B kat. klausimai prieš praktikos egzaminą „Regitroje“

Prieš praktikos egzaminą Regitroje jūsų egzaminuotojas gali paklausti vieno ar kelių klausimų apie automobilio priežiūrą arba saugumą. 

 

A1, A kategorija
B1, B, BE kategorija
C, CE, D, DE kategorija

 


 

 

B1, B kategorija

[peržiūrėti atsakymus]

15. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.

16. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

17. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

18. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

20. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

21. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).

22. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

23. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

24. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

25. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte.

26. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

27. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

28. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

29. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

30. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

31. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

32. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

33. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.

34. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

 


 

 


 

BE kategorija

[peržiūrėti atsakymus]

63. Paaiškinkite, kaip saugiai pakrausite ir pritvirtinsite krovinį šioje transporto priemonėje.

64. Parodykite, kaip tikrinsite, ar transporto priemonės ir priekabos durys patikimai ir saugiai uždarytos.

65. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

66. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

67. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

68. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

69. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

70. Parodykite, kaip patikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

 


 

Atsakymai 

B1, B kategorija

15. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.

Variklio alyvos lygis tikrinamas po variklio gaubtu, šalia variklio bloko esančiu ryškiaspalviu alyvos matuokliu.

15 alyvos matuoklio vieta

 

16. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

Automobilis pastatomas lygioje vietoje, tepalas tikrinamas, kai variklis šaltas. Ištraukite alyvos lygio matuoklį ir nuvalę skudurėliu įkiškite jį atgal į jo vamzdelį iki galo ir vėl ištraukite.

15 alyvos matuoklis istrauktas

Alyvos lygis turėtų būti tarp MIN ir MAX žymų.

16 alyvos lygis tarp MIN ir MAX

17. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Užvedus automobilio variklį, vairą galima pasukti lengviau, nei prieš užvedant automobilį. Tai reiškia, kad vairo stiprintuvas veikia.

18. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

Variklio aušinimo sistemos lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Tikrinant variklis turi būti išjungtas ir atvėsęs.

18 variklio ausinimo sistemos talpa

Variklio skyriuje reikia surasti aušinimo skysčio bakelį, bakelio dangtelis yra su garų simboliu ant viršaus.

18 talpos dangtelis su garu simboliu

19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Ant aušinimo skysčio bakelio yra žymos MIN ir MAX.

19 ausinimo bakelio MIN ir MAX

Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

20. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

Lėtai važiuodami patraukite stovėjimo stabdžio svirtį ir stebėkite, jei jaučiate pasipriešinimą ir stabdymą - stovėjimo stabdis veikia.

21. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).

Langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa) yra po variklio gaubtu.

21 langu plovimo skyscio talpos kaklelis

Talpos dangtelis pažymėtas priekinio stiklo ir ant jo bėgančio vandens ženklu.

22. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

Langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa) yra permatomas, patikrinkite vizualiai arba talpoje įstatyta matuokle.

22 langu plovimo skyscio talpos MIN ir MAX

Ant langų plovimo skysčio rezervuaro yra žymos MIN ir MAX, langų plovimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN. Apie pasibaigusį skystį gali signalizuoti ir lemputė, esanti prietaisų skydelyje.

23. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Veikiant varikliui, reikia nuspausti garsinio signalo simbolį ir klausytis, ar pasigirs signalas.

24. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

Stabdžių skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu.

24 stabdziu skyscio talpa

Bakelio dangtelis būna su specialiu simboliu ant viršaus.

25. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte.

Stabdžių skysčio lygį tikrinkite vizualiai, arba talpoje įstatyta matuokle.

25 stabdziu skyscio talpos MIN ir MAX

Ant stabdžių skysčio rezervuaro yra žymos MIN ir MAX, stabdžių skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

26. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Kad veiktų posūkių signalai, degimas turi būti įjungtas. Įjungę posūkių signalus, apeikite automobilį ir apžiūrėkite, ar abiejų pusių posūkių signalai veikia.

27. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

Stabdžių šviesos signalus tikrinkite vizualiai, nuspaudus stabdžio pedalą gale turi degti raudoni žibintai.

28. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

Lėtai važiuodami koja nuspauskite stabdžio paminą ir stebėkite, ar automobilis yra stabdomas. Nuspaudus stabdžio pedalą, jis neturi nusileisti daugiau nei pusę visos eigos.

29. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Paeiliui įjunkite žibintus, tikrinkite vizualiai, ar žibintai šviečia. Automobilio priekyje turi degti gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, automobilio gale – raudonos gabaritinės šviesos ir numerio apšvietimas.

30. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

Rekomenduojamas oro slėgis padangose gali būti užrašytas ant kuro bako durelių, ant statramsčio, atidarius vairuotojo dureles, ar daiktadėžės vidinėje pusėje.

31. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

Oro slėgis padangose tikrinamas manometru.

31 oro slegis padangose tikrinamas manometru

Prietaiso skalėje matysite, koks slėgis yra jūsų padangoje.

32. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Padangų protektoriaus rašto gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu.

32 irankis protektoriaus gyliui matuoti

Protektoriaus gylis vasarą negali būti mažesnis nei 1,6 mm, o žiemą - 3 mm.

Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis.

32 protektoriaus gylio ribos

33. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.

Bendrą padangų būklę tikrinkite vizualiai, padangos turi būti nesuskirdusios, neatpleišėjusios, be matomų įtrūkimų. Ant tos pačios ašies turi būti to pačio aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo padangos.

34. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

Avarinę šviesos signalizaciją tikrinkite vizualiai. Įjungę avarinę šviesos signalizaciją, apžiūrėkite, ar mirksi visos signalinės lemputės.

 

  


 

BE kategorija

63. Paaiškinkite, kaip saugiai pakrausite ir pritvirtinsite krovinį šioje transporto priemonėje.

Krovinio svoris ir apkrova ašims turi neviršyti leistinų. Krovinį išdėstykite simetriškai, sunkesnius krovinius kraukite apačioje, patikimai pritvirtinkite. Krovinys turi netrukdyti matomumui, nebyrėti, neteršti aplinkos.

64. Parodykite, kaip tikrinsite, ar transporto priemonės ir priekabos durys patikimai ir saugiai uždarytos.

Apeidami automobilį ir priekabą patikrinkite, ar durys rankenos ir rankenų fiksatoriai patikimai uždaryti.

65. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis. Taip pat, gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu.

66. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Apžiūrėkite padangas, jos neturi būti įtrūkusios, gumbuotos, supjaustytos ar kitaip pažeistos, nudilimas turi būti tolygus. Protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną. Minimalus protektoriaus gylis automobiliui vasarą- 1,6 mm, žiemą – 3 mm, priekaboms – 1,6mm.

67. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Veikiant varikliui, reikia nuspausti garsinio signalo simbolį ir klausytis, ar pasigirs signalas.

68. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

Variklio aušinimo sistemos lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Tikrinant variklis turi būti išjungtas ir atvėsęs. Variklio skyriuje reikia surasti aušinimo skysčio bakelį, bakelio dangtelis yra su garų simboliu ant viršaus.

69. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Ant aušinimo skysčio bakelio yra žymos MIN ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

70. Parodykite, kaip patikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

Lėtai važiuodami patraukite stovėjimo stabdžio svirtį ir stebėkite, jei jaučiate pasipriešinimą ir stabdymą - stovėjimo stabdis veikia.

 


 


 

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku