C, D, CE, DE kat. klausimai ir atsakymai prieš praktikos egzaminą „Regitroje“

Prieš praktikos egzaminą Regitroje jūsų egzaminuotojas gali paklausti vieno ar kelių klausimų apie automobilio priežiūrą arba saugumą. 

 

A1, A kategorija
B1, B, BE kategorija
C, CE, D, DE kategorija

 


 

C1, C, D1, D kategorija

[peržiūrėti atsakymus]

35. Parodykite, kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai ir saugiai uždarytos.

36. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio.

37. Paaiškinkite, į ką būtina atsižvelgti, pakraunant transporto priemonę.

38. Paaiškinkite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę.

39. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklų būklę.

40. Paaiškinkite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

41. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

42. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

43. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

44. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

45. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

46. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis stabdžių sistemoje yra tinkamas saugiai važiuoti.

47. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.

48. Paaiškinkite, kaip nustatysite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.

49. Parodykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės yra patikimai užsuktos.

50. Paaiškinkite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

51. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

52. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

53. Paaiškinkite, kaip nustatysite, kad aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

54. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

55. Parodykite, kaip pakeisite mechaninio tachografo diską.

56. Paaiškinkite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę (tik transporto priemonėms su pakėlimo aikštele).

57. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

58. Parodykite, kaip patikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

59. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).

60. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

61. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

62. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

 

 


 

C1E, CE, D1E, DE kategorija

[peržiūrėti atsakymus]

71. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

72. Parodykite, kaip pakeisite tachografo diską.

73. Paaiškinkite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę (tik transporto priemonėms su pakėlimo aikštele).

74. Parodykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės patikimai užsuktos.

75. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

76. Parodykite, kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai ir saugiai uždarytos.

77. Paaiškinkite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę.

78. Paaiškinkite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

79. Paaiškinkite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

80. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

81. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

82. Paaiškinkite, į ką būtina atsižvelgti pakraunant transporto priemonę.

83. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio. 


  


 

C1, C, D1, D kategorija

35. Parodykite, kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai ir saugiai uždarytos.

Apeidami automobilį patikrinkite duris, ar jos gerai uždarytos, nepersikreipusios, ar vyriai, rankenos ir rankenų fiksatoriai yra tvarkingi.

35 tvarkingi duru vyriai

36. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio.

Išjungę variklį stebėkite, ar nemažėja slėgis sistemoje.

36 oro slegio sistemoje kontroles prietaisas

Apeidami automobilį pasiklausykite, ar nesigirdi šnypštimo.

37. Paaiškinkite, į ką būtina atsižvelgti, pakraunant transporto priemonę.

Krovinio svoris ir gabaritai turi neviršyti leistinų dydžių. Krovinį paskirstykite pagal leistinas apkrovas ašims.

37 kroviniu paskirstymas

Patikrinkite ar padėklai patikimai apvynioti plėvele. Krovinį išdėstykite simetriškai, sunkesnius krovinius kraukite apačioje, patikimai pritvirtinkite.

37 kroviniui G perkrovos

Krovinys turi netrukdyti matomumui, nebyrėti, neteršti aplinkos.

38. Paaiškinkite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę.

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar atšvaitai švarūs, nesuskilę, tinkamai atspindi šviesą.

39. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklų būklę.

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar stiklai švarūs, nesuskilę, nesubraižyti, stiklo paketai neprirasoję.

40. Paaiškinkite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

Apeidami automobilį apžiūrėskite, ar purvasaugiai nenutrūkę, neįplyšę.

41. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Oro slėgį tikrinkite manometru. Rodmenis palyginę su gamintojo rekomenduota reikšme, sužinosite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad važiuotumėte saugiai.

42. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Padangų protektoriaus rašto gylį galite pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu.

42 protektoriaus gylio matavimas

43. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Reikia apžiūrėti padangas, jos neturi būti įtrūkusios, gumbuotos, supjaustytos ar kitaip pažeistos. Protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną, padangos nusidėvėjimas turi būti tolygus.

44. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas neturi klibėti ant ašelės, tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą.

45. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar kėbulas nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, varžtai neatsisukę.

46. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis stabdžių sistemoje yra tinkamas saugiai važiuoti.

Patikrinkite užvesto automobilio manometro parodymus. Įprastai slėgis sistemoje turi būti apie 125 psi (8,5 atmosferos). Išjungę variklį paremsite ratus, atleisite stovėjimo stabdį ir nuspaudę darbinį stabdį stebėsite, ar slėgis nenukrenta greičiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobilyje arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginyje.

Įjungę degimą ir spaudydami stabdžių pedalą išleidinėkite orą iš sistemos ir stebėsite, ar suveikia kontrolinis signalas (lemputė) nukritus slėgiui iki 60 psi (4 atm).

Toliau išleidinėdami orą stebėkite, ar užsidaro stovėjimo stabdžio vožtuvas nukritus slėgiui iki 40 psi (2,7 atm).

47. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.

Variklio alyvos lygis tikrinamas šalia variklio bloko esančiu ryškiaspalviu alyvos matuokliu.

47 po variklio dangciu

48. Paaiškinkite, kaip nustatysite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.

Automobilis pastatomas lygioje vietoje, tepalas tikrinamas, kai variklis šaltas. Ištraukite alyvos lygio matuoklį ir nuvalę skudurėliu įkiškite jį atgal į jo vamzdelį iki galo ir vėl ištraukite.

48 sunkvezimio tepalo lygio variklyje matuoklis

Alyvos lygis turėtų būti tarp MIN ir MAX žymų.

49. Parodykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės yra patikimai užsuktos.

Apeidami automobilį, raktu patikrinkite ratų veržles.

50. Paaiškinkite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

Pakabos būklė periodiškai tikrinama servise. Vizualiai patikrinama, ar nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia atkreipti dėmesį, ar nėra pašalinių garsų.

51. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

Pasitelkite pagalbininką, kuris apžiūrės, ar veikia stabdžių šviesos signalai, kai nuspausite stabdžių pedalą.

52. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

Suraskite ir parodykite aušinimo skysčio išsiplėtimo talpą, paveikslėlyje - D.

52 ausinimo skyscio talpa D

53. Paaiškinkite, kaip nustatysite, kad aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Ant aušinimo skysčio bakelio yra žymos MIN ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

54. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Perdegus vienam iš žibintų gali užsidegti kontrolinė lemputė. Paeiliui junkite žibintus ir apeidami automobilį ir juos patikrinkite.

55. Parodykite, kaip pakeičiamas diskas arba kortelė.

Parodykite, kaip pakeisite mechaninio tachografo diską.

56. Paaiškinkite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę (tik transporto priemonėms su pakėlimo aikštele).

Kabinoje įjunkite valdymo pultą, tuomet svirtelėmis arba mygtukais valdysite aikštelę.

57. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Užvedus automobilio variklį, vairą galima pasukti lengviau, nei prieš užvedant automobilį. Tai reiškia, kad vairo stiprintuvas veikia.

58. Parodykite, kaip patikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Kad veiktų posūkių signalai, degimas turi būti įjungtas. Įjungę posūkių signalus, apeikite automobilį ir apžiūrėkite, ar abiejų pusių posūkių signalai veikia.

59. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).

Suraskite ir parodykite langų plovimo skysčio bakelį.

60. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

Langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa) yra permatomas, patikrinsite vizualiai. Ant langų plovimo skysčio rezervuaro yra žymos MIN ir MAX, langų plovimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN. Apie pasibaigusį skystį gali signalizuoti ir lemputė, esanti prietaisų skydelyje.

61. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

Skydelyje stebėkite pakaitinimo žvakių indikatorių - turi užgesti, manometrą, tepalo lygio indikatorių, kuro daviklį.

62. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

Skydelyje stebėkite oro slėgio, tepalo slėgio, temperatūros indikatorius, voltmetrą. Atkreipkite dėmesį, ar nedega gedimą indikuojančios lemputės.

 

 


 

C1E, CE, D1E, DE kategorija

71. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar kėbulas nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, varžtai neatsisukę.

72. Parodykite, kaip pakeisite tachografo diską.

Parodyti kaip keičiamas tachografo diskas arba kortelė.

73. Paaiškinkite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę (tik transporto priemonėms su pakėlimo aikštele).

Kabinoje įjunkite valdymo pultą, tuomet svirtelėmis arba mygtukais valdysite aikštelę.

74. Parodykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės patikimai užsuktos.

Apeidami automobilį, raktu patikrikite ratų veržles.

75. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas neturi klibėti ant ašelės, tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą.

76. Parodykite, kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai ir saugiai uždarytos.

Apeidami automobilį patikrinkite duris, ar jos gerai uždarytos, nepersikreipusios, ar vyriai, rankenos ir rankenų fiksatoriai yra tvarkingi.

77. Paaiškinkite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę.

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar atšvaitai švarūs, nesuskilę, tinkamai atspindi šviesą.

78. Paaiškinkite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar purvasaugiai nenutrūkę, neįplyšę.

79. Paaiškinkite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

Pakabos būklė periodiškai tikrinama servise. Vizualiai patikrinama, ar nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia atkreipti dėmesį, ar nėra pašalinių garsų.

80. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

Skydelyje stebėkite pakaitinimo žvakių indikatorių - turi užgesti, manometrą, tepalo lygio, kuro daviklius.

81. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

Skydelyje stebėkite oro slėgio, tepalo slėgio, temperatūros daviklius, voltmetrą. Atkreipkite dėmesį, ar nedega gedimą indikuojančios lemputės.

81 indikuojanti gedima lempute

82. Paaiškinkite, į ką būtina atsižvelgti pakraunant transporto priemonę.

Krovinio svoris ir gabaritai turi neviršyti leistinų dydžių. Krovinį paskirstykite pagal leistinas apkrovas ašims. Patikrinkite ar padėklai patikimai apvynioti plėvele. Krovinį išdėstykite simetriškai, sunkesnius krovinius kraukite apačioje, patikimai pritvirtinkite. Krovinys turi netrukdyti matomumui, nebyrėti, neteršti aplinkos.

83. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio. 

Išjungę variklį stebėkite, ar nemažėja slėgis sistemoje. Išjungę variklį paremkite ratus, atleiskite stovėjimo stabdį ir nuspaudę darbinį stabdį stebėkite, ar slėgis nenukrenta greičiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobilyje arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginyje. Apeidami automobilį pasiklausykite, ar nesigirdi šnypštimo.

 

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku