MOKYMASIS VAIRUOTI - kaip pereiti į kitą vairavimo mokyklą, mokymasis su šeimos nariu, kas gali mokyti

Noriu pereiti į kitą vairavimo mokyklą. Ar man reikės mokytis iš naujo?

Nereikės.

Pateikus prašymą, vairavimo mokykla privalo per 5 darbo dienas pateikti pažymą su informacija, ką jus jau išmokote. Kita mokykla privalo šią pažymą pripažinti ir tai, kas išmokta, užskaityti. 

 

Ar galima pereiti mokytis į kitą vairavimo mokyklą?

Galima, bet reikia pasiimti pažymą iš vairavimo mokyklos, kiek valandų vairavote ir kokius egzaminus laikėte.

 

Ar gali šeimos narys mokyti su CityBee?

Oficialus CB atsakymas:

CityBee naudotis gali tik tas asmuo, kuris yra užsiregistravęs CityBee sistemoje (t. y. sudaręs sutartį). Registracijos metu yra patikrinama asmens tapatybė, taip pat, suvedami bei patikrinami vairuotojo pažymėjimo duomenys. Pagal sutartį, automobilį gali vairuoti tik tas asmuo, kurio vardu yra naudojamas automobilis (mobiliojoje programėlėje), todėl mokyti vairuoti ar perleisti automobilio vairavimą kitam asmeniui pagal sutartį yra draudžiama. Svarbu paminėti, kad pažeidus šią sąlygą automobiliui draudimas negalioja.

Agnė (CityBee)

 

Ar gali automobilyje sėdėti mažamečiai vaikai, kai mokomasi vairuoti su M ženklu?

Kelių eismo taisyklės nustato, kad mokantis vairuoti galima vežti vaikus nuo 14 metų amžiaus.

KET XXV. Keleivių vežimas
195. Draudžiama:
195.6. mokant vairuoti, vežti vaikus iki 14 metų;

 

Planuoju mokytis vairuoti su šeimos nariu. Ar kai jis važiuos be manęs, turės nusiimti „M“ raides nuo automobilio?

Taisyklės nereikalauja pašalinti skiriamojo ženklo ,,M'', kai nevyksta mokymo procesas.

 

Ar galima mokytis su šeimos nariu, jei draudime nenurodyta, kad su tuo automobiliu bus mokomasi? Ar butų kokia nors bauda? Jei būtų, tai kokia? Ar tiesiog avarijos atveju draudimas neapmokės?

Su šeimos nariu, jei draudime nenurodyta, kad su tuo automobiliu bus mokomasi, mokytis negalima, nes draudikai nepripažintų, kad TP valdytojas yra apsidraudęs, todėl pažeistumėte KET - ,,XXX. Transporto priemonių reikalavimai: 226. Dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, kurių privalomoji techninė apžiūra atlikta ir galioja (įskaitant transporto priemones, turinčias leidimą nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros) ir kurių valdytojai yra apsidraudę privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius.''

Avarijos atveju, draudikai atlygintų nuostolius nekaltajai pusei, o kaltajai pusei, kuri nėra tinkamai apsidraudusi, taikytų regresą - pateiktų sąskaitą už nuostolius.

 

Ar galiu mokytis vairuoti su savo šeimos nariu?

Taip, pradėti mokytis praktinio vairavimo galima su šeimos nariu, tačiau prieš tai turite būti išlaikęs vairavimo teorijos egzaminą VĮ „Regitroje“.

Mokydamiesi praktinio vairavimo, privalote su savimi turėti asmens dokumentą, išlaikytą pažymą apie B kat. teorijos kursą VĮ "Regitra" ir galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą.

Šeimos narys, mokantis būsimąjį vairuotoją, su savimi privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos, valstybinės techninės apžiūros ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentus.

Taip pat su savimi privaloma turėti dokumentus, liudijančius šeimyninius santykius – santuokos liudijimą, gimimo liudijimą, sutartį ar kt.

Šeimos instruktorius privalo turėti ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą ir negali turėti galiojančių administracinių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

 

Ar pakartotinai, po metų pertraukos, mokantis vairavimo kursų jų kaina yra tokia pati?

Vairavimo mokyklos, įvertinusios mokinio turimus praktinio vairavimo įgūdžius, turi teisę iki 20 proc. sumažinti nustatytą praktinio vairavimo mokymo kurso valandų skaičių. Tokiu atveju kursų kaina gali būti sumažinta.

 

Išlaikiau teorijos egzaminą. Ar galiu važinėti su 5 metų stažą turinčiu žmogumi, kol išlaikysiu praktinį vairavimo egzaminą?

Praktikuotis vairuoti galite tik su šeimos nariu, kuris turi 5 metų B kategorijos vairavimo stažą.

Šeimos nariai – sutuoktiniai arba vienas iš tėvų arba vyras ir moteris, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys. Globėjų (rūpintojų) šeimų nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba.

Važiuodami Jūs privalote turėti:

1. asmens dokumentą su nuotrauka;
2. pažymą apie išlaikytą vairavimo teorijos egzaminą VĮ „Regitra“;
3. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Mokymo metu šeimos vairavimo instruktorius privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti:

1. vairuotojo pažymėjimą;
2. transporto priemonės registracijos dokumentus;
3. valstybinės techninės apžiūros dokumentus;
4. draudimo dokumentus;
5. dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai: santuokos liudijimą, gimimo liudijimą, partnerystės sutartį ar kt. (vienodos pavardės neįrodo, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai).

Praktinio vairavimo mokymo metu transporto priemonės priekis ir galas turi būti paženklintas aiškiai matomais skiriamaisiais ženklais „M“, kaip reikalauja Kelių eismo taisyklės.

Per dieną praktinio vairavimo rekomenduojama mokytis ne daugiau kaip 3 valandas.

Šeimos instruktorius gali mokyti vairuoti visuose keliuose, kur yra leidžiamas eismas.

Už Kelių eismo taisyklių ir šeimos narių mokymo vairuoti keliuose tvarkos laikymąsi praktinio vairavimo metu atsako šeimos vairavimo instruktorius.

  

Noriu mokytis važinėti su tėčiu užsiklijavusi M raides. Kur jas reikia klijuoti? Ar būtina priekyje ir gale? Kurioje pusėje: vairuotojo ar dešinėje? Aukščiau ar žemiau?

Pagal KET 4. priedo 10 punktą.

10. Motorinių transporto priemonių (jų junginių), kuriomis mokoma vairuoti, priekis ir galas turi būti pažymėti baltu lygiakraščio trikampio formos skiriamuoju ženklu su raudonu apvadu ir juoda raide „M“ viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio.

Nėra nurodyta, kurioje pusėje klijuoti, dažniausiai klijuojama kairėje pusėje ant lango kitiems eismo dalyviams gerai matomoje vietoje, būtina priekyje ir gale, taip pat su savimi reikia turėti: sveikatos patikrinimo medicininę pažymą; pažymą, kad išlaikytas teorijos egzaminas VĮ „Regitroje“; dokumentą įrodantį giminystės ryšį (jeigu važiuosite su tėčiu, reikia turėti gimimo liudijimą).

 

Esu išlaikęs teorijos egzaminą VĮ „Regitroje“. Su kuo galiu mokytis vairuoti savarankiškai? Ar galiu su mamos vyru, jei tėvai išsiskyrę?

Mokytis vairuoti savarankiškai galite tik su šeimos nariu. Atkreipkite dėmesį, kad teisiškai šeimos nariais laikomi sutuoktiniai arba vienas iš tėvų arba vyras ir moteris, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjų ar rūpintojų šeimos nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba. Jums gali tikti įvaikio statusas, tada jus gali mokyti ir įtėvis.

 

Kiek valandų reikia pravažinėti vairavimo mokykloje, kai mokaisi vairuoti lengvąjį automobilį?

30 akademinių valandų.

 

Ar galiu mokytis praktinio vairavimo su tėvu? Ar man vis tiek reikės mokytis vairavimo mokykloje?

Taip, galite mokytis praktinio vairavimo su tėvu. Šeimos instruktorius privalo turėti ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą ir negali turėti galiojančių administracinių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tačiau vairavimo mokykloje vis vien reikės užsirašyti ir kartu su mokytoju nuvažiuoti privalomą praktinio vairavimo kursą (šiuo metu tai – 30 akademinių valandų). Daugiau informacijos apie mokymąsi su šeimos nariu rasite čia:

https://www.teises.lt/kaip-gauti-teises/mokymasis-vairuoti-su-seimos-nariu

 

Ar vairavimo teorijos būtina mokytis mokykloje, ar egzaminui VĮ „Regitroje“ galima pasiruošti savarankiškai?

Taip, teoriniams egzaminams galima pasiruošti savarankiškai, pavyzdžiui, svetainėje www.ketbilietai.lt sprendžiant testus. Daugiau apie pasiruošimą savarankiškai skaitykite čia.

 

Jau kelis metus turiu vairuotojo pažymėjimą, tačiau ilgą laiką nevairavau, todėl esu primiršusi, kaip tai daryti. Ar galiu kreiptis į vairavimo mokyklą dėl vairavimo pamokų?

Žinoma, kreipkitės į bet kurią vairavimo mokyklą.

 

Pradėjau laikyti AM kategorijos teises ir nežinau nuo ko pradėti: kokia teorija įeina į klausimus ir nuo ko pradėti mokytis?

Norint gauti AM kategorijos pažymėjimą, Jums reikės išlaikyti vairavimo teorijos egzaminą VĮ „Regitroje“. Į tą egzaminą įeis 30 bendrų klausimų ir 5 specifinių, skirtų tik tai (AM) kategorijai. Mokytis teorijos siūlome savarankiškai svetainėje www.ketbilietai.lt.

 

Turiu pažįstamų, kurie turi profesionalo teises. Ar su tokiu žmogumi galima būtų mokytis vairuoti?

Deja, kol kas gali mokyti vairuoti tik besimokančiojo šeimos narys, bet šią nuostatą svarstoma pakeisti. Daugiau apie mokymąsi su šeimos nariu skaitykite čia:

https://www.teises.lt/kaip-gauti-teises/mokymasis-vairuoti-su-seimos-nariu

 

Kokius reikalavimus reikia atitikti registruojantis vairavimo mokykloje?

Jei ruošiatės gauti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, reikia turėti 17 metų. Taip pat, reikės gauti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Daugiau informacijos kaip gauti vairuotojo pažymėjimą skaitykite čia.

 

Kokio senumo privalo būti automobiliai vairavimo mokykloje laikant B kategoriją?

B kategorijos vairavimo mokymo automobiliai turi būti ne senesni kaip 15 metų.

 

Kada galiu važinėti su M raide ir šeimos nariu turint AM kategorijos teises?

Turint tik AM kategorijos vairuotojo pažymėjimą su šeimos vairavimo instruktoriumi važiuoti negalima, būtina išlaikyti B kategorijos transporto priemonių vairavimo teorijos žinių egzaminą valstybės įmonėje VĮ „Regitra“.

 

Ar galima patyrusiam vairuotojui (turinčiam vairavimo stažą daugiau nei du metus) važinėti su automobiliu, ant kurio užklijuotas žalias klevo lapas?

Taip, galima. Jei jūs važiuodami viršysite 70 km/h (90 km/h automagistralėje ar greitkelyje) greitį, tai jus sustabdęs pareigūnas ir patikrinęs jūsų vairuotojo pažymėjimą tikrai nebaus.

 

Noriu mokytis vairuoti su šeimos nariu (broliu), bet šeimos narys (brolis) neturi savo automobilio. Ar galima mokytis vairuoti su draugo automobiliu jei šalia sėdi šeimos narys (brolis) ir automobilis nėra registruotas ant jo vardo?

Teisės aktai nenumato, kad automobilis būtinai turi būti registruotas šeimos instruktoriaus vardu, numatyta kad:
Šeimos vairavimo instruktorius mokymo metu privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pateikti:
1. vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones ir patvirtinantį, kad šeimos vairavimo instruktorius turi ne mažesnį kaip 5 metų šios kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą;
2. transporto priemonės registravimo liudijimą;
3. transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);
4. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);
5. dokumentą (-us), pagal kurį (-iuos) galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai (jei šeimos vairavimo instruktorius yra mokinio sutuoktinis – santuokos liudijimą, jei tėvas ar motina – mokinio gimimo liudijimą ir t.t.). Atkreipkite dėmesį, kad ta pati pavardė asmenų giminystės neįrodo.

Mokyti vairuoti šeimos narį leidžiama įprastu B kategorijos automobiliu, kuris yra registruotas, praėjęs techninę apžiūrą bei turi galiojantį privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą. Mokyti negalima tik tais B kategorijos automobiliais, kurių stovėjimo stabdžio valdymo svirtis yra įrengta ne tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių.

 

Dažnai matau nuosavą automobilį važiuojantį su M ženklu, bet be mokinio. Ar tai leidžiama?

Taisyklės nereikalauja pašalinti skiriamojo ženklo ,,M'', kai nevyksta mokymo procesas.

 

Noriu sutrumpinti B kategorijos praktinio vairavimo valandas. Kaip galima sužinoti informaciją apie gautas baudas už KET pažeidimus?

Galima sužinoti keliais būdais:
- Policijos informacijos tel. 8 700 60000
- el. paštu [email protected]
- per policijos elektroninių paslaugų sistemos epolicija.lt puslapį: https://www.epolicija.lt/web/guest/services

Vairuotojams, kurie turi A kat. ir nori gauti B kat. pažymėjimą ir mažiau valandų važinėti su vairavimo instruktoriumi: turintiems teisę vairuoti AM, A1, A2, A ar B1 kategorijos transporto priemones ne mažiau kaip dvejus metus, neturintiems galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus ir siekiantiems įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones – reikia pravažiuoti ne trumpesnį kaip penkių akademinių valandų (įskaitant galutinę įskaitą) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą. Šiuo atveju vairuotojas (mokinys) privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neturi galiojančių nuobaudų už KET pažeidimus, ir dokumentą apie teorijos egzamino išlaikymą VĮ „Regitra.

 

Kiek valandų praktinio vairavimo kursai privalomi vairavimo mokykloje?

Valandų kiekis priklauso nuo norimos įgyti kategorijos. 

Praktinio vairavimo mokymo kurso valandų skaičius vienam mokiniui turi būti ne mažesnis kaip:

10 valandų – A1, A2, A, BE, C1, C1E arba D1E kategorijai;

20 valandų – B1 kategorijai;

30 valandų – B kategorijai;

12 valandų – D1 arba DE kategorijai;

15 valandų – C, D arba CE kategorijai;

50 valandų – T kategorijai. 

 

Ar išlaikius teorijos egzaminą, galima vairuoti mašiną, kai šalia sėdi vienas iš tėvų, išsilaikęs teises?

17 metų sulaukusiems asmenims mokytis praktinio vairavimo leidžiama ne tik vairavimo mokykloje, bet ir su šeimos nariu (šeimos vairavimo instruktoriumi). Tiesa, prieš tai reikia išlaikyti vairavimo teorijos egzaminą VĮ „Regitra“, kuriam galima pasiruošti ir savarankiškai. Daugiau informacijos apie vairavimo mokymąsi su šeimos vairavimo instruktoriumi, galite rasti čia.

 

Jei medicinos pažyma yra elektroninė ar reikia ją atsispausdinti mokantis važiuoti su tėvais? Ar užtenka elektroninės?

Jei sustabdžius policijos pareigūnui turėsite galimybę parodyti elektroninę sveikatos medicininę pažymą, tada jos popierinės galite su savimi neturėti. Bet jei tokios galimybės neturite, tada patartina turėti ją atsispausdinus.

 

Noriu pereiti į kitą vairavimo mokyklą (dar nei vieno pravažiavimo neturiu, tik mokyklini teorijos egz. išlaikiau), ar reikės viską iš naujo mokėti? Ar mokykla turėtų grąžinti pinigus dėl nepravažiuotų pamokų?

Viskas priklauso nuo sutarties kurią esate pasirašę vairavimo mokykloje. Jei joje numatytas pinigų grąžinimas, tada pinigus atgausite, jei nenumatytas, jų neatgausite.

Nutraukiant sutartį dabartinėje vairavimo mokykloje, paprašykite pažymos apie atliktą mokymosi kursą. Šią pažymą pristačius kitoje vairavimo mokykloje jums reiks už kursus mokėti mažiau, kadangi dalį mokymosi kurso jau esate praėję.

 

Ar galima mokytis vairuoti prekybos centrų stovėjimo aikštelėse?

Nėra draudžiama mokytis vairuoti prekybos centrų aikštelėse.

 

Ar galima praktikuotis važiuoti motoroleriu su lydinčiu šeimos nariu jeigu dar nesi išsilaikęs AM teorijos Regitroje?

Motoroleriu mokytis važiuoti su šeimos nariu negalima.

Būsimieji vairuotojai, norintys įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijų transporto priemones, gali pradėti mokytis praktinio vairavimo su šeimos nariu. Mokytis gali tik išlaikę vairavimo teorijos egzaminą VĮ "Regitroje".  

 

Kiek laiko trunka mokyklinis praktikos egzaminas? 45 minutes ar visą pamokos laiką, t.y. 1,5 valandos?

Mokyklinis vairavimo praktikos egzaminas turi trukti ne mažiau kaip 45 min.

 

Ar galima mokytis vairuoti su sugyventiniu?

Taip, galima, jeigu jums pavyks įrodyti, kad iš tikrųjų gyvenate kartu, bendrai tvarkote namų ūkį. Daugiau informacijos rasite čia: https://www.teises.lt/kaip-gauti-teises/mokymasis-vairuoti-su-seimos-nariu

 

Ar galima išlaikius teorija A1 kategorija mokintis važiuoti su mašina B kategorijos jei mokiniui 16 metų?

Negalima. ​B kategorijos vairavimo teorijos egzaminui galima ruoštis nuo 17 metų. teisę vairuoti šios kategorijos transporto priemonę galima tik nuo 18 metų amžiaus, gavus teigiamą įvertinimą iš praktinio vairavimo egzamino valstybės įmonėje “Regitra”. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku