Sunkiausi KET testų klausimai su kelio ženklais

2016 m. III ketv.

Interneto svetainėje ketbilietai.lt sprendžiant KET testus galima pilnai pasiruošti vairavimo teorijos egzaminui „Regitroje“. Šioje svetainėje taip pat renkami anoniminė statistika, kuri leidžia sužinoti, kuriuos klausimus vartotojams sekasi spręsti sunkiausiai. Tai labai naudinga informacija, kuri leidžia besimokantiems perprasti painiausius klausimus, kuriuose visi daro daugiausiai klaidų. Šiame straipsnyje yra atrinkti ir paaiškinti patys sunkiausi 2016 metų III ketvirčio interneto svetainės ketbilietai.lt klausimai:

 


 

Penki kelio ženklai

 

Klausimas: Kuriems iš šių kelio ženklų esant draudžiama apsisukti sankryžoje, išskyrus maršrutinį transportą?

Galimi atsakymai: 1; 2; 3; 4; 5

Teisingi atsakymai:  2; 4

Paaiškinimas:

1 kelio ženklas „Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui" apsisukti nedraudžia.

2 kelio ženklas „Važiuoti į dešinę“ leidžia važiuoti tik į dešinę, taigi apsisukti yra draudžiama.

3 kelio ženklas „Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui“ apsisukti nedraudžia.

4 kelio ženklas „Apsisukti draudžiama“, žinoma, draudžia apsisukti.

5 kelio ženklas „Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią" apsisukti nedraudžia.

Kur klystama: Manoma, kad jei sankryžoje viena kryptimi leidžiama važiuoti tik maršrutiniam transportui, tai ir apsisukti draudžiama. Taip pat klaidingai svarstoma, kad privažiavus vienpusį kelią, sankryžoje negalima apsisukti. Abiem atvejais apsisukti leidžiama.

Tuo tarpu privažiavus 2 ženklą, leidžiama važiuoti tik į dešinę, taigi ir apsisukti draudžiama. O 4 ženklas tiesiogiai draudžia apsisukti.

 


 

Kelio ženklas Įvažiuoti draudžiama

 

Klausimas: Ar jums leidžiama pravažiuoti šį ženklą?

Galimi atsakymai: Taip, jei dirbate toje teritorijoje; Ne, jei vairuojate lengvąjį automobilį; Taip, jei vairuojate maršrutinį transportą; Taip, jei vairuojate skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtą transporto priemonę.

Teisingi atsakymai:  Ne, jei vairuojate lengvąjį automobilį; Taip, jei vairuojate maršrutinį transportą.

Paaiškinimas:

KET aiškiai parašyta, kad kelio ženklas „Įvažiuoti draudžiama" draudžia įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą. Nei darbas toje teritorijoje, nei vairavimas ženklu „Neįgalusis“ pažymėtą automobilį draudimo važiuoti nepanaikina.

Kur klystama: Sumaišoma su kelio ženkliais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“, kurių pirmas nedraudžia įvažiuoti neįgaliesiems, o antras – dar ir aptarnaujančiam (toje teritorijoje dirbančiam) transportui:

 

Kelio ženklas Eismas draudžiamas    Kelio ženklas Motoriniu transporto priemoniu eismas draudziamas

Taip pat dažnai susimaišoma, nes atsakymuose kartu yra teiginys “Taip, jei vairuojate maršrutinį transportą” ir neiginys “Ne, jei vairuojate lengvąjį automobilį”, kurie abu yra teisingi ir juos reikia pažymėti.

 


 

Penki kelio ženklai

 

Klausimas: Kurie kelio ženklai draudžia sukti į kairę, jei vairuojate lengvąjį automobilį?

Galimi atsakymai: 1; 2; 3; 4; 5

Teisingi atsakymai:  1, 2; 5

Paaiškinimas:

1 kelio ženklas „Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui" rodo, kad sukdami į kairę, įsuksite į maršrutinio transporto juostą. Taigi, lengvajam automobiliui sukti į kairę esant šiam kelio ženklui, draudžiama.

2 kelio ženklas „Važiuoti į dešinę“ leidžia važiuoti tik į dešinę, taigi ir sukti į kairę yra draudžiama.

3 kelio ženklas „Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui“ sukti lengvajam automobiliui į kairę nedraudžia, tik į dešinę (nes važiuotų maršrutinio transporto juosta).

4 kelio ženklas „Apsisukti draudžiama“ sukti į kairę nedraudžia, tik draudžia apsisukti.

5 kelio ženklas „Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią" rodo, kad vienpusio kelio kryptis yra į dešinę, o prieš eismą važiuoti negalime, todėl sukti į kairę, esant šiam kelio ženklui, draudžiama.

Kur klystama: Dažniausiai klystama pažymint 4 ženklą, nes galvojama, kad jei negalima apsisukti, tai negalima ir sukti į kairę.

 


 

Kelio ženklas Sustoti draudžiama

 

Klausimas: Kam leidžiama sustoti už šių kelio ženklų nurodytoje situacijoje?

Galimi atsakymai: Dviračiams ir mopedams; Motociklams be priekabos; Maršrutiniam transportui

Teisingi atsakymai:  Dviračiams ir mopedams; Maršrutiniam transportui

Paaiškinimas:

Dviračiai ir mopedai bei maršrutiniam transportas gali sustoti, bet ne stovėti. Kitos transporto priemonėms (motociklams) už ženklų sustoti negali, nes joms apskritai draudžiama įvažiuoti į maršrutinio transporto eismo juostą.

Kur klystama: Maišomos sąvokos sustoti ir stovėti. Ženklas paveikslėlyje draudžia stovėti, bet nedraudžia sustoti (sustoti ne ilgiau, nei reikia keleivius išlaipinti/įlaipinti ar krovinius iškrauti/įkrauti).

 


 

Kelio ženklai Sustoti ir stovėti draudžiama ir Vienpusis eismas

 

Klausimas: Kelyje už šių ženklų yra leidžiama:

Galimi atsakymai: Važiuoti viena kryptimi; Stovėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtoms transporto priemonėms; Apsisukti; Važiuoti atbulomis.

Teisingi atsakymai:  Važiuoti viena kryptimi; Stovėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtoms transporto priemonėms; Važiuoti atbulomis.

Paaiškinimas:

Kelio ženklas „Sustoti draudžiama“ draudžia transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms.

Kur klystama: Klaidingai manoma, kad vienpusio eismo kelyje draudžiama važiuoti atbulam. Iš tiesų Kelių eismo taisyklės to nedraudžia. Užtat apsisukti vienpusiame kelyje tikrai negalima, nes taip teks važiuoti prieš eismą.

 


 

Kelio ženklas Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas

 

Klausimas: Ženklas negalioja:

Galimi atsakymai: Motociklams be priekabų ir mopedams; Aptarnaujančiam transportui; Skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtam transportui; Maršrutiniam transportui.

Teisingi atsakymai: Motociklams be priekabų ir mopedams; Aptarnaujančiam transportui; Skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtam transportui; Maršrutiniam transportui.

Paaiškinimas:

Kelio ženklas „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas" draudžia motorinių transporto priemonių eismą, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones.

Kur klystama: Maišoma su kelio ženklais „Įvažiuoti draudžiama", kuris leidžia važiuoti tik maršrutiniam transportui ir su „Eismas draudžiamas“, kuris leidžia įvažiuoti ir neįgaliesiems:

Kelio ženklas Įvažiuoti draudžiamaKelio ženklas Eismas draudžiamas

O kelio ženklas „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas" leidžia važiuoti tiek mašrutiniam tansportui, tiek neįgaliesiems, tiek aptarnaujančiam (toje teritorijoje dirbančiam) personalui.

 


 

Kelio ženklas Sustoti ir stovėti draudžiama

 

Klausimas: Ženklas negalioja:

Galimi atsakymai: Maršrutiniam transportui skirtose vietose; Aptarnaujančiam transportui; Transporto priemonėms, pažymėtomis skiriamuoju ženklu „Neįgalusis"; Neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms.

Teisingi atsakymai: Maršrutiniam transportui skirtose vietose; Transporto priemonėms, pažymėtomis skiriamuoju ženklu „Neįgalusis"; Neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms.

Paaiškinimas:

Kelio ženklas sustoti „Sustoti draudžiama" draudžia transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas, išskyrus sustojimą maršrutiniam transportui skirtose stotelėse. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms.

Kur klystama: Kelio ženklo aprašyme aiškiai paminėta, kad ženklas negalioja maršrutiniam transportui stotelėse ir neįgaliesiems. Dažnai klystama, kad ir aptarnaujančiam transportui jis negalioja.

 


 

Trys kelio ženklai

 

Klausimas: Kuris (-ie) kelio ženklas (-ai) leidžia važiuoti tik rodykles nurodyta kryptimi?

Galimi atsakymai: 1; 2; 3

Teisingi atsakymai: 1; 2

Paaiškinimas:

1 ir 2 kelio ženklas leidžia važiuoti tik nurodyta kryptimi. 3 nurodo įvažiavimą į vienpusio eismo kelią dešinėje, tačiau nedraudžia važiuoti tiesiai (jei toks kelias yra).

1 kelio ženklas "Persirikiavimo rodyklė" nurodo važiavimo kryptį keliuose, kur vykdomi kelio darbai.

2 kelio ženklas "Eismo kryptis sankryžoje į dešinę" sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juostą.

3 kelio ženklas "Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią" nurodo, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį.

Kur klystama: Manoma, kad trečias ženklas būtinai verčia sukti į dešine. Bet jei priekyje yra kelias, tai nėra būtina sukti į dešinę, nes galima važiuoti tiesiai.

 


 

Kelio ženklai Stovėjimo zonos ilgis į priekį

Klausimas: Šis kelio ženklas su papildomomis lentelėmis nurodo:

Galimi atsakymai: Stovėjimo zonos, kurioje leidžiama stovėti išilgai šaligatvio tik lengviesiems automobiliams, ilgį už ženklo.; Stovėjimo zonos, kurioje leidžiama stovėti išilgai šaligatvio tik motociklams, ilgį už ženklo; Stovėjimo zonos, kurioje leidžiama stovėti išilgai šaligatvio tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams, ilgį už ženklo; Stovėjimo zonos, kurioje visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamoje dalyje išilgai šaligatvio, ilgį už ženklo.

Teisingi atsakymai: Stovėjimo zonos, kurioje visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamoje dalyje išilgai šaligatvio, ilgį už ženklo.

Paaiškinimas:

Šie kelio ženklai leidžia nurodytu būdu stovėti visoms transporto priemonėms 100 metrų atstumu nuo jų.

Viršutinis kelio ženklas "Stovėjimo vieta" žymi transporto priemonių stovėjimo vietą.

Vidurinė papildoma lentelė “Stovėjimo būdas” leidžia stovėti visoms transporto priemonėms tik važiuojamoje dalyje išilgai šaligatvio.

Apatinė papildoma lentelė “Galiojimo zona į priekį” nurodo stovėjimo zonos ilgį už ženklo (100 metrų).

Kur klystama: Neatsižvelgiama į stovėjimo būdą nurodančią lentelę, taip pat lentelę, kuri nurodo ženklo galiojimo ilgį į priekį.

 


 

Klausimas: Kas gali važiuoti eismo juosta, pažymėta raide „A“?

Galimi atsakymai: Mokykliniai autobusai; Turistiniai autobusai; Maršrutiniai taksi; Maršrutiniai troleibusai ir autobusai; Dviračiai ir mopedai.

Teisingi atsakymai: Mokykliniai autobusai; Maršrutiniai taksi; Maršrutiniai troleibusai ir autobusai; Dviračiai ir mopedai.

Paaiškinimas:

Maršrutiniai taksi yra priskiriami prie maršrutinių transporto priemonių, todėl jiems leidžiama važiuoti A juosta. Paprasti taksi šia juosta gali važiuoti tik jei yra papildomas žymėjimas TAKSI.

Maršrutinė transporto priemonė – viešojo transporto priemonė (autobusas, troleibusas, maršrutinis taksi), kuria reguliariai vežami keleiviai nustatytu maršrutu su nurodytomis sustojimo vietomis, taip pat mokyklinis autobusas.

Kur klystama: Nežinoma, ką reiškia sąvoka maršrutinis taksi. Taip pat nežinoma, kad „A“ juostoje nedraudžiama važiuoti dviračiams ir mopedams. Tuo tarpu turistiniai autobusai čia ne prie ko, nes jie nėra maršrutiniai.

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku