Baudos už Kelių eismo taisyklių pažeidimus

Pažeidus Kelių eismo taisykles gresia atsakomybė pagal:

- Administracinių Nusižengimų Kodeksą (ANK),
- Baudžiamąjį Kodeksą (BK).

__________________________________________________________________________

Administracinių Nusižengimų Kodeksas (ANK) liečiantis KET pažeidimus:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2015 m. birželio 25 d. įstatymu Nr. XII-1869 > 
PAKEITIMAI
<...>
2019 m. gruodžio 12 d. įstatymu Nr. XIII-2665 >
2020 m. birželio 26 d. įstatymu Nr. XIII-3197 >
2020 m. lapkričio 10 d. įstatymu Nr. XIII-3442 >
2021 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. XIV-469 >

BAUDŲ SĄRAŠAS (AKTUALI REDAKCIJA NUO 2021-07-15):

Straipsnis
Pažeidimas
Bauda (Eurais)
Teisės vairuoti atėmimas (mėn.)
Kita
414
Neeksploatuojamų transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose
 
 
 
414-1
- Neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno rašytinio perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti
70-140
 
 
414-2
- Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai
140-300
 
gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
415
Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas
 
 
 
415-1
- Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas:
 
 
 
 
-- vairuotojams
50-100
 
 
 
-- atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą fiziniams asmenims
60-120
 
 
 
-- atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims
120-240
 
 
415-2
- Transporto priemonių vairavimas:
 
 
 
 
-- kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos),
-- be privalomosios techninės apžiūros,
-- kurios turi gedimų, dėl kurių pagal KET draudžiama važiuoti,
-- dėl kurių nesumokėti valstybės nustatyti su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai,
-- kurių leidimas dalyvauti viešajame eisme sustabdytas, nes transporto priemonės savininkas ir valdytojas išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (kai motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos savininkas ar valdytojas yra juridinis asmuo) arba mirę,
-- kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų,
-- neturint LR vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina
30-40
 
 
415-3
- Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas,
- transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo)
60-120
arba (ir) 1-3
 
415-4
- Transporto priemonių vairavimas su įrengtomis greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais, su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo
30-50
 
su greitį matuoti trukdančių priemonių ir daiktų konfiskavimu
415-5
- Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) vairavimas
240-340
arba (ir) 6-12
 
415-6
- Motorinių transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat motorinių transporto priemonių su priekabomis, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, vairavimas, išskyrus LR saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis
100-200
 
 
415-7
- Šio straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai
200-300
ir 1-3
 
416
Nustatyto greičio viršijimas:
 
 
 
416-1
- iki 10 km/h
įspėjimas
 
 
416-2
- nuo 11 iki 20 km/h
12-30
 
 
416-3
- nuo 21 iki 30 km/h
30-90
 
 
416-4
- nuo 31 iki 40 km/h
120-170
 
 
 
- nuo 31 iki 40 km/h - pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, motociklų vairuotojams
120-170
ir 3-6
 
416-5
- nuo 41 iki 50 km/h
170-230
 
 
 
- nuo 41 iki 50 km/h - pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, motociklų vairuotojams
170-230
ir 6-12
 
416-6
- daugiau kaip 50 km/h
450-550
ir 1-6
 
 
- daugiau kaip 50 km/h - pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, motociklų vairuotojams
450-550
ir 12-18
 
 
- daugiau kaip 50 km/h - neturintiems teisės vairuoti
450-700
 
 
417
Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas KET pažeidimas
 
 
 
417-1
- Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas,
- vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas,
- važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku,
KET nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas,
- apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais,
- tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų,
- reikalavimo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto nesilaikymas,
- eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas
30-90
 
 
417-2
- Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama sustoti ir stovėti,
- sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų,
- važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas
30-90
 
 
417-3
- Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas,
- įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant KET reikalavimus,
- apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų,
- draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas
60-90
arba (ir) 1-3
 
417-4
- Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui,
- nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles
60-90
arba (ir) 1-6
 
417-5
- Vaikų (mokinių) vežimo mokykliniais autobusais ar transporto priemonėmis su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas
60-90
 
 
417-6
- Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais arba jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui
90-140
arba (ir) 2-4
 
417-7
KET pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius
10-12
 
 
418
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas
 
 
 
418-1
- Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas
20-40
 
 
418-2
- Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai
40-100
 
 
419
Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas
 
 
 
419-1
- Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas
20-40
 
 
419-2
- Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai
40-100
 
 
420
Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas, KET nustatyto draudimo lenkti ar įvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą pažeidimas
 
 
 
420-1
- Transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus,
- lenkimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama lenkti,
- vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse,
- pavojingą situaciją sukėlęs (t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) KET pažeidimas,
- tokią pat pavojingą situaciją sukėlęs įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant KET reikalavimus
170-230
ir 3-6
 
 
-- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims
450-600
 
 
420-2
- Chuliganiškas vairavimas, t.y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis KET pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų
450-550
ir 12-24
 
 
-- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims
750-1000
 
 
420-3
- Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (0,41-1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens
900-1200
ir 24-36
 
420-4
- Šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (0,41-1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens
1200-1500
ir 36-60
 
421
Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas
 
 
 
421-1
- Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose,
- prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas,
- įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis,
- savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas,
- įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje,
- specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą,
- kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas
180-280
ir 2-6
 
422
Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai
 
 
 
422-1
- Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui
90-140
 
 
422-2
- Lengvųjų automobilių, kuriais vežami keleiviai už atlygį pagal užsakymą, taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (0,01-0,4 promilės) vairuotojai
150-300
 
 
422-3
- Praktinis vairavimo mokymas, kai tai daro neblaivūs (0,41-1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo
150-300
ir 11-13
bauda skiriama vairavimo instruktoriams ar šeimos narį mokantiems vairuoti asmenims
422-4
- Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro pradedantieji vairuotojai būdami neblaivūs (0,01-0,4 promilės)
230-300
 
 
422-5
- Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (0,41-1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo
800-1100
ir 12-18
 
423
Nežymų sveikatos sutrikdymą ir turto sugadinimą nulėmęs KET pažeidimas
 
 
 
423-1
- Neturinčių teisės vairuoti transporto priemones asmenų padarytas KET pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą)
300-560
 
 
423-2
- Nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs KET pažeidimas
150-300
arba (ir) 12-24
 
 
-- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims
600-850
 
 
423-3
- Neblaivių (0,41-1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (0,41-1,5 promilės), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas KET pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą)
1200-1500
ir 36-60
gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
424
Transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti, vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonės perdavimas tokiam asmeniui vairuoti
 
 
 
424-1
- Perdavimas vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės ją vairuoti asmeniui ar neturinčiam teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones asmeniui arba asmeniui, kuriam atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones
60-120
 
 
424-2
- Transporto priemonės vairavimas neturint teisės ją vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones arba transporto priemonės vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones
300-450
 
 
424-3
- Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai
450-700
 
 
424-4
- Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (0,41-1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens
1100-1500
 
gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
426
Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos
 
 
 
426-1
- Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių
600-1100
arba (ir) 12-36
 
 
-- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims
850-2000
 
gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
426-2
- Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET, kai padaryta žala viršija penkiolika bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių
1100-2000
arba (ir) 12-36
 
 
-- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims
2000-2600
 
gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
426-3
- Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos pažeidžiant KET
150-230
 
 
426-4
- Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinių miškų apsaugos pareigūno, Lietuvos Respublikos muitinės (toliau šiame straipsnyje – muitinė) pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų ar Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę
850-1200
arba (ir) 36-60
gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
426-5
- Nepaklusimas uniformuoto policijos ar Karo policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę
850-1200
ir 36-60
gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
 
-- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims
1150-1450
 
gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
426-6*
Pastaba pateikta po lentele: 426-6*
 
 
 
427
Pakartotinis transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai
 
 
 
427-1
- Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus (0,41-1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį (nustatytas daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 3, 4 dalyse, 422 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę
1000-1500
ir 36-60
su transporto priemonės konfiskavimu
 
-- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims
1200-2000
 
su transporto priemonės konfiskavimu
428
Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas KET pažeidimas
 
 
 
428-1
- Važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama,
- dviračius vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas,
KET pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas
20-40
 
 
428-2
- Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją (t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitų veiksmų savo ar kitų asmenų saugumui užtikrinti)
30-50
 
 
428-3
- Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, dėl kurio buvo sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas
40-60
 
 
428-4
- Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata
90-140
 
 
428-5
- Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas, kai šio pažeidimo padarymo metu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo
170-230
 
 
428-6
- Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti KET pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius
10-12
 
 
428-7
- Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (0,41-1,5 promilės) asmenys
80-150
 
 
428-8
- Dviračių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo
150-200
 
 
429
Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles
 
 
 
 
- Leidimas važiuoti transporto priemone, kuri turi gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, yra pertaisyta be reikiamo leidimo, neįregistruota nustatyta tvarka, kurios privalomoji techninė apžiūra neatlikta, kuri neparuošta žmonėms ir kroviniams vežti
60-120
 
bauda skiriama už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą atsakingiems asmenims
430
Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims
90-140
 
bauda skiriama už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą atsakingiems asmenims
431
Transporto priemonės savininkui (valdytojui) nustatytų reikalavimų nevykdymas
 
 
 
431-1
- Transporto priemonės savininkui (valdytojui) LR saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas
150-300
 
 
431-2
- Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai
440-600
 
 
431-3
- Transporto priemonės savininkui (valdytojui) šio kodekso 603* straipsnyje (pateikta po lentele) nustatyto reikalavimo užtikrinti, kad transporto priemonė būtų LR teritorijoje ir nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims arba sumažinta jos vertė pakeičiant komplektaciją, nevykdymas
3000-4300
 
 
 
-- įmonių, įstaigų, organizacijų ar jų filialų vadovams
4200-6000
 
 
432
Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas
 
 
 
432-1
- Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas
30-50
 
bauda skiriama vairuotojams ir (ar) keleiviams
432-2
- Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai
60-90
arba (ir) 1-2
 
433
Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas
60-120
 
 
439
Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas
 
 
 
439-1
- Važiavimas ne transporto priemonės salone (kabinoje, kėbule)
14-30
 
 
439-2
- Šiukšlių, nuorūkų ar kitų daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris
14-30
 
 
441
Reikalavimų vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą nesilaikymas
 
 
 
441-1
- Reikalavimų vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą ar vairuotojų, kuriems teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl KET, papildomą mokymą nesilaikymas:
 
 
 
 
-- vairuotojų mokytojams, eismo saugumo mokytojams, vairavimo instruktoriams ar šeimos narius mokantiems vairuoti asmenims
120-220
 
 
 
-- transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą ar vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, papildomą mokymą vykdančių juridinių asmenų vadovams
300-450
 
 
441-2
- Praktinio vairavimo mokymas, kai vairavimo instruktorius nėra transporto priemonių vairuotojų mokymą vykdančio juridinio asmens darbuotojas arba nėra šeimos narį mokantis vairuoti asmuo
140-300
 
 
441-3
- Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai
300-860
 
 
441-4
- Transporto priemonių vairuotojų mokymas neturint teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba kai teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą sustabdyta
300-860
 
bauda skiriama juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims
463
Transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais nesumokėjimas
 
 
 
463-1
- Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti skirtomis kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais
120-340
 
 
463-2
- Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais žemės ūkio veiklos subjektų N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais
120-340
 
 
463-3
- Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais
170-350
 
 
463-4
- Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais
350-750
 
 

 

426-6*: Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinio miškų pareigūno, muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos arba muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu „STOP POLICIJA“ arba „STOP“. Neturintis tarnybinio ženklo muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Tamsiuoju paros metu policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitų šviesą atspindinčių elementų). Patrulis turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš dviejų policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos arba muitinės pareigūnų, turinčių specialiomis spalvomis nudažytą ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtą motorinę transporto priemonę, ir stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungęs patrulinės motorinės transporto priemonės mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.

603*: Priverstinis transporto priemonės nuvežimas
Padarius šio kodekso 417 straipsnio 2 dalyje (sustojimas ar stovėjimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama sustoti ar stovėti, sustojimas ar stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų), 420 straipsnyje422 straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalyse, 423 straipsnyje424 straipsnio 2, 3, 4 dalyse, 426 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse, 427 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus, kai tai trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba kitaip pažeidžia kitų asmenų teises, taip pat padarius nusižengimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, policijos pareigūnai turi teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka priverstinai nuvežti transporto priemonę. Nuvežtą transporto priemonę leidžiama susigrąžinti pašalinus grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei, trukdymą saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kitų asmenų teisių pažeidimą. Padarius nusižengimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, transporto priemonė grąžinama (išskyrus atvejus, kai ji konfiskuojama) tik po to, kai išnagrinėjama administracinio nusižengimo byla. Apie transporto priemonės grąžinimą pažymima nutarime. Kai transporto priemonė nuosavybės teise priklauso ne administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, ji grąžinama jos savininkui (valdytojui) institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą, vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu iki administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo, jeigu tai nepakenks administracinio nusižengimo teisenai. Šiuo atveju transporto priemonės savininkas (valdytojas) privalo užtikrinti, kad transporto priemonė nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims iki nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo termino pabaigos (apskundus nutarimą – iki galutinio teismo nutarimo (nutarties) įsiteisėjimo), o įsiteisėjus nutarimui konfiskuoti transporto priemonę – iki nutarimo vykdymo, taip pat užtikrinti, kad transporto priemonė būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo nutarimo konfiskuoti transporto priemonę įsiteisėjimo dienos.


Kur sumokėti baudą už KET pažeidimą

Paskirta bauda už Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us) sumokama grynais pinigais arba mokamuoju pavedimu banko įstaigoje į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:

 

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas (Beneficiary): Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752 

Gavėjas bankas (Beneficiary‘s Bank): "Swedbank", AB 

Gavėjo sąskaitos numeris (Beneficiary‘s Bank Account Number): LT24 7300 0101 1239 4300
Banko kodas (Bank code): 73000 

Banko kodas (Bank SWIFT code): HABALT22 

Įmokos kodas (Payment code): 6010 arba 6030*. 

Įmokos pavadinimas: Bauda (pageidautina nurodyti administracinio teisės pažeidimo protokolo numerį).

 

Pastaba. Mokant baudą internetinės bankininkystės būdu – paskirtą baudą būtina mokėti iš asmens, kuriam paskirta administracinė bauda, sąskaitos.

 

*6010 įmokos kodas nurodomas tuomet, kai mokama bauda pagal policijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus už greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja fiksavimo įranga valstybinės reikšmės keliuose.

*6030 įmokas kodas nurodomas tuomet, kai mokama bauda pagal policijos pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus (neįskaitant baudų už greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja fiksavimo įranga valstybinės reikšmės keliuose).

 

Daugiau informacijos rasite čia.


Baudžiamasis Kodeksas (BK) liečiantis KET pažeidimus: 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968 > 
PAKEITIMAI
<...>
2019 01 11 įstatymu Nr. XIII-1929 >
AKTUALI REDAKCIJA NUO 2019-04-01

Straipsnis Pažeidimas Atsakomybė
281 Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas  
281-1 Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2m.
281-2 Tas, kas vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nukentėjusiam asmeniui padaryta didelės turtinės žalos baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3m.
281-3 Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 5m.
281-4 Tas, kas padarė šio straipsnio 3 dalyje numatytą veiką būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų baudžiamas laisvės atėmimu iki 6m.
281-5 Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus baudžiamas laisvės atėmimu iki 8m.
281-6 Tas, kas padarė šio straipsnio 5 dalyje numatytą veiką būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 iki 10m.
281-7* Pastaba pateikta po lentele: 281-7*  
281-8* Pastaba pateikta po lentele: 281-8*  
281-9* Pastaba pateikta po lentele: 281-9*  
281(1) Transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo  
281(1)-1 Tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 1m. 
281(1)-2 Pastaba pateikta po lentele: 281(1)-2*  

 

281-7*: Asmuo atsako pagal šio straipsnio 1–6 dalis tik tais atvejais, kai jose numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo.

281-8*: Laikoma, kad šio straipsnio 2, 4 ar 6 dalyje numatytą veiką padaręs asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje yra 0,41 promilės ir daugiau alkoholio arba kai jis vengia neblaivumo patikrinimo arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.

281-9*: Šiame straipsnyje nurodytos kelių transporto priemonės yra visų rūšių automobiliai, traktoriai, kitos savaeigės mašinos, troleibusai, motociklai ir kitos mechaninės transporto priemonės.

281(1)-2*: Asmuo atsako ir tais atvejais, kai šio straipsnio 1 dalyje numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo.

 


Kelių eismo taisyklės

Apie egzaminus VĮ „Regitra“

Vairavimo egzaminų kainos „Regitroje“

Sveikatos pažymos užsakymas internetu

 

 

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku