Sankryžos - reguliuojamos, nereguliuojamos, žiedinės

Didžiausia rizika įvykti eismo įvykiui kyla sankryžose, todėl labai svarbu išmokti nustatyti eismo dalyvių pirmumą ir kitas važiavimo per sankryžas taisykles. Šiame straipsnyje išanalizuosime sankryžų tipus, pateiksime važiavimo per sankryžas pavyzdžius su paaiškinimais.

 

Sankryžos sąvoka: sankryža – kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus plotus, kuriuos sudaro kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas arba įvažiuojama į kelią iš šalia jo esančių teritorijų.

 

 sankryza vaziuojamuju daliu sankirta dalys

 

Pav.: a) sankryža; b) važiuojamųjų dalių sankirta; c) šalia kelio esanti teritorija

 

Sankryžų tipai:
a) Nereguliuojamos:

 • Lygiareikšmės;
 • Nelygiareikšmės.

b) Reguliuojamos:

 • Šviesoforais;
 • Reguliuotoju.

 

Pagal konstrukciją, vieno lygio sankryžos gali būti:

 • trišalės
 • keturšalės;
 • daugiašalės;
 • žiedinės.

 

Sankryžos taip pat gali būti skirtingo lygio. Tai - sankryžos, kuriose keliai jungiasi ne viename aukštyje ir yra nuovažos, kuriomis eismas vyksta nuo vieno kelio prie kito.

skirtingu lygiu sankryza

Skirtingo lygio sankryža

 


Kas yra lygiareikšmė sankryža?

Tai nereguliuojama sankryža, kurioje susikertantys keliai nėra paženklinti pirmumo ženklais ir šių kelių danga yra vienoda. Lygiareikšmių kelių sankryžose, vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.

Lygiareikšmės sankryžos dažniausiai sujungia mažo eismo intensyvumo kelius, kuriuose transporto srautai yra palyginus vienodi.

 

lygiareiksmes sankryzos

 

1. Kaip sužinoti, kokio tipo sankryža važiuoju?

 Esate lygiareikšmių kelių sankryžoje, jei:

 • prie sankryžos nėra jokių pirmumo kelio ženklų („Pagrindinio kelio“, „Šalutinio kelio“);
 • prie sankryžos nėra „Stop“ ženklo ir atitinkamo kelių žymėjimo;
 • susikertantys keliai yra vienodos dangos.

 

lygiareiksme-sankryza-1.1.3-mp4.mp4

  

2. Ar turite pirmenybę važiuoti, jei esate lygiareikšmių kelių sankryžoje?

Tokioje sankryžoje reikia vadovautis vadinamąja dešinės pusės taisykle. Tai yra, jei privažiavus prie sankryžos, iš dešinės esančiame kelyje stovi automobilis, važiuoti negalite.

 

3. Galite važiuoti per lygiareikšmę sankryžą, jei:

 • Važiuojate tiesiai ir neturite kliūties iš dešinės (kelyje, esančiame mano dešinėje, nestovi jokia transporto priemonė).
 • Važiuojate į dešinę ir neturite kliūties iš dešinės.
 • Važiuojate į kairę ir neturite kliūties iš dešinės bei iš priekio.

 
4. Negalima važiuoti per sankryžą, jei:

 • Važiuojate tiesiai ir turiu kliūtį iš dešinės (kelyje, esančiame mano dešinėje, stovi transporto priemonė). Važiuoti tiesiai galima tik dingus kliūčiai iš dešinės.
 • Važiuojate į dešinę ir turite kliūtį iš dešinės. Važiuoti į dešinę galima tik dingus kliūčiai iš dešinės.
 • Važiuojate į kairę ir turite kliūtį iš dešinės. Įvažiuoti į sankryžą ir sustoti viduryje (bet ne sukti įį kairę) galima tik dingus kliūčiai iš dešinės. 
 • Važiuojate į kairę, neturite kliūties iš dešinės, bet turiu kliūtį iš priekio. Tokiu atveju reikia įvažiuoti į sankryžą ir atsistoti jos viduryje taip, kad netrukdytumėte pravažiuoti iš priekio atvažiuojantiems automobiliams. Važiuoti į kairę galite tik tuomet, kai praleisite iš priekio važiuojantį automobilį.

 


Kas yra nelygiareikšmė sankryža?

Tai nereguliuojama sankryža, kurioje susikertantys keliai paženklinti pirmumo ženklais ir (arba) šių kelių danga yra skirtinga.

Nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu. Tokiose sankryžose, sukdamas į kairę (apsisukdamas), vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę.

 

nelygiareiksmes sankryzos kintanti pagrindinio kelio kryptis

 

1. Esate nelygiareikšmių kelių sankryžoje, jei:

 • prie sankryžos yra pirmumo ženklai („Pagrindinio kelio“ ir/arba  „Šalutinio kelio“);
 • prie sankryžos yra „Stop“ ženklas ir/arba atitinkamas kelių žymėjimas;
 • susikertantys keliai yra nevienodos dangos (pavyzdžiui, vienas kelias asfaltuotas, o jį kertantis – žvyrkelis).

 

 

2. Esate nelygiareikšmių kelių su besikeičiančia pagrindinio kelio kryptimi, jei:

 • prie sankryžos yra pirmumo ženklas „Pagrindinis kelias su besikeičiančia pagrindinio kelio kryptimi“


Jeigu sankryžoje keičiasi pagrindinio kelio kryptis, tos pačios reikšmės keliu (pagrindiniu/šalutiniu), važiuojantys vairuotojai vieni kitų atžvilgiu turi laikytis važiavimo per lygiareikšmių kelių sankryžas taisyklių. Tai reiškia, jog vairuotojai privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms iš dešinės pusės.


Žemiau pateiktoje situacijoje, pirmas važiuoja mėlynas automobilis, nes jis yra pagrindiniame kelyje. Žalias automobilis, taip pat yra pagrindiniame kelyje, tačiau sukdamas į kairę, vairuotojas privalo duoti kelią mėlynam automobiliui, važiuojančiam lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi, nes šis yra jam iš dešinės pusės. Paskutinis per sankryžą važiuos raudonas automobilis, nes jis yra kelyje pažymėtame kelio ženklu „Duoti kelią“.

 

 

Svarbu! Jeigu vairuotojas negali nustatyti, kokia kelio danga, o pirmumo ženklų nėra, jis turi elgtis taip, lyg važiuotų šalutiniu keliu! Taip gali nutikti dėl metereologinių sąlygų pavyzdžiui, kai kelio danga yra apsnigta ir pagal ją neįmanoma nustatyti, kuris kelias yra pagrindinis, o kuris šalutinis.

 

3. Ar turite pirmenybę važiuoti, jei esate nelygiareikšmių kelių sankryžoje?

Taip, jei esate pagrindiniame kelyje. Ne, jei esate šalutiniame kelyje, o pagrindiniame kelyje yra automobilių.

 

Esate pagrindiniame kelyje, jei:

 • Prieš sankryžą stovi kelio ženklas „Pagrindinis kelias“.
 • Esate asfaltuotame kelyje, kurį kerta žvyrkelis.

 

Esate šalutiniame kelyje, jei:

 • Prieš sankryžą stovi kelio ženklas „Šalutinis kelias“.
 • Esate žvyrkelyje, kurį kerta asfaltuotas kelias.

 

Dėmesio! Jei nežinote, pagrindiniame ar šalutiniame kelyje esate, elkitės taip, lyg būtumėte šalutiniame kelyje.

 

4. Galite važiuoti per sankryžą, jei:

 • Esate pagrindiniame kelyje, važiuojate tiesiai arba į dešinę.
 • Esate pagrindiniame kelyje, važiuojate į kairę ir neturiu kliūties iš priekio.
 • Esate šalutiniame kelyje, važiuojate tiesiai arba į dešinę, o pagrindiniame kelyje nėra automobilių.
 • Esate šalutiniame kelyje, važiuojate į kairę, o pagrindiniame kelyje ir iš priekio nėra automobilių.

 

5. Negalite važiuoti per sankryžą, jei:

 • Esate šalutiniame kelyje, o pagrindiniame kelyje yra automobilių.
 • Esate šalutiniame kelyje, sukate į kairę, bet iš priekio atvažiuoja automobilių.

 

Dėmesio! Visais atvejais turite praleisti visomis kryptimis per perėjas einančius pėsčiuosius.

 


Reguliuojamos sankryžos

Kai eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo vadovautis šviesoforo signalais, kad ir kokie būtų važiavimo pirmenybę nurodantys kelio ženklai.

Jeigu, sankryžoje, šviesoforas išjungtas arba įjungtas geltonas mirksintis jo signalas, vairuotojas turi vadovautis kelio ženklais, nes tuo metu sankryža yra nereguliuojama.

Jei eismas sankryžoje yra reguliuojamas reguliuotojo, vairuotojas privalo vadovautis jo rodomais ženklais.

 

1. Esate reguliuojamoje sankryžoje, jei:

 • prie sankryžos yra šviesoforas ir jis veikia (jei jame visada mirksi geltonas šviesos signalas, reiškia jis neveikia);
 • sankryžos viduryje stovi eismo reguliuotojas su lazdele.

 

Reguliuojama sankryza sviesoforas

Reguliuotojas reguliuoja sankryzoje

 


Pėstieji sankryžose

Prieš įvažiuojant į sankryžą, svarbu įvertinti ne tik artėjančius automobilius, bet ir pastebėti pėsčiuosius, įžengusius į važiuojamąją dalį.

Vairuotojas, sankryžoje sukdamas į kairę arba į dešinę, privalo duoti kelią pėstiesiems kertantiems važiuojamosios dalies, į kurią jis suka, eismo juostas.

Jei posūkis atliekamas į kelią su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, kertantiems bet kurią važiuojamosios dalies, į kurią jis suka, eismo juostą.

 

Pestieji sankryzoje

 

Važiuodamas kryptimi, kurią rodo rodyklė, įjungta papildomoje šviesoforo sekcijoje, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą važiuojančioms transporto priemonėms bei pėstiesiems.

 

 


Kaip apsisukti šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje?

Kelių eismo taisyklių 115 punkte nustatyta, kad kai transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi, o važiavimo tvarka taisyklėse neaptarta, kelią privalo duoti vairuotojas, kuriam transporto priemonė artėja iš dešinės. Esant tokiai nuostatai, apsisukantis automobilis turėtų duoti kelią automobiliui, darančiam dešinį posūkį, kadangi apsisukančiam automobiliui būtų kliūtis iš dešinės pusės.

KET 163 punkte rašoma, kad: Važiuodamas kryptimi, kurią rodo rodyklė, įjungta papildomoje šviesoforo sekcijoje kartu su geltonu arba raudonu signalu, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą judantiems eismo dalyviams, išskyrus Taisyklių 163.1 punkte nurodytą atvejį.

Pagal KET 163.1 punktą apsisukdamas sankryžoje, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą judantiems eismo dalyviams.

apsisukdamas sankryzoje kurioje eismas reguliuojamas sviesoforu

Išimtis. Apsisukantis vairuotojas turės pirmumą vieninteliu retai pasitaikančiu atveju – kai į dešinę sukama degant draudžiamam raudonam šviesoforo signalui, ties kuriuo pritvirtinta lentelė su žalia rodykle. Tokiu atveju į dešinę sukantis vairuotojas privalo praleisti visus eismo dalyvius, kurių judėjimo kryptį kerta. 

 


Kaip važiuoti žiedine sankryža?

Ne retai būsimieji vairuotojai jaučia baimę važiuoti per žiedines sankryžas, tačiau ši baimė yra visiškai nepagrįsta. Lyginant su keturšalėmis sankryžomis, žiedinės sankryžos yra saugesnės.

Žiedinėse sankryžose nėra kairiojo posūkio manevro ir tikimybės susidurti su priešinga kryptimi važiuojančia transporto priemone. Taip pat važiavimo greitis, žiedinėse sankryžose yra nedidelis, todėl net ir įvykus eismo įvykiui, dažniausiai jis būna tik techninis, be skaudžių pasekmių.

Dažniausiai, įvažiavimai į žiedines sankryžas yra pažymėti kelio ženklais Nr. 203 „Duoti kelią“ arba Nr. 204 „Stop“. Todėl, transporto priemonės, įvažiuojančios į šias žiedines sankryžas, pirmenybės neturi ir privalo duoti kelią transporto priemonėms važiuojančioms žiedu.

 Tačiau gali būti situacijų, kai įvažiavimas į žiedinę sankryžą yra pažymėtas kelio ženklu Nr. 201 „Pagrindinis kelias“ arba nėra pažymėtas jokiu pirmenybę nurodančiu kelio ženklu. Šiais atvejais, pirmumą turi transporto priemonės įvažiuojančios į žiedinę sankryžą.
Kai prieš įvažiavimą į žiedinę sankryžą yra tik kelio ženklas Nr. 410 „Eismas ratu“, o pirmumo ženklų nėra, reikia vadovautis važiavimo per nereguliuojamas lygiareikšmes sankryžas taisyklėmis ir duoti kelią transporto priemonėms artėjančioms iš dešinės.

 


Įvažiuojant į žiedinę sankryžą svarbu pasirinkti teisingą eismo juostą. Iš pirmos važiuojame į pirmą, iš antros – į antra arba trečią eismo juostą. Jei kelyje prieš žiedinę sankryžą yra trys, tos pačios krypties eismo juostos, važiavimo tvarka yra tokia: iš pirmos važiuojame į pirmą, iš antros- į antrą, iš trečios - į trečią.

 Posūkio signalai nerodomi įvažiuojant į žiedinę sankryžą, o prieš išvažiuojant iš jos – būtini. Išvažiuoti iš žiedinės sankryžos galima tik pasirinkus pirmąją eismo juostą, išskyrus atvejus, kai kryptys eismo juostose yra nurodomos atitinkamais kelio ženklais.

 


 


Kada draudžiama įvažiuoti į sankryžą?

Draudžiama įvažiuoti į važiuojamųjų dalių sankirtą, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti sankryžoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui.

Sukant į kairę, įvažiuoti į sankryžą ir joje sustoti, praleidžiant priešinga kryptimi atvažiuojančias transporto priemones, nėra draudžiama.


Daugiau eismo situacijų ir sankryžų su paaiškinimais galite rasti šiame vairavimo teorijos pamokų puslapyje

Taip pat pravartu savo įgytas teorines žinias patikrinti sprendžiant sankryžų testus. KETBILIETAI® testuose sankryžos yra atitinkančios realias eismo situacijas ir čia jūs besimokydami pasiruošite ne tik išlaikyti egzaminą iš pirmo karto, bet ir saugiai vairuoti realiame eisme.

 


 

NEMOKAMAS KET TESTAS >>

Pabandykite išspręsti nemokamą KET testą. Testas sudarytas iš 30 klausimų. Po sprendimo galėsite peržiūrėti klaidas, su klausimu susijusius KET punktus bei papildomus paaiškinimus.

 

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku