VAIRAVIMO EGZAMINAI - kiek kartų galima laikyti, egzamino klausimai, kaip sužinot rezultatus ir kiek galioja

Ar laikant teorijos egzaminą „Regitroje“ skiriasi klausimai, jei mokomės vairuoti automobilį su automatinė pavarų dėže?

Nesiskiria.

 

Ar po praktinio egzamino galima dar kartą sužinoti padarytas klaidas?

Taip. Vairuotojų portale galite užsisakyti egzamino protokolą. Prisijungę prie Vairuotojų portalo (https://www.eregitra.lt/vepp-web/), užsakykite dokumentą „Praktinio vairavimo egzamino protokolas“. Atlikę visus veiksmus protokolą rasite prie išduotų dokumentų užsakymų. Paspaudžiame dešinėje prie dokumento esantį peržiūros mygtuką ir ekrane parodomas suformuoto protokolo elektroninis atvaizdas.

 

Kas gresia už sukčiavimą vairavimo teorijos egzamine „Regitroje“?

Pagautas sukčiaujant, egzaminuojamasis pašalinamas iš egzamino ir kitą kartą gali registruotis į egzaminą tik po metų.

 

Ar galima laikyti teorijos egzaminą Kauno „Regitroje“, o praktiką – Klaipėdos „Regitroje“?

Vairavimo egzaminus galima laikyti skirtinguose miestuose.

 

Kiek kartų galima laikyti egzaminus „Regitroje“?

Egzamino VĮ „Regitra“ laikymų skaičius neribojamas, tačiau tiek vairavimo, tiek teorijos egzaminą perlaikyti galima ne anksčiau, kaip po 7 dienų po paskutinio laikymo.

 

Kiek laiko galioja išlaikytas egzaminas „Regitroje“?

Teorijos egzamino rezultatas galioja iki tol, kol bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau, kaip vienerius metus. Išlaikyto praktikos egzamino rezultatas galioja, kol jums bus išduotas vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

 

Ar reikia perlaikyti ir teorijos egzaminą, kai suėjus 21 metams nori gauti A kategoriją be apribojimų?

Teorijos perlaikyti nereikia, o praktiką reikės.

Įsigaliojus nuo 2013 m. sausio 19 d. įsigaliojus naujoms „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ nuostatoms, asmenys, kurie turi vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti motociklus su galios apribojimais, tokių motociklų dvejų metų vairavimo patirtį ir yra sulaukę 20 metų, turimą vairuotojo pažymėjimą gali pasikeisti į pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti galingus motociklus, išlaikę praktikos egzaminą.

 

Kiek laiko galioja išlaikytas mokyklinis egzaminas/vairavimo mokyklos baigimo pažymėjimas?

Mokyklinio egzamino/kursų baigimo pažymėjimas (pranešimas ,,Regitros" sistemai) nuo 2014 m. liepos 1 d. neturi galiojimo termino.

Iki 2014 m. birželio 30 d. išduoti kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos. Liudijimas negalioja, jei asmuo per vienerius metus po pabaigto mokymo vairavimo mokykloje „Regitroje“ nelaikė teorijos egzamino arba praktikos egzamino (jei mokykloje asmuo buvo mokomas tik praktinio vairavimo įgūdžių).

Nuo pirmo bandymo laikyti egzaminą ,,Regitroje", kursų baigimo terminas senaties nebeturi. 

 

Ar praktinio vairavimo įskaitos filmavimas vairavimo mokykloje yra privalomas?

Taip.

 

Baigiasi teorijos egzamino išlaikymo laikas, o praktikos egzamino neišlaikiau. Ar galiu vėl registruotis teorijos egzaminui nelankius kursų, ir ar galios tas pats pažymėjimas iš vairavimo mokyklos?

Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja iki tol, kol bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus. Nuo pirmojo bandymo laikyti egzaminą ,,Regitroje", kursų baigimo liudijimo terminas senaties nebeturi - naujų kursų nereikės nei po daugelio metų. 

 

Noriu laikytis teises, ar man reikės eit į vairavimo mokyklą mokytis teoriją, ar užtektu išmokti jūsų svetainėje ir važiuot laikyti egzamino į „Regitrą“?

Mokytis teoriją vairavimo mokykloje nėra būtina, galima pasiruošti eksternu. Vairavimo teorijos egzaminui VĮ „Regitra“ savarankiškai galite pasiruošti puslapyje www.ketbilietai.lt.

 

Ką daryti, jei dėl tam tikrų priežasčių neatvykau laikyti egzamino į „Regitrą“?

Jeigu rezervuosite „Regitroje“ laiką egzaminui ir dėl kokių nors priežasčių negalėsite atvykti, nepamirškite pranešti „Regitrai“ iš anksto, bent paskutinę darbo dieną prieš egzamino datą. Informaciją apie neatvykimą galima pateikti pačiam vartotojui registravimo sistemoje atšaukiant rezervuotą egzaminą, arba paskambinus bendruoju informacijos telefonu 8 700 55 151.

Į egzaminą neatvykę ir apie tai iš anksto nepranešę gyventojai turi galimybę registruotis į kitą egzaminą, tačiau jiems paskiriama egzamino data bus ne anksčiau, kaip po 1 mėnesio nuo neatvykimo į egzaminą dienos.

 

Turiu AM kategorijos teises, ar man bus lengviau laikant A1 kategorijos teises, ar reikės laikyti teorijos egzaminą?

Egzaminus reikės laikyti, vairavimo teorijos egzaminui pasiruošti galite savarankiškai.

 

Kiek teste būna klausimų laikant C ir CE teorijos egzaminą vienu kartu, ir kiek leidžiama padaryti klaidų?

Laikant C ir CE teorijos egzaminą, bus 50 klausimų (30 bendrieji klausimai ir po 10 specifinių iš abiejų kategorijų). Galima padaryti 10 klaidų. Teorijos egzaminas laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų.  Daugiau apie klausimų kiekį vairavimo teorijos egzamine rasite čia.

 

Kiek procentų reikia surinkti, norint išlaikyti B kategorijos teorijos egzaminą?

Laikant B kat. (lengvojo automobilio) egzaminą prie kompiuterių duodama 30 klausimų.

Egzaminas laikomas išlaikytu, jei teisingai atsakote į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų.

Testui spręsti skiriama tiek minučių, kiek KET teste yra klausimų.

 

Kaip sužinoti, ar jau esu pasiruošęs teorijos egzaminui „Regitroje“?

Laikyti teorijos egzaminą „Regitroje“ geriausia tuomet, kai svetainėje www.ketbilietai.lt testus teigiamai išspręsite bent kelis kartus iš eilės (t.y. teisingai atsakysite daugiau nei į 80 procentų klausimų, geriausia – 100 procentų). Ir nesimokykite bilietų atmintinai: atsakę į klausimą, perskaitykite prie jo esantį susijusį KET punktą bei paaiškinimą. Taip palaipsniui išmoksite visą reikalingą teoriją, su kuria turėtumėte be problemų išlaikyti egzaminą „Regitroje“.

 

Ar būtina išlaikyti mokyklinį praktikos egzaminą, prieš laikant praktinį egzaminą „Regitroje“?

Taip, būtina.

 

Esu pasirašęs teorinio ir praktinio mokymo sutartį su vairavimo mokykla. Ar galiu eiti laikyti teorijos egzamino „Regitroje“ neišlaikęs egzamino mokykloje? Juk mokantis teorijos savarankiškai jokio mokyklinio egzamino laikyti nereikia.

Taip, galite. Jeigu vairavimo teorijos egzaminą "Regitroje" išlaikysite, vairavimo mokykla jį užskaitys. „Regitroje“ teoriją galite laikyti pasiruošę savarankiškai. 

 

Ar galima savarankiškai pasimokius iš karto laikyti teorinį egzaminą „Regitroje“?

Taip, galite.

 

Ar galima testą „Regitroje“ laikyti rusų kalba?

Taip, „Regitroje“ teorijos egzaminą galima laikyti lietuvių, rusų ar anglų kalba.

 

Ar galiu iš pradžių laikyti teorijos egzaminą „Regitroje“ ir tik tada – mokyklinį vairavimo teorijos egzaminą?

Galite.

 

Aš pavėlavau į teorijos egzaminą „Regitroje“, manęs nebeįleido. Ar tai reiškia, kad kitą karta galėsiu laikyti po mėnesio?

Taip.

 

Prieš pusę metų gavau baudą už vairavimą neturint teisės vairuoti. Ar galiu laikyti teorijos egzaminą „Regitroje“?

Deja, anksčiau nei po metų teorijos egzamino išsilaikyti negalėsite, nes pagal SEAKĮ 22 straipsnio 11 punktą:

11. Asmenys, kurie vairavo transporto priemonę neturėdami teisės vairuoti transporto priemones, tokią teisę gali įgyti ne anksčiau kaip po vienų metų nuo šio pažeidimo padarymo dienos.

„Regitroje“ neleidžiama laikyti egzaminų iki sueis nuobaudos terminas.

 

Man baigsis teorijos laikas, o praktikos egzamino vis negaliu išlaikyti. Kai galiojimas baigsis, ar galėsiu iš karto registruotis į teoriją, ar reikės grįžti į mokyklą?

Jums vėl reikės išsilaikyti teorijos egzaminą „Regitroje“ ir vėl galėsite laikyti praktinį egzaminą. Į mokyklą reikėtų grįžti nebent pasitobulinti vairavimo įgūdžių.

 

Ar galima laikyti praktinį egzaminą „Regitroje“ turint 17 metų?

Deja ne, jūs turite sulaukti 18 metų. Galite laikyti jau per savo 18- tą gimtadienį.

 

Ar galima išsilaikyti praktikos egzaminą ne savo mokykloje, o kitoje, bet be papildomų pamokų, susimokėjus tik už egzaminą (teorija jau išlaikyta ir mokykloje ir „Regitroje“)?

Taip, galima, tik jūs turite iš savo ankstesnės vairavimo mokyklos pasiimti pažymą apie jūsų išklausyto teorijos kurso ne mažiau 40 val. temas, teorijos galutinės įskaitos rezultatą ir padarytų pravažiavimų skaičių bei temas (tai turėtų būti ne mažiau 29 val., nes 30-ta yra praktinio vairavimo galutinė įskaita).

Pagal VKTI prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą "Dėl vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2014 m.  balandžio 30 d. Nr. 2B-84 14.5 punktą:

14.5. mokiniui pageidaujant išduoti nustatyta tvarka vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, patvirtintą dokumentą (pažymą), patvirtinantį išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valandų skaičių) tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti, pripažinti mokinio pateiktą kitos vairavimo mokyklos išduotą tokį dokumentą (pažymą) ir įskaityti išklausytą teorijos žinių mokymo kursą (teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta kitoje vairavimo mokykloje, neįskaitoma) ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą; šis dokumentas (pažyma), mokiniui tęsiant mokymąsi kitoje vairavimo mokykloje, turi būti pridedamas prie mokymo sutarties;

 

Ar laikant praktikos egzaminą vairavimo mokykloje, automobilyje neskaitant instruktoriaus gali sėdėti dar vienas asmuo?

Praktinis galutinis egzaminavimas (įskaitos laikymas) vairavimo mokykloje yra individualus, dalyvauja instruktorius ir laikantysis egzaminą mokinys. Pašalinių asmenų negali būti. Jo metu yra daromas vaizdo ir garso įrašas. Jei po vaizdo ir garso įrašo mokinys nesutinka su galutinės įskaitos rezultatais, jis gali vairavimo mokyklą apskųsti Valstybinei kelių transporto inspekcijai, kuri, atvykusi į vairavimo mokyklą ir išnagrinės jūsų skundo pagrįstumą.

 

Ar laikant vairavimo egzaminą be instruktoriaus automobilyje gali dalyvauti stebėtojas? Ir jei reikia antrą kartą perlaikyti, ar galiu paprieštarauti, kad antrą kartą nesutinku, kad dalyvautų stebėtojas?

Praktikos egzamino metu TP gali būti tik egzaminuojamasis, egzaminuotojas, vertėjas ir, jei reikia, asmuo, kompetentingas stebėti ir prižiūrėti egzaminuotojo darbą, kad būtų užtikrintas teisingas ir nuoseklus vertinimas. Praktikos egzaminą gali stebėti egzaminuojamąjį mokęs vairavimo instruktorius, jei tam neprieštarauja egzaminuojamasis. Egzaminuotojas egzaminuojamajam parenkamas prieš praktikos egzaminą atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterines programines priemones.

 

Ar galima laikyti AM kategorijos egzaminą, jei iki 15 metų liko tik 1 mėn.?

Jums reikės sulaukti 15 metų amžiaus ir tada laikyti AM teorijos egzaminą AM vairuotojo pažymėjimui gauti.

 

Kiek laiko galioja mokykliniai egzaminai? Abu išlaikyti vairavimo mokykloje.

Teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, įskaitos data) saugomi vienus metus nuo įskaitos vykdymo datos. Kiekvieno mokinio (nesvarbu, ar jis išlaikė įskaitą, ar jos neišlaikė) testo vertinimo rezultatai įrašomi į teorijos mokymo apskaitos žurnalą.

Sėkmingai išlaikius mokyklinius egzaminus ir atsiskaičius už kursus, mokykla perduoda informaciją apie kursų baigimą į VĮ „Regitros“ sistemą. Nuo 2014 m. liepos 1 d. baigti mokymai neturi galiojimo termino.

 

Ar galima laikyti pakartotinai teorijos egzaminą, jei pasibaigė medicininė sveikatos pažyma prieš savaitę, bet pirmą kartą laikant teorija medicininė sveikatos pažyma galiojo? Ar reikia pereiti iš naujo? 

Vairuotojo medicininė pažyma turi galioti laikant egzaminą "Regitroje".

 

Ar galima egzamino metu kalbėti su egzaminuotoju, pavyzdžiui, važiuojant paklausti, kaip pasireguliuoti vairuotojo sėdynę?

Taip. Jei egzaminuojamasis kažko nesuprato ar neišgirdo, tikrai galima perklausti ir pasitikslinti. Tiesa, klausti, kur rasti rankenėlę sėdynei, vairui, veidrodėliams ar sureguliuoti, ar kaip veikia automobilio valdymo elementai, reikėtų dar prieš išvažiuojant į gatvę. Vėliau bus fiksuojama viena nekritinė klaida (13. Patikrinimas prieš važiavimą: NK – nesugeba surasti egzaminuotojo nurodytų transporto priemonės valdymo įtaisų ar įrangos; pademonstruoti savo žinių ar sugebėjimų, kaip juos valdyti, sureguliuoti arba patikrinti jų būklės; pasirengti važiuoti saugiai).

Beje, jei egzaminuojamojo netenkina automobilis, galima atsisakyti laikyti egzaminą ir užsiregistruoti kitai datai be jokių papildomų apribojimų.

 

Ar galima eit į "Regitrą" laikyt teorijos egzaminą be vairavimo mokyklos?

Teorijos egzaminą galima laikyti pasiruošus savarankiškai (t. y. neprivaloma vairavimo mokykloje baigti teorijos mokymo kursą):

  1. siekiantiems įgyti teisę vairuoti AM, A1, A2, A, B1 ar B kategorijos transporto priemones (TP);
  2. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti D1, D1E, D arba DE kategorijos TP ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti C1, C1E, C arba CE kategorijos TP ir atvirkščiai;
  3. vairuotojams, turintiems teisę vairuoti B, C1, C1E, D1 arba D1E kategorijos TP ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti BE, C, CE, D arba DE kategorijos TP.

Daugiau apie tai, kaip pasiruošti egzaminui "Regitroje" savarankiškai skaitykite čia.

 

Ar galiu atvykti į motociklo praktikos vairavimą su savo motociklu?

Atvykstantiems į A, A1 ar A2 kategorijos praktikos egzaminus yra sudaryta galimybė jį laikyti ne tik „Regitros“ motociklu, bet ir nuosava transporto priemone. 

Norint laikyti egzaminą nuosavu motociklu, jis turi atitikti specialiuosius reikalavimus.

praktikos egzamina laikyti su savo motociklu

 

Ar galiu pasiruošusi A1 kat. savarankiškai, eiti iškart laikyti į Regitrą teorija, išlaikius Regitroje eiti į mokykla mokintis praktika?

Taip, galite.

 

Sveiki, internete randu dviprasmišką informaciją. Galbūt jūs žinosite, ar mokantis A kategoriją yra reikalingas mokyklinis egzaminas? Didžiąją dalį komentarų randu, kad ne, nes esmė yra manevrai aikštelėje, tai egzaminas mokykloje nieko sėkmės ir įgūdžių nekeičia :)

 

Jei A kategorijos vairavimo teoriją mokotės vairavimo mokykloje, turite laikyti mokyklinį vairavimo teorijos egzaminą (jei pristatysite išlaikytą vairavimo teorijos pažymą iš VĮ "Regitra", vairavimo mokykla turėtų užskaityti pažymą kaip laikytą mokyklinį teorijos egzaminą ir jo laikyti jūs neturėtumėte). Jei  A kategorijos vairavimo teoriją mokotės savarankiškai, laikyti mokyklinio vairavimo teorijos egzamino vairavimo mokykloje nereikia, iš kart galite eiti į VĮ "Regitra" laikyti vairavimo teorijos egzaminą.

A kategorijai yra privalomas praktinio vairavimo mokymas vairavimo mokykloje  (10 ak./val.). Jo metu yra laikomas mokyklinis vairavimo egzaminas. Tik pravažiavus 10 ak./val. ir išlaikius mokyklinį vairavimo egzaminą, būsite elektroniniu būdu priduoti į VĮ "Regitra", kaip baigę mokymus ir tik tada galėsite laikyti vairavimo praktikos egzaminą VĮ "Regitroje".

 

Pasibaigė teisių galiojimas. Ar galiu laikyti A ir CE?

Vairuotojo pažymėjimas galioja iki jame nurodytos galiojimo pabaigos datos ir jį pasikeisti reikia nepasibaigus galiojimui. 

 Vairuotojo pažymėjimas turi būti galiojantis, kad patvirtintų teisę vairuoti turimas kategorijas. Tik tada galėsite laikyti aukštesnę kategoriją (pavyzdžiui, CE kat.).

 

Išlaikius teorijos egzaminą, per kiek laiko reikia išsilaikyti praktikos egzaminą?  Sako per metus, o jei ne išsilaikiusi, tai vėl reikia lankyti teorijos kursus paskui egzaminus teorijos paskui praktikos?

VĮ "Regitra" išlaikytas teorijos egzaminas galioja metus laiko. Per metus reikia išlaikyti praktikos egzaminą. Praktikos egzamino neišlaikius per metus laiko, turite VĮ "Regitra" perlaikyti teorijos egzaminą.

Mokymų vairavimo mokykloje iš naujo eiti nereikia.

 

Kaip galima išlaikyti teorijos egzaminą ant 87%?

Teorijos egzaminui pasiruošti gali padėti teorinis mokymosi kursas ketkursai.lt ir KET testų sprendimas ketbilietai.lt

 

Ar galima laikyti vairavimo egzaminą su vairavimo mokyklos mašina?

Su vairavimo mokyklos mašina galima laikyti tik BE, C, CE ir D kategorijų vairavimo praktikos egzaminą.

 

Kiek laiko trunka praktikos egzaminas? 45 minutes ar 1,5 valandos?

Vairavimo egzamino trukmė yra 60 – 90 minučių, į šį laiką įeina Jūsų susitikimas su egzaminuotoju, susipažinimas su transporto priemone, specialieji vairavimo manevrai kuriuos turėsite atlikti eisme (parkavimasis aikštelėje arba lygiagrečiai, apsisukimas riboto pločio juostoje), vairavimas realaus eismo sąlygomis, teorinių klausimų patikrinimas apie transporto priemonę, bei rezultatų ir klaidų apžvelgimas.

 

Ar būnant 17 metų galima laikyti Regitros B kategorijos teorijos egzaminą?

Taip, galite laikyti B kat. vairavimo teorijos egzaminą būnant 17 metų, bet praktikos vairavimo egzaminą galėsite laikyti tik turint 18 metų.

 

Sveiki, ar galima išsilaikyti pirma vairavimo praktikos egzaminą mokykloje, o tik po to eiti laikyti teorijos egzamino Regitroje?

Taip, galima.

 

Kiek kartų galima laikyti AM teorija "Regitroje"?

Šiuo metu nėra nustatyta kiek kartų galima laikyti egzaminus.

 

Ar galima laikyti C+CE teorijos egzaminą Regitroje. Dar prieš mokymąsi vairavimo mokykloje ir turint tik B kategoriją (neturint C1, C1E, D1 arba D1E kategorijos)?

Ne, negalima.

 

Laikant teorijos egzaminą yra įmaišomi Regitros klausimai. Kur juos rasti?

Ketbilietai.lt yra sudaryti remiantis Kelių eismo taisyklėmis, Saugaus eismo keliais įstatymais, kt. įstatymais ir VĮ "Regitra" pateiktais klausimais.

 

Sveiki, ar gali laikyti teorijos-praktikos egzaminą nepilnametis?

Tai priklauso nuo norimos įgyti kategorijos. Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

Ar gali tas pats vairavimo instruktorius egzaminuoti du kartus iš eilės?

 Vairavimo mokykloje vairavimo instruktorius praktikos vairavimo egzaminą egzaminuoti gali neribotą kiekį.

 

Ar galima laikyti C, CE kategorijas be mokyklinio egzamino?

Ne negalima. Šioms kategorijoms yra privaloma išlaikyti vairavimo teorijos ir praktikos egzaminus vairavimo mokykloje.

 

Ar galima, laikyti vairavimo egzaminą, be Regitros teorijos?

Ne, negalima.

 

Laikiau mokyklinius egzaminus 2001 m., Regitroje ir laikiau, bet neišlaikiau. Ar ras Regitra mano duomenis, kad galiu laikytis praktiką, nes teorija jau išsilaikiau Regitroje.

Šiuo klausimu turite kreiptis į "Regitrą", nes tik jie gali atsakyti ką mato savo duomenų bazėje.

 

Ar galiu eiti mokintis vairuoti B kat. į vairavimo mokyklą, jei teoriją mokinuosi savarankiškai ir dar nesu išlaikiusi teorijos egzamino regitroje? Sprendžiant testus surenku 80-90%, tačiau sunku gauti teorijos egzamino laiką Regitroje.

Jei mokotės teoriją savarankišku būdu, į vairavimo mokyklą vairavimo praktikai mokytis galite eiti, tik tada, kai bus išlaikytas vairavimo teorijos egzaminas VĮ "Regitroje".

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku