MOKYMASIS VAIRUOTI

Ar gali šeimos narys mokyti su CityBee?

Oficialus CB atsakymas:

CityBee naudotis gali tik tas asmuo, kuris yra užsiregistravęs CityBee sistemoje (t.y. sudaręs sutartį). Registracijos metu yra patikrinama asmens tapatybė, taip pat, suvedami bei patikrinami vairuotojo pažymėjimo duomenys. Pagal sutartį, automobilį gali vairuoti tik tas asmuo, kurio vardu yra naudojamas automobilis (mobiliojoje programėlėje), todėl mokyti vairuoti ar perleisti automobilio vairavimą kitam asmeniui pagal sutartį yra draudžiama. Svarbu paminėti, kad pažeidus šią sąlygą automobiliui draudimas negalioja.

Agnė (CityBee)

 

Ar gali automobilyje sėdėti mažamečiai vaikai, kai mokomasi vairuoti su M zenklu?

Sveiki,
Kelių eismo taisyklės nustato, kad mokantis vairuoti galima vežti vaikus nuo 14 metų amžiaus.

KET XXV. Keleivių vežimas
195. Draudžiama:
195.6. mokant vairuoti, vežti vaikus iki 14 metų;

 

Planuoju mokytis vairuoti su šeimos nariu. Ar kai jis važiuos be manęs, turės nusiimti „M“ raides nuo automobilio?

Taip.

 

Ar galima mokytis su šeimos nariu, jei draudime nenurodyta, kad su tuo automobiliu bus mokomasi? Ar butų kokia nors bauda? Jei būtų, tai kokia? Ar tiesiog avarijos atveju draudimas neapmokės?

Su šeimos nariu, jei draudime nenurodyta, kad su tuo automobiliu bus mokomasi, mokytis negalima, nes draudikai nepripažintų, kad TP valdytojas yra apsidraudęs, todėl pažeistumėte KET - ,,XXX. Transporto priemonių reikalavimai: 226. Dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, kurių privalomoji techninė apžiūra atlikta ir galioja (įskaitant transporto priemones, turinčias leidimą nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros) ir kurių valdytojai yra apsidraudę privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius.''

Avarijos atveju, draudikai atlygintų nuostolius nekaltajai pusei, o kaltajai pusei, kuri nėra tinkamai apsidraudusi, taikytų regresą - pateiktų sąskaitą už nuostolius.

 

Ar galiu mokytis vairuoti su savo šeimos nariu?

Taip, pradėti mokytis praktinio vairavimo galima su šeimos nariu, tačiau prieš tai turite būti išlaikęs vairavimo teorijos egzaminą „Regitroje“.

Mokydamiesi praktinio vairavimo, privalote turėti asmens dokumentą su nuotrauka ir galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą.

Šeimos narys, mokantis būsimąjį vairuotoją, su savimi privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos, valstybinės techninės apžiūros ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentus. Taip pat su savimi privaloma turėti dokumentus, liudijančius šeimyninius santykius – santuokos liudijimą, gimimo liudijimą, sutartį ar kt. Šeimos instruktorius privalo turėti ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą ir negali turėti galiojančių administracinių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Mokantis tokiu būdu vairuoti draudžiama automobilyje vežti vaikus iki 14 metų amžiaus.

 

Ar pakartotinai, po metų pertraukos, mokantis vairavimo kursų jų kaina yra tokia pati?

Vairavimo mokyklos, įvertinusios mokinio turimus praktinio vairavimo įgūdžius, turi teisę iki 20 proc. sumažinti nustatytą praktinio vairavimo mokymo kurso valandų skaičių. Tokiu atveju kursų kaina gali būti sumažinta.

 

Išlaikiau teorijos egzaminą. Ar galiu važinėti su 5 metų stažą turinčiu žmogumi, kol išlaikysiu praktinį vairavimo egzaminą?

Praktikuotis vairuoti galite tik su šeimos nariu, kuris turi 5 metų B kategorijos vairavimo stažą.

Šeimos nariai – sutuoktiniai arba vienas iš tėvų arba vyras ir moteris, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys. Globėjų (rūpintojų) šeimų nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba.

Važiuodami Jūs privalote turėti:

1. asmens dokumentą su nuotrauka;
2. pažymą apie išlaikytą vairavimo teorijos egzaminą VĮ „Regitra“;
3. galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą.

Mokymo metu šeimos vairavimo instruktorius privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti:

1. vairuotojo pažymėjimą;
2. transporto priemonės registracijos dokumentus;
3. valstybinės techninės apžiūros dokumentus;
4. draudimo dokumentus;
5. dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai: santuokos liudijimą, gimimo liudijimą, partnerystės sutartį ar kt. (vienodos pavardės neįrodo, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai).

Praktinio vairavimo mokymo metu transporto priemonės priekis ir galas turi būti paženklintas aiškiai matomais skiriamaisiais ženklais „M“, kaip reikalauja Kelių eismo taisyklės.

Per dieną praktinio vairavimo rekomenduojama mokytis ne daugiau kaip 3 valandas.

Šeimos instruktorius gali mokyti vairuoti visuose keliuose, kur yra leidžiamas eismas.

Už Kelių eismo taisyklių ir šeimos narių mokymo vairuoti keliuose tvarkos laikymąsi praktinio vairavimo metu atsako šeimos vairavimo instruktorius.

 

Ar galima pereiti mokytis į kitą vairavimo mokyklą?

Galima, bet reikia pasiimti pažymą iš vairavimo mokyklos, kiek valandų vairavote ir kokius egzaminus laikėte.

 

Noriu mokytis važinėti su tėčiu užsiklijavusi M raides. Kur jas reikia klijuoti? Ar būtina priekyje ir gale? Kurioje pusėje: vairuotojo ar dešinėje? Aukščiau ar žemiau?

Pagal KET 4. priedo 10 punktą.

10. Motorinių transporto priemonių (jų junginių), kuriomis mokoma vairuoti, priekis ir galas turi būti pažymėti baltu lygiakraščio trikampio formos skiriamuoju ženklu su raudonu apvadu ir juoda raide „M“ viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio.

Nėra nurodyta kurioje, pusėje klijuoti, dažniausiai klijuojama kairėje pusėje ant lango kitiems eismo dalyviams gerai matomoje vietoje, būtina priekyje ir gale, taip pat su savimi reikia turėti: sveikatos patikrinimo pažymą, lapelį, kad išlaikytas teorijos egzaminas „Regitroje“, ir dokumentą įrodantį giminystės ryšį, jeigu važiuosite su tėčiu, reikia turėti gimimo liudijimą.

 

Esu išlaikęs teorijos egzaminą „Regitroje“. Su kuo galiu mokytis vairuoti savarankiškai? Ar galiu su mamos vyru, jei tėvai išsiskyrę?

Mokytis vairuoti savarankiškai galite tik su šeimos nariu. Atkreipkite dėmesį, kad teisiškai šeimos nariais laikomi sutuoktiniai arba vienas iš tėvų arba vyras ir moteris, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjų ar rūpintojų šeimos nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba. Deja, mamos vyras į šį apibrėžimą nepatenka, todėl su juo mokytis negalėsite.

 

Kiek valandų reikia pravažinėti vairavimo mokykloje, kai mokaisi vairuoti lengvąjį automobilį?

30 valandų.

 

Ar galiu mokytis praktinio vairavimo su tėvu? Ar man vistiek reikės mokytis vairavimo mokykloje?

Taip, galite mokytis praktinio vairavimo su tėvu. Šeimos instruktorius privalo turėti ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą ir negali turėti galiojančių administracinių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tačiau vairavimo mokykloje vis vien reikės užsirašyti ir kartu su mokytoju nuvažiuoti privalomą praktinio vairavimo kursą (šiuo metu tai – 30 akademinių valandų). Daugiau informacijos apie mokymąsi su šeimos nariu rasite čia:

http://www.teises.lt/aktualu/mokymasis-vairuoti-su-seimos-nariu

 

Ar vairavimo teorijos būtina mokytis mokykloje, ar egzaminui „Regitroje“ galima pasiruošti savarankiškai?

Taip, visiems teoriniams egzaminams galima pasiruošti savarankiškai, pavyzdžiui, svetainėje www.ketbilietai.lt sprendžiant testus.

 

Jau kelis metus turiu vairuotojo pažymėjimą, tačiau ilgą laiką nevairavau, todėl esu primiršusi, kaip tai daryti. Ar galiu kreiptis į vairavimo mokyklą dėl vairavimo pamokų?

Žinoma, kreipkitės į bet kurią vairavimo mokyklą.

 

Pradėjau laikyti AM kategorijos teises ir nežinau nuo ko pradėti: kokia teorija įeina i klausimus ir nuo ko pradėti mokytis?

Norint gauti AM kategorijos pažymėjimą, Jums reikės išlaikyti vairavimo teorijos egzaminą „Regitroje“. Į tą egzaminą įeis 30 bendrų klausimų ir 5 specifinių, skirtų tik tai (AM) kategorijai. Mokytis teorijos siūlome savarankiškai svetainėje www.ketbilietai.lt.

 

Turiu pažįstamų, kurie turi profesionalo teises. Ar su tokiu žmogumi galima būtų mokytis vairuoti?

Deja, kol kas gali mokyti vairuoti tik besimokančiojo šeimos narys, bet šia nuostatą svarstoma pakeisti. Daugiau apie mokymąsi su šeimos nariu skaitykite čia:

http://www.teises.lt/aktualu/mokymasis-vairuoti-su-seimos-nariu

 

Kokius reikalavimus reikia atitikti registruojantis vairavimo mokykloje?

Jei ruošiatės gauti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, reikia turėti 17 metų. Viskas.

 

Kokio senumo privalo būti automobiliai vairavimo mokykloje laikant B kategoriją?

B kategorijos vairavimo mokymo automobiliai turi būti ne senesni kaip 15 metų.

 

Kada galiu važinėti su M raide ir šeimos nariu turint AM kategorijos teises?

Turint tik AM kategorijos vairuotojo pažymėjimą su šeimos vairavimo instruktoriumi važiuoti negalima, būtina išlaikyti B kategorijos transporto priemonių vairavimo teorijos žinių egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.

 

Ar galima patyrusiam vairuotojui (turinčiam vairavimo stažą daugiau nei du metus) važinėti su automobiliu, ant kurio užklijuotas žalias klevo lapas?

Taip, galima. Jei jūs važiuodami viršysite 70 km/h (90 km/h automagistralėje ar greitkelyje) greitį, tai jus sustabdęs pareigūnas ir patikrinęs jūsų vairuotojo pažymėjimą tikrai nebaus.

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku