VAIRAVIMO KATEGORIJOS

Ar turėdamas teisę vairuoti automobilį (B kat.) ir laikydamas A kategorijos (motociklo) teorijos egzaminą „Regitroje“, jos neišlaikęs galiu prarasti teisę vairuoti automobilį?

Neišlaikę egzaminų „Regitroje“, turimų vairuotojo pažymėjimų neprarasite.

 

Turiu A1 kategoriją virš dviejų metų. Ar privalomas klevo lapas ir greičio ribojimas iki 70 km/h du metus B kategorijai?

Pagal SEAKĮ 2 straipsnio 46 punktą:

46. Pradedantysis vairuotojas – asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, A2, B, B1 kategorijos motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dvejų metų.

Taigi, jei jūs turite vieną iš šių kategorijų (A, A1, A2 ar B1, du metus ar ilgiau, tai nebeesate pradedantysis vairuotojas ir, vairuodami lengvąjį automobilį, neprivalote užsidėti žalio klevo lapo skiriamojo ženklo.

Štai kas KET XV skyriaus 134 punkte rašoma dėl greičio:

134. Pradedantiesiems vairuotojams, taip pat asmenims, kurie mokosi vairuoti, leidžiama važiuoti automagistralėse ir greitkeliuose ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu.

Taigi, jūs galite nesilaikyti ir 70 km/h greičio ribojimo.

 

Ar norint vairuoti galingąjį keturratį reikia turėti arba A arba B kategorijas? Tačiau amžius, nuo kurių išduodamas atitinkamos kategorijos, yra skirtingas. Tai norint vairuoti sunkujį keturratį pakanka turėti 18 metų?

Norint vairuoti galingąjį keturratį reikia turėti abi - A ir B kategorijas. Ši transporto priemonė gali būti registruota atitinkamos savivaldybės administracijos (nepriklausomai nuo tokio keturračio savininko gyvenamosios vietos) Žemės ūkio skyriuje arba valstybės įmonėje „Regitra“. Jei šis keturratis registruotas savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje, vairuotojas gali jį vairuoti turėdamas SM (SKM) arba A ir B kategorijas. Jei jis registruotas valstybės įmonėje „Regitra“ jį gali vairuoti turėdamas tik A ir B kategorijas.

http://lkpt.policija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/atmintine-keturraciai-motociklai

https://www.keliueismotaisykles.info/seaki-pagrindines-sio-istatymo-savokos.html

 

Noriu vairuoti 99 kW motociklą. Ar tam reikia laukti 24-erių metų ir laikyti A kategorijos teises?  Ar išsilaikęs B kategorijos teises, iškart (ar reikia stažo) galiu laikytis ir A kategorijos teises?

A kategorijos vairuotojo pažymėjimą įgyti nuo 20 metų galima tik tuo atveju, jei jau turite dviejų metų A2 kategorijos (ją galima laikyti nuo 18 metų) vairavimo stažą. Kitu atveju galėsite įgyti A kategoriją tik nuo 24 metų.

Sulaukę 24 metų, galite kartu laikyti A ir B teorijos egzaminą. Jį sudaro 35 klausimai (galima padaryti 7 klaidas). Tokiu atveju A2 vairavimo stažo taip pat nereikia.

 

Turiu „B“ kategorijos teises ir noriu turėti A kategoriją. Man reikia tik išlaikyti praktinį egzaminą su motociklu ir galiu gauti „A“, ar reikia laikyti ir teorijos egzaminą?

Turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir norint gauti A kategorijos vairuotojo pažymėjimą, reikia „Regitroje“ išlaikyti teorijos ir praktikos egzaminus. Teorijos egzaminą galima laikyti pasiruošus ir savarankiškai, tačiau praktikos egzaminą leidžiama laikyti tik pravažiavus motociklu vairavimo mokykloje nustatytą valandų skaičių.

 

Ar galima vairuoti AM kategorijos motociklus praradus B kategoriją?

Praradus teisę vairuoti lengvąjį automobilį, AM kategorijos motociklus taip pat vairuoti draudžiama.

 

Man 13 metų. Ar galiu važinėti motoroleriu?

Ne, vairuoti motorolerį galima tik nuo 15 metų ir tam reikia AM kategorijos vairuotojo pažymėjimo. Jį galima gauti išlaikius teorijos egzaminą „Regitroje“, praktinio egzamino laikyti nereikia.

 

Kur gauti informacijos apie leidžiamą triračių ir keturračių galią?

Skaitykite informaciją apie AM, A1, A, B1, B kategorijas čia:

http://www.keliueismotaisykles.info/seaki-motoriniu-transporto-priemoniu-kategorijos-ir-minimalus-vairuotoju-amzius.html

 

Ar išlaikęs B kategoriją, įgysiu vairuoti ir AM bei BE kategorijų transporto priemones?

Įgijus teisę vairuoti B kategoriją, AM įgyjate automatiškai. BE kategoriją reikia laikyti atskirai.

 

Ar išlaikius B kategorijos teoriją galima vairuoti AM kategorijos mopedus turint visus dokumentus su teorijos egzamino baigimo lapeliu?

Ne, vairuoti mopedą galėsite tik tuomet, kai turėsite B arba AM kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Ar galiu su A kategorija vairuoti motorolerį iki 49 kub.cm?

Taip galite. Nes pagal SEAKĮ 23 straipsnį:

4) A kategorija – triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai;

 

Man 28 metai, turiu B kategoriją. Ar galiu laikyti A kategoriją savarankiškai? Ar nereikia eiti kursų į mokyklą?

Taip, savarankiškai pasikartokite teoriją ir išlaikykite ,,Regitroje'' A kat. teorijos egzaminą. Tada galėsite vairavimo mokykloje baigti praktinį 10 val. vairavimo kursą ir laikyti ,,Regitroje'' A kat. praktinį egzaminą.

 

Jau turiu išsilaikęs AM kategorijos teorijos egzaminą „Regitroje“. Ar jau galiu važinėti motoroleriu?

Jei turite AM kategorijos vairuotojo pažymėjimą (jį turėjo išduoti „Regitroje“ išlaikius teorijos egzaminą) – taip.

 

Ar galima nuo 15 metų pradėti mokytis A1 kategorijos kursus?

Taip, mokytis A1 kategorijos galite nuo 15 metų. Štai kas apie tai parašyta Saugaus Eismo Keliais įstatymo 21 ir 23 straipsniuose:

Teorijos egzaminą  VĮ "Regitra" galima išlaikyti pasiruošus savarankiškai. 

Prieš praktikos egziminą VĮ "Regitra", reikia vairavimo mokykloje pravažiuoti 10 val. praktinį kursą.

5. Kelyje mokomas vairuoti motorinę transporto priemonę, traktorių, savaeigę mašiną mokinys neturi būti jaunesnis daugiau kaip vienais metais negu nustatytas amžius, nuo kurio teisės aktai leidžia vairuoti tos kategorijos transporto priemonę.

2. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti motorines transporto priemones, jų junginius su priekabomis ir galima išduoti vairuotojo pažymėjimus:

2) A1 kategorija – 16 metų;

Teorijos egzaminą  VĮ "Regitra" galima išlaikyti pasiruošus savarankiškai. 

Prieš praktikos egziminą VĮ "Regitra", reikia vairavimo mokykloje pravažiuoti 10 val. praktinį kursą.

  

Turiu B kategoriją, noriu išsilaikyti BE. Kaip tai padaryti?

Teorijos egzaminą  VĮ "Regitra" galima išlaikyti pasiruošus savarankiškai.  Prieš praktikos egziminą VĮ „Regitra“, reikia vairavimo mokykloje pravažiuoti 10 val. praktinį kursą.

 

Kaip įgyti BE kategorijos vairuotojo pažymėjimą jau turint B, C ir D kategorijų pažymėjimus?

Siekiant įgyti teisę vairuoti BE kategorijos transporto priemones, teorijos egzaminą  VĮ "Regitra" galima išlaikyti pasiruošus savarankiškai.  Prieš praktikos egziminą VĮ „Regitra“, reikia vairavimo mokykloje pravažiuoti 10 val. praktinį kursą. Taip pat C1E, CE, D1E arba DE kategorijų transporto priemones suteikia teisę vairuoti ir BE kategorijos transporto priemones, tad galite laikyti  C1E, CE, D1E arba DE ir gausite BE kategoriją.

 

Ar galima vilkti priekabą lengvuoju automobiliu, turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą?

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti automobilį, kuris gali būti sujungtas su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg, taip pat sujungtą ir su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 3,5 t, o priekabos didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė už automobilio masę be krovinio. Priekaba gali turėti ir dvi ašis.

 

Ar reikia turėti B ir C kategorijas norint gauti D1 kategoriją, ar užtenka tik B?

Taip, užtenka. Mokytis vairuoti C1, C, D1, D ar T kategorijos galima turint teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

Nuo kelių metų galiu mokytis C kategoriją, jeigu dar esu moksleivis?

SEAKĮ 23 straipsniu nustatyta:

C kategoriją galima laikyti tiktai turint teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

C kategorija – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.

SEAKĮ 21 straipsniu nustatyta:

5. Kelyje mokomas vairuoti motorinę transporto priemonę, traktorių, savaeigę mašiną mokinys neturi būti jaunesnis daugiau kaip vienais metais negu nustatytas amžius, nuo kurio teisės aktai leidžia vairuoti tos kategorijos transporto priemonę.

 

Ar reikės laikyti BE kategoriją ir kur, jei turiu B, B1, C, C1 kategorijas?

Taip, reikės laikyti egzaminus toje vairavimo mokykloje, kur ruošiami BE ar CE kategorijų vairuotojai. Štai kas rašoma SEAKĮ 23 straipsnio 5 punkte:

5. Teisė vairuoti šioje dalyje nurodytų kategorijų transporto priemones įgyjama (egzaminai laikomi) laikantis šių sąlygų:

1) teisė vairuoti C1, C, D1, D ir T kategorijų transporto priemones suteikiama tik vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

2) teisė vairuoti BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijų transporto priemones suteikiama tik vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti atitinkamai B, C1, C, D1 ir D kategorijų transporto priemones.

 

Neseniai išsilaikiau C kategoriją. Noriu laikyti A kategoriją. Ar reikės iš naujo eiti laikyti valstybini teorijos egzaminą, ar užsiskaito C kategorijos teorijos valstybinis egzaminas?

Reikės laikyti A kategorijos teorijos egzaminą, nes jame yra specifinių šios kategorijos klausimų. Egzaminui pasiruošti galite savarankiškai svetainėje www.ketbilietai.lt.

 

Turiu vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti C kategorijos transporto priemones. B kategorijos atžymos nėra. Teisės laikytos 1989 m. Ar aš galiu vairuoti B kategorijos automobilius?

Čia neeilinis atvejis. Galbūt jūs laikėte egzaminus BC kategorijų vairuotojo pažymėjimui gauti, o B kategorijos neišlaikėte ir jos atsisakėte, todėl ir liko C kategorijos įrašas. O tais senais laikais matomai buvo galima ir iš karto laikyti tik C kategorijos egzaminą. Jūs turėtumėte turėti vairuotojo kortelę, kur ir yra visos atžymos apie jūsų laikytus egzaminus (teorijos bei praktikos). Beje, pagal dabartinius SEAKĮ reikalavimus, B kategorijos autotransporto priemonių vairuoti jūs negalite. Greičiausiai jums keičiantis vairuotojo pažymėjimą, reikės išlaikyti B kategorijos egzaminą.

Jei jūsų vairuotojo pažymėjimas yra lietuviško pavyzdžio ir turi galiojimo datą, jis dar galiojo iki 2017 m. vasario 3 d., jei rusiško pavyzdžio -  2013 m. gruodžio 31 d. baigė galioti nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2000 m. kovo 31 d išduoti vairuotojo pažymėjimai. Taigi, galbūt jūsų vairuotojo pažymėjimas jau nebegalioja. Išsamesnę informaciją galite gauti „Regitros“ padalinyje.

 

Ar galiu iš karto įgyti C ir CE kategorijų vairuotojo pažymėjimą?

Įgyti vienu metu teisę vairuoti C ir E kategorijų transporto priemones galima tik turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Tuomet reikia vairavimo mokykloje baigti bendrus kursus C ir CE kategorijoms įgyti.

Tokiu atveju, mokiniai pirmiausiai mokomi vairuoti C kategorijos transporto priemones ir tik po to – CE kategorijos. V.Į. „Regitra“ reikia išlaikyti vieną (bendrą) teorijos egzaminą, o praktikos egzaminai laikomi kiekvienai kategorijai atskirai.

 

Ar su B kategorija galiu vairuoti traktorių?

Taip, turint B kat. vairuotojo pažymėjimą, leidžiama vairuoti traktorius iki 60 KW.

 

Turiu TR1, TR2 ir SZ kategorijas. Man 34 metai. Ar galiu važinėti 50 kub.cm motoroleriu?

Traktorių ar savaeigių mechanizmų vairuotojo pažymėjimas nesuteikia teisės vairuoti AM kategorijos transporto priemonių. Tam reikia turėti pačią AM kategoriją, arba bet kurią aukštesnę nei AM kategoriją (A, B, C, D).

 

Ar galiu su B kategorija vairuoti mini krautuvą (BOBCAT)?

Asmenys, turintys B kategorijos vairuotojo pažymėjimus, gali vairuoti traktorius, kurių variklio galia iki 60 kW (galia nurodyta traktoriaus registracijos liudijime). Asmenys, turintys aukštesnę kaip B vairuotojo kategoriją, turi teisę vairuoti visų kategorijų traktorius, nepriklausomai nuo jų galingumo, ir visas savaeiges žemės ūkio mašinas: javų ir kitus kombainus, savaeigius purkštuvus, krautuvus. Jeigu krautuvas priskiriamas prie kurios nors iš šių išvardytų transporto priemonių, tuomet galima jį vairuoti.

 

Ar vis dar galioja įstatymas, kuris leidžia vairuoti traktorius su B kategorija? Ir ar leidžiama laikyti traktorininko teises (su kuriomis galima važiuoti keliais) nuo 15 ar 16 metų?

Ne, tam reikia C arba D kategorijos.  

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro įsakymu 2009 m. rugsėjo 28 d. Nr. 3D-710 „Dėl Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklių bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“:

24. Motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimai, suteikiantys teisę vairuoti C1, C, C1E, CE, D, D1, DE arba D1E kategorijų motorines transporto priemones, patvirtina teisę vairuoti:

  • TR1, TR2 kategorijos traktorius ir SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas. Motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimai, suteikiantys teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, patvirtina teisę vairuoti TR1 kategorijos traktorius.
  • TR1  kategoriją gali laikyti asmenys nuo 15 metų.
  • TR2  kategoriją gali laikyti asmenys nuo 17 metų.
  • SZ  kategoriją gali laikyti asmenys nuo 17 metų. (savaeigės žemės ūkio mašinos (javų, cukrinių runkelių, bulvių, pašarų ir kiti savaeigiai kombainai, savaeigės šienapjovės)).
  • SM  kategoriją gali laikyti asmenys nuo 17 metų, turintys traktorininko pažymėjimą. (Savaeigės ne žemės ūkio mašinos, specialiosios žemės kasimo, transportavimo, melioracijos, miškų ūkio, kelių dangų rengimo ir priežiūros mašinos bei kitos savaeigės mašinos, nepriklausančios savaeigių žemės ūkio mašinų kategorijai).

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku