PRARADUS VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMĄ - kur kreiptis, kaip atgauti, kokius egzaminus reiks perlaikyti, reikalingi dokumentai

Vaikinas vairavo motorolerį išgėręs ir jam buvo laikinai atimta teisė vairuoti bet kokią transporto priemonę metams. Vairuotojo pažymėjimo neatėmė. Ar jam teks perlaikyti iš naujo kursą?

Šiuo atveju reiks ne tik iš naujo išlaikyti vairavimo egzaminus, taip pat reiks baigti papildomus kursus praradusiems teisę vairuoti ir iš naujo pasitikrinti sveikatą. 

Papildomus kursus praradusiems teises pabaigti galima daugumoje vairavimo mokyklų. O iš naujo pasitikrinti sveikatą ir gauti vairuotojo sveikatos medicininę pažymą galite pas savo šeimos gydytoją arba per sveikatospazymos.lt 

 

Ar reikia perlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus, praradus teisę vairuoti dviem metams?

Taip. Perlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus reikia jeigu teisės atimamos metams ir daugiau. Praėjus atėmimo terminui, reikia  kreiptis į VĮ „Regitra“ savo mieste.

Taip pat reiks baigti papildomus kursus praradusiems teisę vairuoti. Papildomus kursus praradusiems teises pabaigti galima daugumoje vairavimo mokyklų

 

Kur pirmiausia reikia kreiptis, praradus vairuotojo pažymėjimą?

Praradus vairuotojo pažymėjimą, informaciją apie tai reikia pateikti VĮ „Regitra“ „Vairuotojų portale“ arba vairuotojo pažymėjimo išdavimo paslaugas teikiančiame VĮ „Regitros“ padalinyje. Informacija apie prarastus ir nebegaliojančius vairuotojo pažymėjimus teikiama policijai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms, todėl papildomai kreiptis į policiją nereikia. Vairuotojo pažymėjimas, vietoj kurio išduotas naujas pažymėjimas, nustoja galioti, todėl juo naudotis – netgi suradus – nebegalima. Šis pažymėjimas turi būti grąžintas artimiausiam VĮ „Regitros“ padaliniui.

Šaltinis – https://www.regitra.lt/lt/paslaugos/vairuotojo-pazymejimai-2/praradau

 

Praradau teises. Ar galiu mokytis vairuoti su šeimos nariu, išlaikęs teoriją VĮ „Regitroje“?

Deja, negalite mokytis vairuoti su šeimos nariu. Taip mokytis gali tik pradedantieji vairuotojai.

Šeimos vairavimo instruktoriui draudžiama mokyti šeimos narius, kuriems yra atimta teisė vairuoti transporto priemones už KET pažeidimus.

 

Esu praradęs vairuotojo pažymėjimą su B ir C kategorijomis. Ar reiks perlaikyti abiejų kategorijų egzaminus?

Reikės perlaikyti vienos sudėtingiausios kategorijos egzaminus. 

Jeigu teisė vairuoti motorines transporto priemones buvo atimta vienerių metų ar ilgesniam laikotarpiui, vairuotojo pažymėjimas gražinamas tik išlaikius valstybės įmonėje VĮ „Regitra“ teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus. Egzaminuojamieji, kurie nori susigrąžinti teisę vairuoti daugiau nei vienos kategorijos TP arba pakeisti vairuotojo pažymėjimą, kuriame patvirtinta teisė vairuoti daugiau nei vienos kategorijos TP, egzaminus, laiko pagal vairavimo ypatumus sudėtingiausios kategorijos TP vairavimo teisei įgyti.

Pagal sudėtingumą TP kategorijos nuo lengviausios iki sunkiausios išdėstomos taip: B1, B, BE, C1/D1 (pasirinktinai arba C1, arba D1), C1E/D1E (pasirinktinai arba C1E, arba D1E), C, D, DE, CE. Jei atimtame vairuotojo pažymėjime buvo nurodytos taip pat ir A1, A2, ar A kategorijos transporto priemonės, bus tikrinami ir jų vairavimo įgūdžiai. 

Šią tvarką reglamentuoja įsakymas dėl „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“.

 

Teisės atimtos važiuojant lengvuoju automobiliu. Turėjau B, CE kategorijas.  Ar užteks perlaikyti B kategorijos praktinį vairavimo egzaminą?

Perlaikyti egzaminą jums reikės su CE kategorijos motorine transporto priemone.  

Jeigu teisė vairuoti motorines transporto priemones buvo atimta vienerių metų ar ilgesniam laikotarpiui, vairuotojo pažymėjimas gražinamas tik išlaikius valstybės įmonėje VĮ „Regitra“ teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus. Egzaminuojamieji, kurie nori susigrąžinti teisę vairuoti daugiau nei vienos kategorijos TP arba pakeisti vairuotojo pažymėjimą, kuriame patvirtinta teisė vairuoti daugiau nei vienos kategorijos TP, egzaminus, laiko pagal vairavimo ypatumus sudėtingiausios kategorijos TP vairavimo teisei įgyti.

Pagal sudėtingumą TP kategorijos nuo lengviausios iki sunkiausios išdėstomos taip: B1, B, BE, C1/D1 (pasirinktinai arba C1, arba D1), C1E/D1E (pasirinktinai arba C1E, arba D1E), C, D, DE, CE. Jei atimtame vairuotojo pažymėjime buvo nurodytos taip pat ir A1, A2, ar A kategorijos transporto priemonės, bus tikrinami ir jų vairavimo įgūdžiai. 

Šią tvarką reglamentuoja įsakymas dėl „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“.

 

Kur galima atlikti papildomus vairuotojų mokymus norint gauti 10 m. galiojantį vairuotojo pažymėjimą?

Čia yra pilnas sąrašas įmonių, atliekančių šiuos mokymus:

https://ltsa.lrv.lt/lt/kitos-paslaugos/mokymas-ir-egzaminavimas/papildomas-vairuotoju-mokymas/mokymo-istaigu-turinciu-teise-vykdyti-papildoma-vairuotoju-mokyma-sarasas

 

Du kartus neturėjau techninės apžiūros. Ar man reikės perlaikyti teises?

Ne, nereikės. 

 

Ką reikia daryti, norint atgauti vairuotojo pažymėjimą, jį praradus dėl girtumo.

Turėsite išklausyti specialius kursus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai (juos organizuoja dauguma vairavimo mokyklų). Taip pat baigti papildomus vairuotojų mokymus (vairavimo mokykloje)Jei vairuotojo pažymėjimas atimtas daugiau nei metams, teks iš naujo perlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus VĮ "Regitra".

 

Važiuodamas iš aikštelės atbulomis, priekiu įbrėžiau kitą automobilį. Esu pradedantis vairuotojas.  Ar man reikės po 2 metų perlaikyti teises?

Kadangi jūsų padarytame autoįvykyje niekas nenukentėjo (nebuvo sužalotų žmonių), jums negalioja SEAKĮ reikalavimas per 1 metus nuo pažeidimo padarymo dienos baigti papildomo mokymo kursą, o tuo labiau perlaikyti egzaminą. Bet dėl sukelto autoįvykio draudimo įmoka kitais metais greičiausiai padidės.

 

Ar reikia perlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus praradus teisę vairuoti pusei metų?

Ne, perlaikyti egzaminus reikia tuomet, kai teisė vairuoti atimama metams ar daugiau.

 

Praradau vairuotojo pažymėjimą 1 metams dėl lengvo girtumo. Ar reikės perlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus?

Taip, kai vairuotojo pažymėjimas prarandamas metams ar daugiau, atsiimant jį reikia perlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus VĮ „Regitroje“. Be to, Jums reikės išklausyti specialų kursą (jį organizuoja daugelis vairavimo mokyklų) apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikataiTaip pat baigti papildomus vairuotojų mokymus (vairavimo mokykloje), bei iš naujo pasitikrinti sveikatą (gauti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą).

 

Turėjau B, C, E vairuotojo pažymėjimą prieš 10 metų. Prieš 4 metus dėl girtumo praradau su C kategorija. Kaip galėčiau susigrąžinti pažymėjimą?

Pagal SEAKĮ 24 straipsnio 4 ir 5 punktus matome, kad Jums reikės, praėjus medicininę ir švietėjišką atestaciją, ir baigus papildomą vairuotojų mokymą, perlaikyti vairavimo egzaminą (teorinį ir praktinį) su CE kategorijos automobiliu:

4. Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo vieniems metams ir ilgiau, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui ir baigus papildomą vairuotojų mokymą bei perlaikius vairavimo egzaminą, išskyrus asmenį, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.

5. Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po medicininės ir švietėjiškos atestacijos baigus papildomą vairuotojų mokymą ir perlaikius vairavimo egzaminą. Reikalavimas perlaikyti vairavimo egzaminą netaikomas, jeigu dėl šioje dalyje nurodyto teisės pažeidimo padarymo teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta trumpesniam negu vieni metai laikui.

VĮ „Regitra“ padaliniui reikės pateikti šiuos dokumentus:

1. Galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. Papildomo vairuotojų mokymo kurso baigimo pažymą;

3. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 083-1/a) - gautą jau po KET pažeidimo;

4. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, išduotą pagal Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą.

 

Gavau baudą už lenkimą per ištisinę liniją (užrašė, kad kelio ženklų nepaisymas) ir gavau 14 Eur baudą. Ar reikės po 2 metų perlaikyti viską, jei esu pradedantis vairuotojas?

Per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo dienos privalote baigti papildomus vairuotojų mokymus Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka, nes pažeidėte vieną iš punktų, nurodytų SEAKĮ 2 straipsnyje:

46. Papildomas vairuotojų mokymas – Susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas mokymas:

1) pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių KET reikalavimą (reikalavimus) vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems, laikytis lenkimo taisyklių, vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis, laikytis eismo reguliavimo signalų, KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus, laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos, vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus, neviršyti nustatyto greičio daugiau kaip 10 km/h, nevairuoti transporto priemonių neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata;

 

Ar reikės lankyti papildomus vairuotojo kursus pradedančiajam vairuotojui už KET 150.5 punkto pažeidimą (sustoti ir stovėti draudžiama skiriamojoje, greitėjimo ir lėtėjimo juostose)?

Jums papildomų mokymų nereikės.

SEAKĮ 2 straipsnio 40 punkte parašyta:

40. Papildomas vairuotojų mokymas – Susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas mokymas:

1) pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių KET reikalavimą (reikalavimus) vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems, laikytis lenkimo taisyklių, vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis, laikytis eismo reguliavimo signalų, KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus, laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos, vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus, neviršyti nustatyto greičio daugiau kaip 10 km/h, nevairuoti transporto priemonių neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata;

2) motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų.

Taigi, jūsų pažeidimas nepatenka į šį punktą.

 

Kada galima laikyti teises po pažeidimo, vairavau neturėdamas vairuotojo pažymėjimo?

Teisę laikyti vairavimo egzaminus turėsite tik suėjus pažeidimo terminui. SEAKĮ 22 straipsnio 2 punktas:

2. Teisė vairuoti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas nesuteikiama, jei nėra pasibaigęs šios teisės atėmimo, įstatymų nustatyta tvarka paskirto asmeniui už KET pažeidimus, tarp jų ir už transporto priemonės vairavimą neturint tam teisės, terminas.

 

Ar „Regitroje“ pakeis vairuotojo pažymėjimą, jeigu nesu sumokėjęs už KET pažeidimą? Nubaustas buvau 2011-ais metais.

Jums vairuotojo pažymėjimo pakeisti neturėtų, nes nesumokėjote paskirtos baudos. Dėl tikslesnės informacijos patariame kreiptis į VĮ „Regitros“ skyrių arba telefonu 8 700 55 151.

 

Gavau baudą už greičio viršijimą, 46 km/val., atėmė teises 6 mėnesiams. Tačiau neturiu 2 metų stažo. Ar tai reiškia, kad reikės viska perlaikyti „Regitroje“ egzaminus iš naujo ar užteks papildomų vairuotojų kursų?

Jums pakaks baigti tik papildomus vairuotojų mokymus.

Pagal SEAKĮ 24 straipsnio 3 punktą:

3. Asmeniui, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl KET pažeidimų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik jam nustatyta tvarka užbaigus papildomus vairuotojų mokymus.

 

Kaip susigrąžinti laikiną / nuolatinį vairuotojo pažymėjimą, kurį sulaikė policija?

Jeigu vairuotojo pažymėjimas atimamas metams ir ilgesniam laikotarpiui, norėdami jį susigrąžinti, pirmiausia turite kreiptis į VĮ „Regitra“ egzaminų centrą. Čia reikia sėkmingai išlaikyti teorijos bei praktikos egzaminus bei pateikti VĮ „Regitros“ vairuotojo pažymėjimų išdavimo padaliniui galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą - gautą jau po KET pažeidimo. Visais kitais atvejais  turite kreiptis į policiją.

 

Ar reikia perlaikyti mokyklinius kursus gavus įspėjimą?

Įspėjimą galima gauti už nustatyto greičio viršijimą iki 10 km/h, arba kitus KET pažeidimus, nenumatytus ATP kodekse bei pateiktame sąraše. Taigi, papildomų kursų jums baigti nereikia.

 

Ar reikia papildomų kursų jei atimta teisė AM 12mėn. bet noriu laikyti B (B teorija Regitroje išlaikiau, praktinį laikysiu kai baigsis atėmimo terminas)?

Taip, reikia.

 

Ar galima laikyti teises jai turi baudų, bet jas moki (už vairavimą be teisiu) ir jai išlaikyčiau ar gaučiau jas?

Pažymėjimo negausite, kol nebus sumokėtos baudos ir praėjęs atimtų teisių terminas. Jam praėjus galite laikyti egzaminus ir bandyti susigražinti vairuotojo pažymėjimą.

 

Ar teisės yra atgaunamos jeigu nesi išklausęs kurso, bet dar turi laiko, tai padaryti. Pvz. Atimtos teisės 6 mėn. , o kursus reikia išklausyti per metus.

Teisė vairuoti atgaunama tik išklausius papildomo vairuotojų kurso mokymus.

 

Praradau teise vairuoti už girtumą, daugiau nei 1,5 promiles. Gavau 1 metus 6 mėnesius atėmimą vairuotojo pažymėjimo, klausimas būtų jai susigražinčiau ji po pusės bausmės laiko tai yra po 9 mėnesiu ar man reiktų perlaikyti teorinį ir praktinį egzaminą Regitroje?

Jei teisė vairuoti buvo prarasta metams ar daugiau, teks perlaikyti teorinį ir praktinį egzaminą VĮ „Regitra“.

Jeigu praradote vairuotojo pažymėjimą dėl vairavimo neblaiviam stovyje, anksčiau susigrąžinti teisę vairuoti anksčiau galite jeigu sutiksite vairuoti tik tokias transporto priemones, kuriose būtų įdiegti antialkoholiniai variklio užraktai. Susitrumpinus vairavimo atėmimo terminą, nereikia perlaikyti teorijos ir vairavimo egzaminų.

Detalesnė informaciją apie prarastos teisės vairuoti grąžinimą: https://www.teises.lt/praradus-teises

 

Ar nutrūksta vairavimo stažas, jeigu buvo atimtos B kategorijos teisės 2 metams? 

Stažas nenutrūksta.

 

Ar reikia praeiti papildomus vairavimo mokymo kursus praradusiems teisę su 1.8 prom.?

Taip, reikia.

 

Jeigu perlaikau jau turėjęs teises anksčiau ar reikia turėti einant į egzaminą pirmąją pagalba su savimi, ar jau matys, kad turėjau teises ir nereikia?

Turite turėti.

Detalesnė informaciją apie prarastos teisės vairuoti grąžinimą: https://www.teises.lt/praradus-teises

 

Sveiki. Praradau vairuotojo pažymėjimą 1 metams ir 6 mėn., patikrinus blaivumą įpūčiau 2,93 prom. Teismo sprendimu gavau 500 Eur baudą , 1 metų ir 6 mėn. atėmimą vairuotojo pažymėjimo, kadangi žmona laidavo atleistas buvau nuo baudžiamosios atsakomybės. Ar verta kreiptis i teismą dėl vairuotojo pažymėjimo grąžinimo anksčiau laiko?

Į šį klausimą atsakyti negalime, tai jūsų sprendimas.

Detalesnė informaciją apie prarastos teisės vairuoti grąžinimą: https://www.teises.lt/praradus-teises

 

Sveiki, padariau nusižengimą, lenkiau per ištisinę juostą, atėmė teisės 3 mėn. Ar atgavus teises reiks perlaikyti teoriją? Stažas daugiau nei 20metų.

Perlaikyti egzaminų nereikės, reiks baigti papildomus kursus praradusiems teisę vairuoti. 

Papildomus kursus praradusiems teises pabaigti galima daugumoje vairavimo mokyklų

Detalesnė informaciją apie prarastos teisės vairuoti grąžinimą: https://www.teises.lt/praradus-teises

 

Laba diena. Norėjau sužinoti, ar galiu laikyti egzaminą ir gauti teises vairuotojo, jei aš ankščiau esu įkliuvęs be teisių ir man skirta bauda buvo seniai, kokie 8 metai praėjo. Baudos nesumokėjau, neturėjau galimybių.. ar prileis mane prie egzaminų? Baudos jau turi pasinaikinti, praėjo laikas senaties.. pagal įstatymus.

Vairavimo teisė atimama tuomet, kai padaromas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, už kurį Administracinių nusižengimų kodekse yra numatyta ne tik piniginė bauda, bet ir vairavimo teisės atėmimo terminas. Jeigu padarėte KET pažeidimą, pareigūnas Jūsų vairuotojo pažymėjimo gali ir nepaimti, tačiau tai nereiškia, jog galite toliau vairuoti. Tokiu atveju laikoma, jog teisė vairuoti Jums yra sustabdyta.

Vairavimo teisė atimta gali būti:

  • įstatymuose nustatytais atvejais
  • sutrikus elgesiui, asmenybei ir (ar) susirgus ligomis, įtrauktomis į patvirtintą sąrašą, kai dėl asmens sveikatos ar elgesio būklės asmuo negali tinkamai vairuoti transporto priemonių
  • nustačius, kad teisė vairuoti transporto priemones buvo suteikta pateikus klaidingus asmens, sveikatos būklės duomenis ar kitą neteisingą informaciją, kuri suteikė galimybę vairuoti atitinkamas transporto priemones
  • padarius KET pažeidimų, vairuojant apsvaigus
  • sukėlus eismo įvykį, dėl kurio buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata (išskyrus tam tikrus atvejus, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn)

Jeigu vairuotojui, pažeidusiam KET reikalavimus, pažeidimo padarymo vietoje policija skiria teisės vairuoti atėmimą ir išduoda administracinio nusižengimo protokolą, tai tuo pačiu ir suteikia informaciją apie tai, už ką skirta nuobauda, kur ją sumokėti, nuo kada pradeda galioja teisės vairuoti atėmimo terminas.

Savo visas nuobaudas/baudas galite matyti prisijungę prie epolicija.lt. Kadangi epolicija sistema yra susijungusi su VĮ "Regitra" sistema, galite ir Regitros svetainėje pasitikrinti dėl turimų nuobaudų. Taip pat galite kreiptis telefonu į VĮ "Regitra" ir į policiją, kad sužinotumėte kokia situacija yra su jūsų bauda ir teisių atėmimu.

 

Sveiki, praradau teises metams. Ar galiu laikyti teoriją ir praktinį važiavimą nepraėjus metams, ir po metų atsiimti teises? Ar laikyti egzaminus galiu tik praėjus metams?

Laikyti egzaminus galite tik einant į pabaigą teisių atėmimo pabaigos datai. T.y. teoriją galite laikyti likus kelioms savaitėms iki teisių atėmimo datos pabaigos, o praktiką tik po teisių atėmimo datos.

 

Praradau teisės prieš 20 metų, 3 metams, ar reikės perlaikyti?

Taip, reikės.

 

Sveiki, jei praradau teises dėl ligos, kokių dokumentų reikia norint jas susigrąžinti?

Pirmiausia, turite pasitikrinti sveikatą ir gauti naują medicininę sveikatos pažymą, tada kreipkitės į VĮ "Regitrą".

 

Ar galiu mokytis vairuoti su šeimos nariu, jeigu teisės buvo atimtos, bet suėjo atėmimo terminas ?

Ne, negalite.

 

Gavau bauda būdamas "klevu" ir man priskyrė "durniaus" kursus išklausyt, o kiek žinau juos reik išklausyti/praeit per 6 mėnesius nuo baudos sumokėjimo, bet dilema tokia, kad praėjus mėnesiui praradau teises 6 mėnesiams, tai klausimas toks, kada reikės kursus išklausyti/praeiti? 

Taip, reiks baigti papildomus kursus praradusiems teisę vairuoti.

 

Man buvo uždrausta laikytis vairuotojo pažymėjimą keturis metus, dabar praėjo 3 metai ar galiu pradėti laikytis ir kokių dokumentų reikia?

Galite po truputį naujai tvarkytis visas pažymas, pradėti eiti vairavimo mokymus, bet kol nesueis pilni 4 metai, jums Regitra neleis laikyti teisių. Kaip gauti vairuotojo pažymėjimą galite rasti čia.

 

Vairuotojo pažymėjimas nebegalioja, nes per metus nepraėjau kursų nusižengusiems, tačiau baudą už telefoną susimokėjau. Teoriją persilaikiau, eisiu laikyti praktiką, bet nerandu informacijos ar vis dar privalau praeiti tuos kursus, kad gaučiau naują pažymėjimą po praktikos egzamino išlaikymo?

Papildomo mokymo eiti nereikia: Pradedantysis vairuotojas, per 2 metus nuo jam išduoto vairuotojo pažymėjimo išdavimo dienos pažeidęs KET reikalavimą, už kurį numatytas papildomas vairuotojų mokymas <...> ir per vienus metus nuo nutarimo (teismo nuosprendžio), kuriuo asmuo pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos ar nuo administracinio nurodymo, surašyto padarius administracinį nusižengimą, įvykdymo dienos nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, praranda teisę vairuoti transporto priemones ir jo turimas vairuotojo pažymėjimas nekeičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Tokiu atveju pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą ir išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

 

Metams praradau teises, klaidos Regitroje už baudas matomos, ar užteks išsilaikyti teorijos bei praktikos egzaminus ir išklausyti kursą pažeidusiems, kad atgauti teises? Jei naujų baudų už KET neturiu?

Viskas priklauso nuo to už kokį pažeidimą praradote teises. Jei teises praradote dėl alkoholio vartojimo, tada reikės naujos medicininės sveikatos pažymos ir alkoholio ir narkotikų žalos mokymų. Daugiau informacijos, kaip atgauti atimtą vairuotojo pažymėjimą, galite rasti čia.

 

Man buvo atimta B kategorijos teisė vairuoti 1 metams už girtumą. Pasibaigus terminui po 2 metų perlaikiau egzaminus. Ar man vairavimo stažas kaupiasi ar skaitausi pradedantysis vairuotojas?

Tai priklauso nuo daug aplinkybių, bet stažas turėtų nenutrūkti. Tiksliai į tai galės atsakyti Regitroje, kadangi jie matys kokia situacija buvo iki prarandant vairuotojo pažymėjimą.

 

Neturintis 2 m. padariau KET pažeidimą nebuvau prisisegęs saugos diržu ir neišklausiau kursų. Baudą sumokėjau kuri buvo paskirta. Išlaikiau teorijos egzaminą, o man priklauso praktinis egzaminas pravažiavimas Regitroje?

Taip, priklauso.

 

Kokiu būdų susigražinti teises pripūtus 2,5 promiles?

Visą informaciją galite rasti čia: https://www.teises.lt/praradus-teises

 

Lenkiau mašiną sankryžoje kur pažymėtas šalutinis kelias. Teises atimtos 3 mėn. Ar reikės perlaikyti ar tik išklausyti kursus?

Reikės išklausyti papildomo vairavimo mokymo kursus. Teisių perlaikyti nereikės. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.teises.lt/praradus-teises/kada-reikia-perlaikyti-teises

 

Sustabdytas policijos įpūčiau 1.6 prom., nesu niekada už nieko baustas , problemų su alkoholiu ar narkotikais neturėjęs, kokio maždaug laiko tikėtis teisių atėmimo? Ir ar bus šansas teikti prašymą dėl alkobloko po pusės laiko?

Teisių atėmimas pagal ANK numatomas nuo 24-60 mėnesių. Bet tikslų teisių atėmimo terminą matysite tik gavęs protokolą arba nutarimą. Tik tada bus galima sužinoti ar bus galima teikti prašymą sutrumpinti bausmės laiką įsidėjus alkobloką. 

Daugiau informacijos čia: https://www.teises.lt/baudos.html

 

Ar reikės perlaikyti teisės, jei jos atimtos 6 mėn. turiu B:C:D kategorijas?

Reikės išklausyti papildomo vairavimo mokymo kursus. Teisių perlaikyti nereikės. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.teises.lt/praradus-teises/kada-reikia-perlaikyti-teises

 

Jei teisės atimtos metams už girtumą, yra laiduotojas, tai ar teises reikia perlaikyti?

Jei vairuotojo pažymėjimas atimtas metams ar daugiau, tieses reikės perlaikyti.

 

Ar yra kažkokių išlygų, kad persilaikius teises nebūtų grąžinamas ir sukauptas stažas vairavimo?

Šiuo klausimu jums gali atsakyti tik "Regitroje".

 

Praradau vairuotojo pažymėjimą labai senai 2011 metais berods ir dabar susiruošiau perlaikyti. Kokių veiksmų imtis? Dėl protokolo kopijos liepė kreiptis į registrų centrą bet ten senesnių nei 5metų duomenų nėra.

Jei neturite protokolo, gauti jo dublikatą, turite kreiptis į policiją arba jei buvo teismas, į teismą. Gavus protokolą turite išklausyti papildomus vairuotojų mokymus ir kt. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.teises.lt/praradus-teises/kada-reikia-perlaikyti-teises

 

Maždaug nuo 2010 m. Neteko naudotis vairuotojo teisėmis. Dabar tai negaliojantis dokumentas. Ką turiu padaryti kad jis vėl galiotų. Ant teisių galiojimo laiko nėra. Esu Lietuvoje.

 

Iš to ką rašote suprantame, kad jūs turite senos laidos laminuotą vairuotojo pažymėjimą, nes ant jo nėra galiojimo datos. Gauti naujam vairuotojo pažymėjimui turite kreiptis į VĮ "Regitra" ji matydama jūsų situaciją, galės tiksliau atsakyti į šį klausimą.

Kaip pasikeisti nebegaliojantį vairuotojo pažymėjimą? https://www.teises.lt/pasikeisti-vairuotojo-pazymejima/pradedantiesiems-vairuotojams-isduodamas-2-metus-galiojantis-vairuotojo-pazymejimas

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku