Klausimai prieš praktikos egzaminą „Regitroje“

A1, A kategorija

1. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.

2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.

3.Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

4. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad važiuotumėte saugiai.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite varančiosios grandinės būklę.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad važiuotumėte saugiai.

7. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad važiuotumėte saugiai.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

10. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžiai.

11. Parodykite, kaip tikrinsite, ar laisvai juda vairas.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia žibintai, ar atšvaitai yra švarūs.

13. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

14. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

 


 

B1, B kategorija

15. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.

16. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

17. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

18. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

20. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikiastovėjimo stabdys.

21. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).

22. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

23. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

24. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

25. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte.

26. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

27. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

28. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

29. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

30. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

31. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

32. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

33. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.

34. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

 


 

C1, C, D1, D kategorija

35. Parodykite, kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai ir saugiai uždarytos.

36. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio.

37. Paaiškinkite, į ką būtina atsižvelgti, pakraunant transporto priemonę.

38. Paaiškinkite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę.

39. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklų būklę.

40. Paaiškinkite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

41. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

42. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

43. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

44. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

45. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

46. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis stabdžių sistemoje yra tinkamas saugiai važiuoti.

47. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.

48. Paaiškinkite, kaip nustatysite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.

49. Parodykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės yra patikimai užsuktos.

50. Paaiškinkite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

51. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

52. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

53. Paaiškinkite, kaip nustatysite, kad aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

54. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

55. Parodykite, kaip pakeisite mechaninio tachografo diską.

56. Paaiškinkite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę (tik transporto priemonėms su pakėlimo aikštele).

57. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

58. Parodykite, kaip patikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

59. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).

60. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

61. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

62. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

 


 

BE kategorija

63. Paaiškinkite, kaip saugiai pakrausite ir pritvirtinsite krovinį šioje transporto priemonėje.

64. Parodykite, kaip tikrinsite, ar transporto priemonės ir priekabos durys patikimai ir saugiai uždarytos.

65. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

66. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

67. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

68. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

69. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

70. Parodykite, kaip patikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

 


 

C1E, CE, D1E, DE kategorija

71. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

72. Parodykite, kaip pakeisite tachografo diską.

73. Paaiškinkite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę (tik transporto priemonėms su pakėlimo aikštele).

74. Parodykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės patikimai užsuktos.

75. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

76. Parodykite, kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai ir saugiai uždarytos.

77. Paaiškinkite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę.

78. Paaiškinkite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

79. Paaiškinkite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

80. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

81. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

82. Paaiškinkite, į ką būtina atsižvelgti pakraunant transporto priemonę.

83. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio. 


 

Atsakymai

A1, A kategorija

 

1. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.

Tepalo lygis variklyje tikrinamas pažiūrėjus per stikliuką šalia karterio arba naudojant matuoklį.

1 motociklo variklio tepalo lygis

 

2.  Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.

Motociklas turi stovėti tiesiai (nepasviręs). Skudurėliu nuvalykite alyvą nuo matuoklio, įkiškite matuoklį į alyvą ir vėl ištraukite. Alyvos lygis turėtų būti tarp MIN ir MAX žymų. Jei žiūrime per stikliuką, jame turi matytis alyvos lygis tarp MIN ir MAX žymų.

2 motociklo variklio tepalo lygio matavimas

 

3.   Priekinių stabdžių skysčio rezervuaras (talpa) yra prie priekinių stabdžių rankenėlės. Galinių stabdžių skysčio rezervuaras (talpa) yra po motociklo sėdyne.

4.   Skysčio lygį galima matyti per skaidrią bakelio sienelę - lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų.

5.   Sukant galinį ratą, grandinė turi tolygiai gulti ant žvaigždutės, visi grandinės nareliai turi judėti laisvai. Grandinės išsitempimas tikrinamas matuojant ilgį tarp nustatyto narelių skaičiaus.

6.   Oro slėgis padangose tikrinamas manometru. Rodmenis palyginę su gamintojo rekomenduota reikšme, sužinosite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad važiuotumėte saugiai.

7.   Padangų protektoriaus rašto gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu. Leistinas minimalus gylis 0,8 mm.

8.   Apžiūrėkite padangas, jos neturi būti įtrūkusios, gumbuotos, supjaustytos ar kitaip pažeistos. Protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną min 0,8 mm, padangos nusidėvėjimas turi būti tolygus.

9.   Įjungę jungiklį patikrinkite, ar mirksi visos avarinės šviesos signalizacijos lemputės.

10. Motociklą pastumkite nuspaudę stabdžius. Nuspausta stabdžių rankenėlė neturi pasiekti vairo. Stabdžio pedalo ir rankenėlės eiga neturi būti per minkšta.

11. Sukinėjant, vairas turi suktis lengvai, neklibėti, nestrigti.

12. Įjungę žibintus apžiūrėkite, ar žibintai šviečia, ar atšvaitai yra švarūs.

13. Nuspaudus garsinio signalo mygtuką, turi pasigirsti garsinis signalas. Kai kuriuose motocikluose prieš tai reikia įjungti degimą.

14. Kad veiktų posūkių signalai, degimas turi būti įjungtas. Pakaitomis įjungę posūkių signalus, apeikite motociklą ir apžiūrėkite, ar abiejų pusių posūkių signalai veikia.

 


 

B1, B kategorija

15. Variklio alyvos lygis tikrinamas po variklio gaubtu, šalia variklio bloko esančiu ryškiaspalviu alyvos matuokliu.

16. Automobilis pastatomas lygioje vietoje, tepalas tikrinamas, kai variklis šaltas. Ištraukite alyvos lygio matuoklį ir nuvalę skudurėliu įkiškite jį atgal į jo vamzdelį iki galo ir vėl ištraukite. Alyvos lygis turėtų būti tarp MIN ir MAX žymų.

17. Užvedus automobilio variklį, vairą galima pasukti lengviau, nei prieš užvedant automobilį. Tai reiškia, kad vairo stiprintuvas veikia.

18. Variklio aušinimo sistemos lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Tikrinant variklis turi būti išjungtas ir atvėsęs. Variklio skyriuje reikia surasti aušinimo skysčio bakelį, bakelio dangtelis yra su garų simboliu ant viršaus.

19. Ant aušinimo skysčio bakelio yra žymos MIN ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

20. Lėtai važiuodami patraukite stovėjimo stabdžio svirtį ir stebėkite, jei jaučiate pasipriešinimą ir stabdymą -stovėjimo stabdis veikia.

21. Langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa) yra po variklio gaubtu. Talpos dangtelis pažymėtas priekinio stiklo ir ant jo bėgančio vandens ženklu.

22. Langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa) yra permatomas, patikrinkite vizualiai arba talpoje įstatyta matuokle. Ant langų plovimo skysčio rezervuaro yra žymos MIN ir MAX, langų plovimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN. Apie pasibaigusį skystį gali signalizuoti ir lemputė, esanti prietaisų skydelyje.

23. Veikiant varikliui, reikia nuspausti garsinio signalo simbolį ir klausytis, ar pasigirs signalas.

24. Stabdžių skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu. Bakelio dangtelis būna su specialiu simboliu ant viršaus.

25. Stabdžių skysčio lygį tikrinkite vizualiai, arba talpoje įstatyta matuokle. Ant stabdžių skysčio rezervuaro yra žymos MIN ir MAX, stabdžių skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

26. Kad veiktų posūkių signalai, degimas turi būti įjungtas. Įjungę posūkių signalus, apeikite automobilį ir apžiūrėkite, ar abiejų pusių posūkių signalai veikia.

27. Stabdžių šviesos signalus tikrinkite vizualiai, nuspaudus stabdžio pedalą gale turi degti raudoni žibintai.

28. Lėtai važiuodami koja nuspauskite stabdžio paminą ir stebėkite, ar automobilis yra stabdomas. Nuspaudus stabdžio pedalą, jis neturi nusileisti daugiau nei pusę visos eigos.

29. Paeiliui įjunkite žibintus, tikrinkite vizualiai, ar žibintai šviečia. Automobilio priekyje turi degti gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, automobilio gale – raudonos gabaritinės šviesos ir numerio apšvietimas.

30. Rekomenduojamas oro slėgis padangose gali būti užrašytas ant kuro bako durelių, ant statramsčio, atidarius vairuotojo dureles, ar daiktadėžės vidinėje pusėje.

31. Oro slėgis padangose tikrinamas manometru. Prietaiso skalėje matysite, koks slėgis yra jūsų padangoje.

32. Padangų protektoriaus rašto gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu. Protektoriaus gylis vasarą negali būti mažesnis nei 1,6 mm, o žiemą - 3 mm.

33. Bendrą padangų būklę tikrinkite vizualiai, padangos turi būti nesuskirdusios, neatpleišėjusios, be matomų įtrūkimų. Ant tos pačios ašies turi būti to pačio aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo padangos.

34. Avarinę šviesos signalizaciją tikrinkite vizualiai. Įjungę avarinę šviesos signalizaciją, apžiūrėkite, ar mirksi visos signalinės lemputės.

 


 

C1, C, D1, D kategorija

35. Apeidami automobilį patikrinkite duris, ar jos gerai uždarytos, nepersikreipusios, ar vyriai, rankenos ir rankenų fiksatoriai yra tvarkingi.

36. Išjungę variklį stebėkite, ar nemažėja slėgis sistemoje. Apeidami automobilį pasiklausykite, ar nesigirdi šnypštimo.

37. Krovinio svoris ir gabaritai turi neviršyti leistinų dydžių. Krovinį paskirstysite pagal leistinas apkrovas ašims. Patikrinsite ar padėklai patikimai apvynioti plėvele. Krovinį išdėstysite simetriškai, sunkesnius krovinius krausite apačioje, patikimai pritvirtinsite. Krovinys turi netrukdyti matomumui, nebyrėti, neteršti aplinkos.

38. Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar atšvaitai švarūs, nesuskilę, tinkamai atspindi šviesą.

39. Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar stiklai švarūs, nesuskilę, nesubraižyti, stiklo paketai neprirasoję.

40. Apeidami automobilį apžiūrėskite, ar purvasaugiai nenutrūkę, neįplyšę.

41. Oro slėgį tikrinkite manometru. Rodmenis palyginę su gamintojo rekomenduota reikšme, sužinosite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad važiuotumėte saugiai.

42. Padangų protektoriaus rašto gylį galite pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu

43. Reikia apžiūrėti padangas, jos neturi būti įtrūkusios, gumbuotos, supjaustytos ar kitaip pažeistos. Protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną, padangos nusidėvėjimas turi būti tolygus.

44. Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas neturi klibėti ant ašelės, tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą.

45. Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar kėbulas nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, varžtai neatsisukę.

46. Patikrinkite užvesto automobilio manometro parodymus. Įprastai slėgis sistemoje turi būti apie 125 psi (8,5 atmosferos). Išjungę variklį paremsite ratus, atleisite stovėjimo stabdį ir nuspaudę darbinį stabdį stebėsite, ar slėgis nenukrenta greičiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobilyje arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginyje.

Įjungę degimą ir spaudydami stabdžių pedalą išleidinėkite orą iš sistemos ir stebėsite, ar suveikia kontrolinis signalas (lemputė) nukritus slėgiui iki 60 psi (4 atm).

Toliau išleidinėdami orą stebėkite, ar užsidaro stovėjimo stabdžio vožtuvas nukritus slėgiui iki 40 psi (2,7 atm).

47. Variklio alyvos lygis tikrinamas šalia variklio bloko esančiu ryškiaspalviu alyvos matuokliu.

48. Automobilis pastatomas lygioje vietoje, tepalas tikrinamas, kai variklis šaltas. Ištraukite alyvos lygio matuoklį ir nuvalę skudurėliu įkiškite jį atgal į jo vamzdelį iki galo ir vėl ištraukite. Alyvos lygis turėtų būti tarp MIN ir MAX žymų.

49. Apeidami automobilį, raktu patikrinkite ratų veržles.

50. Pakabos būklė periodiškai tikrinama servise. Vizualiai patikrinama, ar nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia atkreipti dėmesį, ar nėra pašalinių garsų.

51. Pasitelkite pagalbininką, kuris apžiūrės, ar veikia stabdžių šviesos signalai, kai nuspausite stabdžių pedalą.

52. Suraskite ir parodykite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.

53. Ant aušinimo skysčio bakelio yra žymos MIN ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

54. Perdegus vienam iš žibintų gali užsidegti kontrolinė lemputė. Paeiliui junkite žibintus ir apeidami automobilį ir juos patikrinkite.

55. Parodykite, kaip pakeičiamas diskas arba kortelė.

56. Kabinoje įjunkite valdymo pultą, tuomet svirtelėmis arba mygtukais valdysite aikštelę.

57. Užvedus automobilio variklį, vairą galima pasukti lengviau, nei prieš užvedant automobilį. Tai reiškia, kad vairo stiprintuvas veikia.

58. Kad veiktų posūkių signalai, degimas turi būti įjungtas. Įjungę posūkių signalus, apeikite automobilį ir apžiūrėkite, ar abiejų pusių posūkių signalai veikia.

59. Suraskite ir parodykite langų plovimo skysčio bakelį.

60. Langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa) yra permatomas, patikrinsite vizualiai. Ant langų plovimo skysčio rezervuaro yra žymos MIN ir MAX, langų plovimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN. Apie pasibaigusį skystį gali signalizuoti ir lemputė, esanti prietaisų skydelyje.

61. Skydelyje stebėkite pakaitinimo žvakių indikatorių - turi užgesti, manometrą, tepalo lygio indikatorių, kuro daviklį.

62. Skydelyje stebėkite oro slėgio, tepalo slėgio, temperatūros indikatorius, voltmetrą. Atkreipkite dėmesį, ar nedega gedimą indikuojančios lemputės.

 


 

BE kategorija

63. Krovinio svoris ir apkrova ašims turi neviršyti leistinų. Krovinį išdėstykite simetriškai, sunkesnius krovinius kraukite apačioje, patikimai pritvirtinkite. Krovinys turi netrukdyti matomumui, nebyrėti, neteršti aplinkos.

64. Apeidami automobilį ir priekabą patikrinkite, ar durys rankenos ir rankenų fiksatoriai patikimai uždaryti.

65. Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis. Taip pat, gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu.

66. Apžiūrėkite padangas, jos neturi būti įtrūkusios, gumbuotos, supjaustytos ar kitaip pažeistos, nudilimas turi būti tolygus. Protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną. Minimalus protektoriaus gylis automobiliui vasarą- 1,6 mm, žiemą – 3 mm, priekaboms – 1,6mm.

67. Veikiant varikliui, reikia nuspausti garsinio signalo simbolį ir klausytis, ar pasigirs signalas.

68. Variklio aušinimo sistemos lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Tikrinant variklis turi būti išjungtas ir atvėsęs. Variklio skyriuje reikia surasti aušinimo skysčio bakelį, bakelio dangtelis yra su garų simboliu ant viršaus.

69. Ant aušinimo skysčio bakelio yra žymos MIN ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

70. Lėtai važiuojant patraukite stovėjimo stabdžio svirtį ir stebėkite, jei jaučiate pasipriešinimą ir stabdymą -stovėjimo stabdis veikia.

 


 

C1E, CE, D1E, DE kategorija

71. Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar kėbulas nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, varžtai neatsisukę.

72. Parodykite, kaip pakeisite tachografo diską.

Parodyti kaip keičiamas tachografo diskas arba kortelė.

73. Kabinoje įjunkite valdymo pultą, tuomet svirtelėmis arba mygtukais valdysite aikštelę.

74. Apeidami automobilį, raktu patikrikite ratų veržles.

75. Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas neturi klibėti ant ašelės, tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą.

76. Apeidami automobilį patikrinkite duris, ar jos gerai uždarytos, nepersikreipusios, ar vyriai, rankenos ir rankenų fiksatoriai yra tvarkingi.

77. Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar atšvaitai švarūs, nesuskilę, tinkamai atspindi šviesą.

78. Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar purvasaugiai nenutrūkę, neįplyšę.

79. Pakabos būklė periodiškai tikrinama servise. Vizualiai patikrinama, ar nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia atkreipti dėmesį, ar nėra pašalinių garsų.

80. Skydelyje stebėkite pakaitinimo žvakių indikatorių - turi užgesti, manometrą, tepalo lygio, kuro daviklius.

81. Skydelyje stebėkite oro slėgio, tepalo slėgio, temperatūros daviklius, voltmetrą. Atkreipkite dėmesį, ar nedega gedimą indikuojančios lemputės.

82. Krovinio svoris ir gabaritai turi neviršyti leistinų dydžių. Krovinį paskirstykite pagal leistinas apkrovas ašims. Patikrinkite ar padėklai patikimai apvynioti plėvele. Krovinį išdėstykite simetriškai, sunkesnius krovinius kraukite apačioje, patikimai pritvirtinkite. Krovinys turi netrukdyti matomumui, nebyrėti, neteršti aplinkos.

83. Išjungę variklį stebėkite, ar nemažėja slėgis sistemoje. Išjungę variklį paremkite ratus, atleiskite stovėjimo stabdį ir nuspaudę darbinį stabdį stebėkite, ar slėgis nenukrenta greičiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobilyje arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginyje. Apeidami automobilį pasiklausykite, ar nesigirdi šnypštimo.

 

 

 

 

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku