VAIRAVIMO EGZAMINAI

Ar po praktinio egzamino galima dar kartą sužinoti padarytas klaidas?

Taip. Vairuotojų portale galite užsisakyti egzamino protokolą. Prisijungę prie Vairuotojų portalo (https://www.eregitra.lt/vepp-web/), užsakykite dokumentą „Praktinio vairavimo egzamino protokolas“. Atlikę visus veiksmus protokolą rasite prie išduotų dokumentų užsakymų. Paspaudžiame dešinėje prie dokumento esantį peržiūros mygtuką ir ekrane parodomas suformuoto protokolo elektroninis atvaizdas.

 

Kas gresia už sukčiavimą vairavimo teorijos egzamine „Regitroje“?

Pagautas sukčiaujant, egzaminuojamasis pašalinamas iš egzamino ir kitą kartą gali registruotis į egzaminą tik po metų.

 

Ar galima laikyti teorijos egzaminą Kauno „Regitroje“, o praktiką – Klaipėdos „Regitroje“?

Vairavimo egzaminus galima laikyti skirtinguose miestuose.

 

Kiek kartų galima laikyti egzaminus „Regitroje“?

Egzamino VĮ „Regitra“ laikymų skaičius neribojamas, tačiau tiek vairavimo, tiek teorijos egzaminą perlaikyti galima ne anksčiau, kaip po 7 dienų po paskutinio laikymo.

 

Kiek laiko galioja išlaikytas egzaminas „Regitroje“?

Teorijos egzamino rezultatas galioja iki tol, kol bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau, kaip vienerius metus. Išlaikyto praktikos egzamino rezultatas galioja, kol jums bus išduotas vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

 

Ar reikia perlaikyti ir teorijos egzaminą, kai suėjus 21 metams nori gauti A kategoriją be apribojimų?

Teorijos perlaikyti nereikia, o praktiką reikės.

Įsigaliojus nuo 2013 m. sausio 19 d. įsigaliojus naujoms „Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo“ nuostatoms, asmenys, kurie turi vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti motociklus su galios apribojimais, tokių motociklų dvejų metų vairavimo patirtį ir yra sulaukę 20 metų, turimą vairuotojo pažymėjimą gali pasikeisti į pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti galingus motociklus, išlaikę praktikos egzaminą.

 

Kiek laiko galioja išlaikytas mokyklinis egzaminas/vairavimo mokyklos baigimo pažymėjimas?

Mokyklinio egzamino/kursų baigimo pažymėjimas (pranešimas ,,Regitros" sistemai) galioja 12 mėn.

Nuo pirmo bandymo laikyti egzaminą ,,Regitroje", kursų baigimo terminas senaties nebeturi. 

 

Ar praktinio vairavimo įskaitos filmavimas vairavimo mokykloje yra privalomas?

Taip.

 

Baigiasi teorijos egzamino išlaikymo laikas, o praktikos egzamino neišlaikiau. Ar galiu vėl registruotis teorijos egzaminui nelankius kursų, ir ar galios tas pats pažymėjimas iš vairavimo mokyklos?

Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja iki tol, kol bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus. Mokymo kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos. Nuo pirmojo bandymo laikyti egzaminą ,,Regitroje", kursų baigimo terminas senaties nebeturi - naujų kursų nereikės nei po daugelio metų. 

 

Noriu laikytis teises, ar man reikės eit į vairavimo mokyklą mokytis teoriją, ar užtektu išmokti jūsų svetainėje ir važiuot laikyti egzamino į „Regitrą“?

Mokytis teoriją vairavimo mokykloje nėra būtina, galima pasiruošti eksternu. Vairavimo teorijos egzaminui VĮ „Regitra“ savarankiškai galite pasiruošti puslapyje www.ketbilietai.lt.

 

Ką daryti, jei dėl tam tikrų priežasčių neatvykau laikyti egzamino į „Regitrą“?

Jeigu rezervuosite „Regitroje“ laiką egzaminui ir dėl kokių nors priežasčių negalėsite atvykti, nepamirškite pranešti „Regitrai“ iš anksto, bent paskutinę darbo dieną prieš egzamino datą. Informaciją apie neatvykimą galima pateikti pačiam vartotojui registravimo sistemoje atšaukiant rezervuotą egzaminą, arba paskambinus bendruoju informacijos telefonu 8 700 55 151.

Į egzaminą neatvykę ir apie tai iš anksto nepranešę gyventojai turi galimybę registruotis į kitą egzaminą, tačiau jiems paskiriama egzamino data bus ne anksčiau, kaip po 1 mėnesio nuo neatvykimo į egzaminą dienos.

 

Turiu AM kategorijos teises, ar man bus lengviau laikant A1 kategorijos teises, ar reikės laikyti teorijos egzaminą?

Egzaminus reikės laikyti, vairavimo teorijos egzaminui pasiruošti galite savarankiškai.

 

Kiek teste būna klausimų laikant C ir CE teorijos egzaminą vienu kartu, ir kiek leidžiama padaryti klaidų?

Laikant C ir CE teorijos egzaminą, bus 40 klausimų (30 bendrieji klausimai ir po 5 specifinius iš abiejų kategorijų). Galima padaryti 8 klaidas. Teorijos egzaminas laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų. 

 

Kaip sužinoti, ar jau esu pasiruošęs teorijos egzaminui „Regitroje“?

Laikyti teorijos egzaminą „Regitroje“ geriausia tuomet, kai svetainėje www.ketbilietai.lt testus teigiamai išspręsite bent kelis kartus iš eilės (t.y. teisingai atsakysite daugiau nei į 80 procentų klausimų, geriausia – 100 procentų). Ir nesimokykite bilietų atmintinai: atsakę į klausimą, perskaitykite prie jo esantį susijusį KET punktą bei paaiškinimą. Taip palaipsniui išmoksite visą reikalingą teoriją, su kuria turėtumėte be problemų išlaikyti egzaminą „Regitroje“.

 

Ar būtina išlaikyti mokyklinį praktikos egzaminą, prieš laikant praktinį egzaminą „Regitroje“?

Taip, būtina.

 

Esu pasirašęs teorinio ir praktinio mokymo sutartį su vairavimo mokykla. Ar galiu eiti laikyti teorijos egzamino „Regitroje“ neišlaikęs egzamino mokykloje? Juk mokantis teorijos savarankiškai jokio mokyklinio egzamino laikyti nereikia.

„Regitroje“ teoriją galite laikyti pasiruošę savarankiškai. Tačiau tam reikia perrašyti sutartį su vairavimo mokykla, kad jūs joje mokysitės tik praktinį vairavimą.

 

Ar galima savarankiškai pasimokius iš karto laikyti teorinį egzaminą „Regitroje“?

Taip, jei nesate pasirašę teorinio mokymo sutarties su mokykla – galite.

 

Ar galima testą „Regitroje“ laikyti rusų kalba?

Taip, „Regitroje“ teorijos egzaminą galima laikyti lietuvių, rusų ar anglų kalba.

 

Ar galiu iš pradžių laikyti teorijos egzaminą „Regitroje“ ir tik tada – mokyklinį vairavimo teorijos egzaminą?

Galite.

 

Aš pavėlavau į teorijos egzaminą „Regitroje“, manęs nebeįleido. Ar tai reiškia, kad kitą karta galėsiu laikyti po mėnesio?

Taip.

 

Prieš pusę metų gavau baudą už vairavimą neturint teisės vairuoti. Ar galiu laikyti teorijos egzaminą „Regitroje“?

Deja, anksčiau nei po metų teorijos egzamino išsilaikyti negalėsite, nes pagal SEAKĮ 22 straipsnio 11 punktą:

11. Asmenys, kurie vairavo transporto priemonę neturėdami teisės vairuoti transporto priemones, tokią teisę gali įgyti ne anksčiau kaip po vienų metų nuo šio pažeidimo padarymo dienos.

„Regitroje“ neleidžiama laikyti egzaminų iki sueis nuobaudos terminas.

 

Man baigsis teorijos laikas, o praktikos egzamino vis negaliu išlaikyti. Kai galiojimas baigsis, ar galėsiu iš karto registruotis į teoriją, ar reikės grįžti į mokyklą?

Jums vėl reikės išsilaikyti teorijos egzaminą „Regitroje“ ir vėl galėsite laikyti praktinį egzaminą. Į mokyklą reikėtų grįžti nebent pasitobulinti vairavimo įgūdžių.

 

Ar galima laikyti praktinį egzaminą „Regitroje“ turint 17 metų?

Deja ne, jūs turite sulaukti 18 metų. Galite laikyti jau per savo 18- tą gimtadienį.

 

Ar galima išsilaikyti praktikos egzaminą ne savo mokykloje, o kitoje, bet be papildomų pamokų, susimokėjus tik už egzaminą (teorija jau išlaikyta ir mokykloje ir „Regitroje“)?

Taip, galima, tik jūs turite iš savo ankstesnės vairavimo mokyklos pasiimti pažymą apie jūsų išklausyto teorijos kurso ne mažiau 40 val. temas, teorijos galutinės įskaitos rezultatą ir padarytų pravažiavimų skaičių bei temas (tai turėtų būti ne mažiau 29 val., nes 30-ta yra praktinio vairavimo galutinė įskaita).

Pagal VKTI prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą "Dėl vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2014 m.  balandžio 30 d. Nr. 2B-84 14.5 punktą:

14.5. mokiniui pageidaujant išduoti nustatyta tvarka vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, patvirtintą dokumentą (pažymą), patvirtinantį išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valandų skaičių) tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti, pripažinti mokinio pateiktą kitos vairavimo mokyklos išduotą tokį dokumentą (pažymą) ir įskaityti išklausytą teorijos žinių mokymo kursą (teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta kitoje vairavimo mokykloje, neįskaitoma) ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą; šis dokumentas (pažyma), mokiniui tęsiant mokymąsi kitoje vairavimo mokykloje, turi būti pridedamas prie mokymo sutarties;

 

Ar laikant praktikos egzaminą vairavimo mokykloje, automobilyje neskaitant instruktoriaus gali sėdėti dar vienas asmuo?

Praktinis galutinis egzaminavimas (įskaitos laikymas) vairavimo mokykloje yra individualus, dalyvauja instruktorius ir laikantysis egzaminą mokinys. Pašalinių asmenų negali būti. Jo metu yra daromas vaizdo ir garso įrašas. Jei po vaizdo ir garso įrašo mokinys nesutinka su galutinės įskaitos rezultatais, jis gali vairavimo mokyklą apskųsti Valstybinei kelių transporto inspekcijai, kuri, atvykusi į vairavimo mokyklą ir išnagrinės jūsų skundo pagrįstumą.

 

Ar laikant vairavimo egzaminą be instruktoriaus automobilyje gali dalyvauti stebėtojas? Ir jei reikia antrą kartą perlaikyti, ar galiu paprieštarauti, kad antrą kartą nesutinku, kad dalyvautų stebėtojas?

Praktikos egzamino metu TP gali būti tik egzaminuojamasis, egzaminuotojas, vertėjas ir, jei reikia, asmuo, kompetentingas stebėti ir prižiūrėti egzaminuotojo darbą, kad būtų užtikrintas teisingas ir nuoseklus vertinimas. Praktikos egzaminą gali stebėti egzaminuojamąjį mokęs vairavimo instruktorius, jei tam neprieštarauja egzaminuojamasis. Egzaminuotojas egzaminuojamajam parenkamas prieš praktikos egzaminą atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterines programines priemones.

 

Ar galima laikyti AM kategorijos egzaminą, jei iki 15 metų liko tik 1 mėn.?

Jums reikės sulaukti 15 metų amžiaus ir tada laikyti AM teorijos egzaminą AM vairuotojo pažymėjimui gauti.

 

Kiek laiko galioja mokykliniai egzaminai? Abu išlaikyti vairavimo mokykloje.

Teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, įskaitos data) saugomi vienus metus nuo įskaitos vykdymo datos. Kiekvieno mokinio (nesvarbu, ar jis išlaikė įskaitą, ar jos neišlaikė) testo vertinimo rezultatai įrašomi į teorijos mokymo apskaitos žurnalą.

Sėkmingai išlaikius mokyklinius egzaminus ir atsiskaičius už kursus, mokykla perduoda informaciją apie kursų baigimą į VĮ „Regitros“ sistemą, kurioje šis įrašas galioja 12 mėn.

 

Kiek laiko galioja mokyklinė teorija? Ar pasibaigus mokyklinei teorijai reikia eiti iš naujo laikyti? Ar galiu tiesiai eiti į „Regitrą“, nors mokyklinis pravažiavimas vis dar galioja?

VĮ „Regitros“ turimas įrašas dėl vairavimo mokyklos kursų baigimo galioja vienerius metus nuo įrašo padarymo datos. Jei matote, kad jau greitai bus metai nuo vairavimo mokyklos kursų baigimo, galėtumėte suspėti ,,Regitroje'' laikyti teorijos egzaminą - kartą laikius ,,Regitroje'' egzaminus, vairavimo mokyklos įrašas ,,Regitros'' informacinėje sistemoje apie mokinio pabaigtą mokymo kursą nebetenka svarbos - galėsite laikyti ,,Regitroje'' teorijos egzaminus, kol išlaikysite.

Jeigu vairavimo mokykloje neišlaikėte praktinio vairavimo egzamino, tai vairavimo mokyklos kursų dar nebaigėte. Sutartis su vairavimo mokykla būna terminuota - aiškinkitės su savo mokyklos administracija, ar dar galite tęsti kursus.

 

Ar galima laikyti pakartotinai teorijos egzaminą, jei pasibaigė medecininis prieš savaitę, bet pirmą kartą laikant teorija medecininis galiojo? Ar reikia pereiti iš naujo? 

Vairuotojo medicininė pažyma turi galioti laikant egazminą "Regitroje".

 

Ar galima egzamino metu kalbėti su egzaminuotoju?

Taip. Jei egzaminuojamasis kažko nesuprato ar neišgirdo, tikrai galima perklausti ir pasitikslinti. Pavyzdžiui, automobiliai yra skirtingi, tad tikrai galima paklausti, kur rasti rankenėlę sėdynei, vairui, veidrodėliams ar kitiems prietaisams sureguliuoti. Jei egzaminuojamojo netenkina automobilis, galima atsisakyti laikyti egzaminą ir užsiregistruoti kitai datai be jokių papildomų apribojimų.

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku