Transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo kursų struktūra ir turinys

Galioja nuo: 2010-09-01

I. VISŲ KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO KURSŲ STRUKTŪRA IR TURINYS

 

1. Kelių eismo taisyklės, saugus eismas, teisinės žinios:

1.1. Bendrosios nuostatos:

1.1.1. Transporto priemonių vairavimo teisės įgijimo sąlygos ir tvarka.

1.1.2. Tarptautiniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, susiję su kelių eismu ir transporto priemonių naudojimu.

1.1.3. Vairuotojo darbo psichinės ir fiziologinės savybės, patikimumas; vairuotojo asmeninės savybės, jų įtaka saugiam transporto priemonės valdymui. Vairuotojo etika ir pagarba kitiems eismo dalyviams.

1.1.4. Rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti. Vairuotojo budrumas ir reakcija.

1.1.5. Vairavimo elgsenos pasikeitimas dėl alkoholio, narkotikų, vaistų, dvasinės būsenos ar nuovargio. Vairuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarka, atsakomybė už girtumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimą.

1.1.6. Vairavimo rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio būklės ir atmosferos sąlygomis, ypač joms keičiantis dėl oro permainų ir dienos ar nakties meto. Transporto priemonės stabilumas įvairiomis atmosferos ir kelio sąlygomis. Saugaus greičio pasirinkimas, saugaus atstumo laikymasis. Įvairių kelių ypatybės, stabdymo ir sustojimo kelias bei laikas. Įvairios galimos slidžios vietos ar kliūtys, pasitaikančios keliuose.

1.1.7. Rizika, susijusi su įvairių tipų transporto priemonių judėjimu bei vairavimu ir skirtingais vairuotojų matymo laukais.

1.1.8. Saugos priemonių naudojimo svarba, atsargumas išlipant iš transporto priemonės ar nulipant nuo motociklo.

1.1.9. Specifiniai rizikos veiksniai, susiję su kitų eismo dalyvių patirties stoka ir labiausiai pažeidžiamomis eismo dalyvių (vaikų, pėsčiųjų, dviratininkų ir žmonių su negalia) grupėmis.

1.1.10. Svarbiausios sąvokos, naudojamos Kelių eismo taisyklėse.

1.1.11. Sistemos „Vairuotojas–automobilis–kelias–aplinka“ grandžių įtaka saugiam eismui. Eismo įvykiai, jų rūšys, grupės. Eismo įvykių priežastys, pasekmės, saugos diržų (šalmų) įtaka pasekmėms, eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui (atvejai, kai apie eismo įvykį pranešama policijai ir kai policija nekviečiama). Eismo įvykių statistika. Vairuotojo veiksmai kritinėse eismo situacijose.

1.1.12. Transporto priemonių vairuotojų, savininkų ir valdytojų pareigos. Atsakomybės rūšys ir jų taikymas už pažeidimus, susijusius su kelių eismu.

1.1.13. Transporto priemonių nuosavybės teisė, registravimas. Transporto priemonių, krovinių (bagažo) ir gyvybės draudimas. Draudimo rūšys ir rizikos grupės. Eismo įvykio deklaracija ir jos praktinis pildymas.

1.1.14. Pėsčiųjų, keleivių, dviratininkų, važnyčiotojų, gyvulių varovų ir raitelių galimi pažeidimai keliantys grėsmę saugiam eismui.

1.1.15. Kurso kartojimas, konsultacijos, kontrolinis patikrinimas.

1.2. Kelio ženklai ir papildomos lentelės, transporto priemonių skiriamieji ir informaciniai ženklai transporto priemonėse:

 1.2.1. Kelio ženklų klasifikacija, paskirtis, forma, spalva, reikšmė, galiojimas ir jų statymas. Vairuotojo atsargumas.

 1.2.2. Transporto priemonių skiriamieji ir informaciniai ženklai transporto priemonėse bei jų naudojimas. Šių ženklų naudojimo pažeidimų įtaka saugiam eismui. Vairuotojų pareigos vairuojant tam tikrais skiriamaisiais ženklais pažymėtas transporto priemones.

1.2.3. Pratybos, kontrolinis patikrinimas.

1.3. Kelių ženklinimas ir jo charakteristikos:

1.3.1. Kelių ženklinimo rūšys, spalva ir ženklinimo charakteristikos.

1.3.2. Pratybos kelio ženklų, skiriamųjų ženklų ir ženklinimo reikšmėms išmokti. Kontrolinis patikrinimas.

1.4. Eismo tvarka:

1.4.1. Įspėjamųjų signalų rūšys, paskirtis, naudojimas. Įspėjamųjų signalų įtaka saugiam eismui.

1.4.2. Transporto priemonių vairavimo ypatybės tamsoje ir esant blogam matomumui. Šviesos prietaisų ir rūko žibintų naudojimas, galimos klaidos ir grėsmė saugiam eismui.

1.4.3. Transporto priemonės dinaminis gabaritas (važiavimo koridorius). Vairuotojų pareigos prieš pradedant važiuoti, keičiant važiavimo kryptį, persirikiuojant. Vietos, kuriose draudžiama apsisukti, pavojai ir pasekmės.

1.4.4. Važiavimo greitis įvairiais keliais, greičio įtaka saugiam eismui. Lenkimas, pralenkimas, apvažiavimas. Lenkimo tikslingumas ir pavojai. Vietos, kuriose draudžiama lenkti, galimos klaidos ir pasekmės.

1.4.5. Sustojimas ir stovėjimas. Vietos, kuriose draudžiama sustoti ir stovėti. Sustojimas ir stovėjimas neapšviestuose kelių ruožuose tamsoje ir esant blogam matomumui. Priverstinis sustojimas, grėsmė saugiam eismui.

1.4.6. Pratybos eismo tvarkai išmokti, kontrolinis patikrinimas.

1.5. Kelių eismo reguliavimas, važiavimas per reguliuojamas sankryžas:

1.5.1. Šviesoforai, jų rūšys, signalų reikšmės, eismo dalyvių pareigos.

1.5.2. Važiavimo per šviesoforais reguliuojamas sankryžas taisyklės, eismo dalyvių pareigos. Galimos klaidos ir grėsmė eismo saugumui.

1.5.3. Reguliuotojas, jo signalai. Eismo dalyvių pareigos. Važiavimo per reguliuotojo reguliuojamas sankryžas taisyklės. Pratybos.

1.6. Nereguliuojamos sankryžos:

1.6.1. Važiavimo per lygiareikšmes ir nelygiareikšmes nereguliuojamas sankryžas taisyklės. Galimos klaidos ir grėsmė eismo saugumui.

1.6.2. Eismo dalyvių pareigos, kai reguliuotojo signalai prieštarauja šviesoforų signalams ir (arba) pirmumo ženklams.

1.6.3. Pratybos. Važiavimo per reguliuojamas ir nereguliuojamas sankryžas kontrolinis patikrinimas.

1.7. Specifinės eismo sąlygos:

1.7.1. Geležinkelio pervaža, pervažų rūšys ir naudojami šviesoforai. Saugumo priemonės važiuojant per pervažą. Vairuotojo veiksmai priverstinai sustojus geležinkelio pervažoje. Važiavimo apribojimai ir draudimai, galimos jų nesilaikymo pasekmės.

1.7.2. Eismo ypatybės automagistralėse, greitkeliuose, tuneliuose, gyvenamosiose zonose ir kiemuose.

1.7.3. Maršrutinis transportas. Vairuotojų pareigos keliuose, kuriuose yra juosta maršrutiniam transportui. Galimi pavojai važiuojant paskui maršrutinį transportą, pro stoteles, žmonių susibūrimo vietas. Neįgaliųjų vairuojamų transporto priemonių, pažymėtų skiriamuoju ženklu, eismo ypatumai.

1.7.4. Specialiųjų tarnybų transporto priemonių eismo ypatumai. Eismo dalyvių pareigos operatyvinių tarnybų ir kitų transporto priemonių su specialiais šviesos ir garso signalais atžvilgiu.

1.7.5. Motorinių transporto priemonių vilkimas, vilkimo pažeidimai ir grėsmė eismo saugumui.

1.7.6. Keleivių vežimas. Keleivių (bagažo) vežimo taisyklės.

 1.7.7. Krovinių vežimo taisyklės, bendrieji reikalavimai vežant pavojingus krovinius, negabaritinius krovinius. Krovinių pakrovimas ir iškrovimas, tvirtinimas, įtaka saugumui ir aplinkai.

1.7.8. Pratybos. Kurso kartojimas, kontrolinis patikrinimas.

 1.8. Transporto priemonių techninės ir eksploatacinės savybės:

1.8.1. Aktyvus, pasyvus, po eismo įvykio ir ekologinis saugumas. Jėgos, veikiančios transporto priemones. Šoninis slydimas, stabilumas, pravažumas ir informatyvumas.

1.8.2. Transporto priemonės techniniai gedimai, draudžiantys transporto priemonės eksploatavimą ir tolesnį važiavimą su ja. Vairuotojo pareigos, kai transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų.

1.8.3. Techniškai netvarkingos transporto priemonės eksploatavimo įtaka saugiam eismui, aplinkai, gamtai. Transporto priemonių pateikimas privalomajai techninei apžiūrai, periodiškumas ir atsakomybė.

1.9. Kurso kartojimas, konsultacijos, įskaita.

 

2. Transporto priemonės techninė eksploatacija, darbų sauga:

2.1. Transporto priemonių kategorijos, svarbiausios transporto priemonių dalys, sistemos, jų paskirtis ir veikimo principas.

2.2. Transporto priemonės eksploatacija, priežiūra, eksploatacinės medžiagos. Reikalavimai transporto priemonės naudojimui aplinkos atžvilgiu (garso signalo naudojimas, taupus degalų naudojimas, teršalų išmetimo normos ir pan.).

2.3. Dažniausiai pasitaikantys gedimai (pagal transporto priemonės kategoriją), ypač vairo, pakabos, važiuoklės, stabdžių, padangų (ratų), išmetimo sistemų, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų, priekinio stiklo ir valytuvų, galinio vaizdo veidrodžių, garso signalo ir saugos diržų.

2.4. Papildoma įranga ir saugos priemonės: saugos diržai, galvos atramos, vaikų vežimo įranga bei jų naudojimas. Transporto priemonių varomų priekiniais ir (arba) galiniais ratais vairavimo ypatumai.

2.5. Priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg, paskirtis, sukabinimo su transporto priemone įrenginys, taisyklingas sukabinimas (atkabinimas), darbų sauga (tik B kategorijos transporto priemonė).

2.6. Žemėlapio skaitymas ir maršruto planavimas. Elektroninių navigacijos sistemų naudojimas.

2.7. Kurso kartojimas, konsultacijos, įskaita.

 

3. Transporto priemonės vairavimas:

3.1. Vairavimo mokymas autodrome ar vairavimo mokymo aikštelėje:

3.1.1. Atitinkamai pagal transporto priemonės kategoriją sėdynės, galinio vaizdo veidrodėlių, saugos diržų, galvos atramų bei vairo sureguliavimas, pirštinių, batų, drabužių ir šalmo pritaikymas.

3.1.2. Atitinkamai pagal transporto priemonės kategoriją ir konstrukciją padangų, ratų tvirtinimo, purvasaugių, stabdžių, vairo mechanizmo, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų, galinio vaizdo veidrodžių, garso signalo, alyvos, aušinimo ir kitų eksploatacinių skysčių lygio, oro slėgio, sukabinimo mechanizmo ir elektros įrangos, tachografo ir kt. patikrinimas (atliekamas prieš kiekvieno mokymo pradžią). Taisyklinga sėdėsena prie vairo. Variklio paleidimo, valdymo pedalų ir svirčių, šviesos signalizacijos, kontrolės ir matavimo prietaisų paskirtis bei naudojimas.

3.1.3. Variklio paleidimas, pajudėjimas iš vietos ir važiavimo pradžia, pavarų perjungimas ir stabdymas. Važiavimo pradžia įkalnėje.

3.1.4. Važiavimas antra ar trečia pavara ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu ir sustojimas prie „STOP“ linijos.

3.1.5. Transporto priemonės vairavimas įvairiu greičiu. Apsisukimas (išskyrus T kategorijos transporto priemonę) ir posūkių atlikimas ribotame plote. Vairavimas vingiais į priekį (tik A1, A, B1, B kategorijų transporto priemonėms) ir atgal (tik B1, B kategorijų transporto priemonėms).

3.1.6. Transporto priemonės vairavimas atbuline eiga ribotame plote, įvažiavimas atbuline eiga į boksą (garažą). Važiavimas į priekį (visų kategorijų transporto priemonėms) ir atgal (tik B1, B, C1, C, D1, D ir T kategorijų transporto priemonėms), sukant į kairę ar dešinę 90° kampu riboto pločio juostoje (T kategorijos transporto priemonei tik priekine eiga).

 3.1.7. Transporto priemonės sklandus sustabdymas ir pastatymas lygioje vietoje lygiagrečiai, o įstrižai ir stačiu kampu, važiuojant priekiu ir atbulomis tik B1, B, C1, C, D1 ir D kategorijų transporto priemonėms. Taip pat pastatymas atbuline eiga tarp dviejų įsivaizduojamų transporto priemonių (pažymėtų jų gabaritų arba pastatytų maketų) prie šaligatvio (tik B1, B, C1, C, D1, D ir T kategorijų transporto priemonėms). Transporto priemonės sklandus sustabdymas ir pajudėjimas įkalnėje ir nuokalnėje.

 3.1.8. Priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg, sukabinimas su transporto priemone ir jos parengimas eksploatacijai, darbų sauga, vairavimas, priekabos atkabinimas (tik B kategorijos transporto priemonėms).

3.1.9. Vairavimo įgūdžių patikrinimas.

3.2. Vairavimas keliuose (gatvėse):

3.2.1. Transporto priemonės vairavimas nejudraus eismo keliais (gatvėmis). Išvažiavimas į kelią iš šalia esančių teritorijų. Vairavimas tiesiu keliu ir prasilenkimas su priešinga kryptimi važiuojančiomis transporto priemonėmis, vairavimas siauru ir vingiuotu keliu. Artėjimas prie sankryžų ir važiavimas per jas. Važiavimo krypties keitimas atliekant posūkius į dešinę ir į kairę. Sustojimas ir atsargumo priemonės išlipant iš transporto priemonės ar nulipant nuo motociklo.

3.2.2. Transporto priemonės vairavimas judraus eismo keliais (gatvėmis), turinčiais keletą eismo juostų abiem kryptimis, eismo juostų keitimas, įvažiavimas į greitėjimo juostą ir išvažiavimas į lėtėjimo juostą, kitų transporto priemonių pasivijimas ir aplenkimas, važiavimas per įvairių tipų sankryžas, geležinkelio pervažas, pėsčiųjų perėjas, pro autobusų stoteles, važiavimas į ne mažesnę kaip 6 % įkalnę ir nusileidimas nuo jos. Vairavimas tamsoje.

3.3. Specifinio vairavimo mokymas:

3.3.1. Velkančiosios-velkamosios transporto priemonės vairavimas (tik B, C1, C, D1 ir D kategorijų transporto priemones).

3.3.2. Transporto priemonių vairavimas lyjant, sningant, slidžiame kelyje ar esant kitoms sudėtingoms sąlygoms (pagal sąlygas).

3.4. Vairavimo įgūdžių tobulinimas važiuojant įvairiais keliais (gatvėmis), siekiant ekonomiško važiavimo pagal nustatytą maršrutą nuo stovėjimo iki tikslinės vietos. Degalų įpylimas (išskyrus T kategorijos transporto priemones).

3.5. Vairavimo įgūdžių patikrinimas, galutinė įskaita.

 

II. A1, A IR B1 KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO PAPILDOMAS TURINYS

 

4. Transporto priemonės techninė eksploatacija, darbų sauga:

4.1. Saugos priemonės: pirštinės, batai, drabužiai, šalmai ir jų naudojimas.

4.2. Motociklo šoninė priekaba, jos taisyklingas prikabinimas ir nukabinimas. Darbų sauga.

4.3. Saugiam eismui svarbūs mechaniniai aspektai, papildomas dėmesys apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisams, grandinei, eksploataciniams skysčiams.

4.4. Važiuojančiųjų motociklu (mopedu) matomumas kitiems eismo dalyviams.

4.5. Rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio sąlygomis, atkreipiant dėmesį į slidžias vietas: kanalizacijos šulinių dangčius, kelio žymėjimo linijas ir rodykles, bėgius ir kt. Eismo įvykiai, kuriuose dalyvauja motociklai (mopedai), jų priežastys ir pasekmės.

5. Transporto priemonės vairavimas. Vairavimo mokymas autodrome ar vairavimo mokymo aikštelėje:

5.1. Motociklo (mopedo) pakėlimas nuo atraminių kojelių ir jo stūmimas išlaikant pusiausvyrą. Variklio paleidimas. Pastatymas ant atraminių kojelių.

5.2. Vairavimas „aštuonetu“, riboto pločio kelio atkarpa, kliūties aplenkimas važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu, vairavimas vingiais.

 5.3. Vairavimas riboto pločio tiesia linija, U formos posūkiuose, sustojimas įkalnėje ir pajudėjimas. Tolygus ir avarinis stabdymas važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu tinkamai naudojant priekinio ir galinio rato stabdžius.

5.4. Vairavimas su keleiviu (vairavimo instruktoriumi).

 

III. C1, C, D1 IR D KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO PAPILDOMAS TURINYS

 

6. Kelių eismo taisyklės, saugus eismas, teisinės žinios:

6.1. Vairavimo ir poilsio režimas (kasdienio vairavimo trukmė, kasdienis poilsis, pertraukos, supratimas apie tachografus, registracijos lapus, korteles ir kt.).

6.2. Krovinių (bagažo) vežimo taisyklės. Bendrieji reikalavimai vežant sunkius pavojingus, negabaritinius krovinius ir gyvūnus. Vairuotojo ir transporto priemonės dokumentai vežant krovinius vidaus ir tarptautiniais maršrutais savo poreikiams. Krovinių pakrovimas ir iškrovimas. Pakrovimo įranga ir krovinių tvirtinimo būdai. Vežamų krovinių kontrolė bei specifinių krovinių vežimas (skysčiai, kabantys kroviniai ir pan.). Žmonių vežimas krovininio automobilio kėbule. Vairuotojo atsakomybė vežant krovinius (tik C1 ir C kategorijų transporto priemonėms).

6.3. Keleivių vežimo taisyklės. Vairuotojo ir transporto priemonės dokumentai vežant keleivius vidaus ir tarptautiniais nekomerciniais maršrutais. Keleivių įlaipinimas ir išlaipinimas, atsargumo priemonės vairuojant transporto priemonę ir bendraujant su keleiviais. Vairuotojo atsakomybė vežant keleivius (tik D1 ir D kategorijų transporto priemonėms). Papildomi saugumo reikalavimai autobusu vežant vaikų grupes, avarinis keleivių išlaipinimas įvykus eismo įvykiui ar kilus gaisrui.

6.4. Transporto priemonių masės ir gabaritų reikalavimai.

 

7. Transporto priemonės techninė eksploatacija ir darbų sauga:

7.1. Variklio bendroji sandara:

7.1.1. Variklio mechanizmai, veikimo principas, gedimų požymiai.

7.1.2. Aušinimo sistemos paskirtis, techninė eksploatacija, gedimų požymiai, naudojamos eksploatacinės medžiagos ir jų keitimo periodiškumas.

7.1.3. Tepimo sistemos paskirtis, techninė eksploatacija, gedimų požymiai, eksploatacinės medžiagos ir jų keitimo periodiškumas.

7.1.4. Maitinimo sistemos paskirtis, naudojami degalai, techninė eksploatacija, gedimai. Gedimai, turintys įtakos aplinkai ir saugiam eismui. Priešgaisrinė apsauga.

7.2. Elektros šaltiniai ir imtuvai:

7.2.1. Elektros šaltiniai, jų eksploatacija.

7.2.2. Variklio uždegimo sistemos veikimo principas, gedimų požymiai, reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti transporto priemonę.

7.2.3. Variklio paleidimo sistemos veikimas, techninė eksploatacija, gedimai.

7.2.4. Šviesos ir signalizacijos prietaisai, techninė eksploatacija, gedimai, reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti transporto priemonę.

7.2.5. Elektros įrengimų prietaisai, tachografo, greičio ribojamojo prietaiso ir kitų papildomų elektros įrenginių paskirtis bei naudojimo taisyklės.

7.3. Transmisijos bendroji sandara:

7.3.1. Sankabos, pavarų dėžės, varančiojo tilto paskirtis, veikimo principas.

7.3.2. Sankabos, pavarų dėžės, varančiojo tilto techninės eksploatacijos gedimų požymiai, naudojamos eksploatacinės medžiagos, jų keitimo periodiškumas.

7.4. Važiuoklės:

7.4.1. Transporto priemonės rėmas, pakabos, ratai ir padangos. Padangų montavimo, teisingo naudojimo ir priežiūros taisyklės. Lankstaus rėmo ypatumai.

7.4.2. Važiuoklės gedimų požymiai, eksploataciniai reikalavimai ir reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti padangas. Darbų sauga keičiant ratą.

7.5. Vairas ir jo mechanizmas:

7.5.1. Vairo ir jo mechanizmo paskirtis, mechanizmo stiprintuvo paskirtis ir veikimo principas.

7.5.2. Vairo gedimų požymiai ir reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti transporto priemonę.

7.6. Stabdžių sistema. Stabdžių paskirtis, rūšys ir veikimo principas. Stabdžių gedimų požymiai, eksploataciniai reikalavimai, naudojami skysčiai ir reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti transporto priemonę.

7.7. Kėbulo (kabinos) įrengimai, jų tinkamas naudojimas. Papildoma įranga, naudojama transporto priemonėje. Reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti transporto priemonę.

7.8. Transporto priemonių priežiūra, remontas, eksploatacinės medžiagos. Reikalavimai transporto priemonei naudoti aplinkos atžvilgiu (garso signalo naudojimas, taupus degalų naudojimas, teršalų išmetimo normos ir pan.).

8. Transporto priemonės vairavimas. Vairavimo mokymas autodrome ar vairavimo mokymo aikštelėje: transporto priemonės pastatymas šonu ir galu prie pakrovimo platformos kroviniams pakrauti ir iškrauti (išskyrus D1 ir D kategorijos transporto priemonėms), važiavimas atbuline eiga ir persirikiavimas į gretimą eismo juostą, įvažiavimas į stotelę keleiviams įlipti ir išlipti (D1 ir D transporto priemonių kategorijos).

 

IV. BE, C1E IR CE KATEGORIJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO PAPILDOMAS TURINYS

 

9. Transporto priemonės techninė eksploatacija ir darbų sauga:

9.1. Vilkiko, priekabos (puspriekabės) sukabinimo mechanizmo eksploataciniai reikalavimai, gedimai, turintys įtakos eismo saugumui.

9.2. Priekabų (puspriekabių) važiuoklės eksploataciniai reikalavimai, gedimai, turintys įtakos eismo saugumui.

9.3. Priekabų (puspriekabių) stabdžių sistemos veikimo principas, eksploataciniai reikalavimai, gedimai, turintys įtakos eismo saugumui.

9.4. Priekabų (puspriekabių) elektros įrengimų, šviesos signalizacijos prietaisų sistemos galimi gedimai ir jų įtaka eismo saugumui.

9.5. Priekabų, puspriekabių kėbulas, platforma ir įrengimai. Specialių priekabų, puspriekabių, junginių sandaros ypatumai.

9.6. Priekabos sukabinimas ir atkabinimas nuo automobilio. Junginio parengimas eksploatacijai, darbų sauga. Puspriekabės sukabinimas su balniniu vilkiku. Junginio parengimas eksploatacijai, darbų sauga.

9.7. Kurso kartojimas, įskaita.

 

10. Transporto priemonės vairavimas. Vairavimo mokymas autodrome ar vairavimo mokymo aikštelėje:

10.1. Priekabos (puspriekabės) prikabinimas ir elektros laidų bei oro tiekimo magistralių sujungimas.

10.2. Priekabos (puspriekabės) prikabinimas, kai prieš pradedant manevrą vilkikas stovi šalia priekabos (puspriekabės).

10.3. Junginio vairavimas ribotame plote, krypties keitimas. Junginio sklandus sustabdymas numatytoje vietoje, pastatymas stovėjimo vietoje. Pastatymas šonu ir galu prie pakrovimo platformos kroviniams pakrauti ir iškrauti, važiavimas atbuline eiga ir persirikiavimas į gretimą eismo juostą.

 

V. T KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO PAPILDOMAS TURINYS

 

11. Kelių eismo taisyklės, saugus eismas, teisinės žinios: Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės. Vairuotojo veiksmai ekstremaliomis situacijomis (įvykus eismo įvykiui, kilus gaisrui ir pan.)

 

12. Troleibuso techninė eksploatacija, darbų sauga:

12.1. Mechaninė įranga:

12.1.1. Kėbulas ir rėmas. Lankstaus rėmo ypatumai. Agregatų tvirtinimas prie rėmo. Durų atidarymo (uždarymo) mechanizmai, kita kėbulo įranga. Gedimai ir jų požymiai. Reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti transporto priemonę. Priežiūra.

12.1.2. Transmisija. Kardaninės pavaros ir varančiojo tilto paskirtis, veikimo principas. Gedimai ir jų požymiai. Priežiūra, vartojamos eksploatacinės medžiagos, jų keitimo periodiškumas.

12.1.3. Važiuoklė, pakabos, ratai ir padangos, priekinio tilto sandara. Važiuoklės gedimai ir jų požymiai. Reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti troleibusą. Darbų sauga keičiant ratą.

12.1.4. Vairo ir jo mechanizmo paskirtis, veikimo principas. Vairo mechanizmo stiprintuvas. Gedimai ir jų požymiai. Priežiūra, eksploatacinės medžiagos ir jų keitimo periodiškumas. Reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti troleibusą.

12.1.5. Stovėjimo stabdžio paskirtis, veikimas ir priežiūra. Reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti troleibusą.

12.2. Pneumatinė įranga:

12.2.1. Suslėgto oro naudojimas troleibuse, pneumatinės įrangos schema, agregatų išdėstymas ir veikimo principas.

12.2.2. Suslėgto oro matavimo prietaisai. Kompresoriaus paskirtis, veikimo principas, pavara. Gedimai ir jų požymiai. Priežiūra, eksploatacinės medžiagos ir darbų sauga. Reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti troleibusą.

12.2.3. Oro slėgimo reguliatoriai, paskirtis, veikimo principas. Gedimai ir jų požymiai. Priežiūra.

12.2.4. Oro balionai, jų paskirtis ir priežiūra.

12.2.5. Pneumatinė stabdžių sistema, paskirtis, veikimo principas. Gedimai ir jų požymiai. Reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti troleibusą.

12.2.6. Pneumatinės pakabos paskirtis, veikimo principas. Gedimai ir jų požymiai. Priežiūra.

12.3. Elektros įranga:

12.3.1. Elektros tiekimo šaltiniai. Troleibusų kontaktinio tinklo schema, elementai, kontaktinio tinklo maitinimas. Troleibuso vairuotojo pareigos, siekiant išvengti kontaktinio tinklo gedimų. Akumuliatorių baterija, paskirtis, priežiūra. Elektros ir darbų sauga.

12.3.2. Elektros srovės nuimtuvai, jų paskirtis, gedimai. Srovės imtuvų gaudytuvai ir veikimo principas. Darbų sauga.

12.3.3. Traukos variklių paskirtis, klasifikacija ir veikimo principai. Reostatinė varža, jos jungimo į traukos variklio grandinę būdai pagal darbo režimus. Gedimai ir jų požymiai.

12.3.4. Paleidimo, elektrinio stabdymo valdikliai, reversorius. Jų paskirtis, veikimo principai ir galimi gedimai. Valdiklio pozicijų paskirtis pagal atitinkamą schemą.

12.3.5. Aukštos įtampos elektros papildomos grandinės ir įrengimai, jų paskirtis, naudojimo taisyklės, elektros sauga.

12.3.6. Žemos įtampos elektros grandinės ir įrengimai, jų paskirtis, naudojimas. Šviesos ir signalizacijos prietaisai, techninė eksploatacija. Reikalavimai, draudžiantys eksploatuoti troleibusą.

12.3.7. Aukštos ir žemos įtampos elektros grandinių apsaugos priemonės, jų paskirtis. Elektros ir darbų sauga.

12.3.8. Įvairių modifikacijų troleibusų elektros įrangos ypatumai, įrengimų naudojimo taisyklės.

12.4. Kurso kartojimas, konsultacijos, įskaita.

 

13. Transporto priemonės vairavimas. Važiavimas per kontaktinio tinklo susikirtimo (išsišakojimo) vietas.

________________

Pilną vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašą rasite čia.

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku