C, D, CE, DE kat. klausimai ir atsakymai prieš praktikos egzaminą „Regitroje“

Prieš praktikos egzaminą Regitroje jūsų egzaminuotojas gali paklausti vieno ar kelių klausimų apie automobilio priežiūrą arba saugumą. 

 

A1, A kategorija
B1, B, BE kategorija
C, CE, D, DE kategorija

 


 

C1, C, D1, D kategorija

[peržiūrėti atsakymus]

35. Pasakykite kokius veiksmus atliksite su tachografu prieš pradėdamas darbą ir jį pabaigus.

36. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio.

37. Pasakykite, į ką būtina atsižvelgti, pakraunant transporto priemonę.

38. Pasakykite, kaip tikrinsite žibintų ir atšvaitų būklę.

39. Pasakykite, kaip tikrinsite stiklų būklę.

40. Pasakykite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

41. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

42. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

43. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

44. Pasakykite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

45. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

46. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis stabdžių sistemoje yra tinkamas saugiai važiuoti.

47. Pasakykite, kaip tikrinsite ar automobilyje yra pakankamas skaičius gesintuvų ir jie atitinka reikalavimus.

48. Pasakykite, kaip nustatysite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

49. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės yra patikimai užsuktos.

50. Pasakykite, kaip tikrinsite pneumatinės pakabos padėtį ir būklę.

51. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

52. Parodykite arba pasakykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

53. Pasakykite, kaip nustatysite, kad aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

54. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

55. Parodykite arba pasakykite, kaip keičiama tachografo duomenų laikmena.

56. Pasakykite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę. Jei pakėlimo aikštelės egzamino transporto priemonėje nėra – kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai uždarytos.

57. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

58. Parodykite arba pasakykite, kaip patikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

59. Parodykite arba pasakykite, kur yra langų plovimo skysčio papildymo vieta.

60. Parodykite, kaip tikrinsite ar veikia priekinio stiklo plovimo sistema.

61. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

62. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

 

 


 

C1E, CE, D1E, DE kategorija

[peržiūrėti atsakymus]

71. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

72. Pasakykite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę. Jei pakėlimo aikštelės egzamino transporto priemonėje nėra – kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai uždarytos

73. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės patikimai užveržtos.

74. Pasakykite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

75. Pasakykite, kokius veiksmus atliksite su tachografu prieš pradėdamas darbą ir jį pabaigus.

76. Pasakykite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę.

77. Pasakykite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

78. Pasakykite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

79. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

80. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

81. Pasakykite, į ką būtina atsižvelgti pakraunant transporto priemonę.

82. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio. 


  

C1, C, D1, D kategorija

35. Pasakykite kokius veiksmus atliksite su tachografu prieš pradėdamas darbą ir jį pabaigus.

Prieš pradėdamas darbą, vairuotojas prisijungia prie tachografo, pasirenka "Pradėti darbą" režimą ir patikrina, ar įrenginys veikia tinkamai. Darbo pabaigoje jis pasirenka "Pabaigti darbą" režimą, atsijungia nuo tachografo ir gali patikrinti darbo laiko ataskaitą, užtikrinant, kad visi duomenys yra teisingi.

ka darysite pries pradedamas naudotis tacografu

36. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio.

Išjungę variklį stebėkite, ar nemažėja slėgis sistemoje. Išjungę variklį paremkite ratus, atleiskite stovėjimo stabdį ir nuspaudę darbinį stabdį stebėkite, ar slėgis nenukrenta greičiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobilyje arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginyje. Apeidami automobilį pasiklausykite, ar nesigirdi šnypštimo.

36 oro slegio sistemoje kontroles prietaisas

37. Pasakykite, į ką būtina atsižvelgti, pakraunant transporto priemonę.

Krovinio svoris ir gabaritai turi neviršyti leistinų dydžių. Krovinį paskirstykite pagal leistinas apkrovas ašims.

37 kroviniu paskirstymas

Patikrinkite ar padėklai patikimai apvynioti plėvele. Krovinį išdėstykite simetriškai, sunkesnius krovinius kraukite apačioje, patikimai pritvirtinkite.

Krovinys turi netrukdyti matomumui, nebyrėti, neteršti aplinkos.

37 kroviniui G perkrovos

38. Pasakykite, kaip tikrinsite žibintų ir atšvaitų būklę.

Įjungęs degimą arba užvedęs automobilį prietaisų skydelyje, kartu su įjungtais žibintais užsidegs ir atitinkamos kontrolinės lemputės (gabaritinės, artimosios, tolimosios, priekinės priešrūkinės ar galinės priešrūkinės), taip galėsiu patikrinti šių žibintų veikimą.

Apie sugedusią ar perdegusią žibinto lemputę prietaisų skydelyje praneš kontrolinė lemputė (jei tokia funkcija numatyta automobilio sistemoje).

Likusius žibintus tikrinsiu vizualiai (numerio apšvietimą, stop žibintus, atbulinės eigos žibintus). 

Kita galimybė yra paeiliui įjungti žibintus ir tikrinti vizualiai apžiūrėjus ar žibintai šviečia.

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar atšvaitai švarūs, nesuskilę, tinkamai atspindi šviesą.

 sunkvezimio zibintu ir atsvaitu tikrinimas2

39. Pasakykite, kaip tikrinsite stiklų būklę.

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar stiklai švarūs, nesuskilę, nesubraižyti, stiklo paketai neprirasoję.

sunkvezimio stiklu tikrinimas

40. Pasakykite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

Apeidami automobilį apžiūrėskite, ar purvasaugiai nenutrūkę, neįplyšę.

sunkvezimio purvasaugiu tikrinimas

41. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Oro slėgį tikrinkite manometru. Rodmenis palyginę su gamintojo rekomenduota reikšme, sužinosite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad važiuotumėte saugiai.

manometras automobilio padangu slegio matavimui

42. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Padangų protektoriaus rašto gylį galite pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu.

42 protektoriaus gylio matavimas

43. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Reikia apžiūrėti padangas, jos neturi būti įtrūkusios, gumbuotos, supjaustytos ar kitaip pažeistos. Protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną, padangos nusidėvėjimas turi būti tolygus.

padangos ivertinimas vizualiai3

44. Pasakykite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas neturi klibėti ant ašelės, tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą.

sunkvezimio stiklu valytuvu tikrinimas

45. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar kėbulas nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, varžtai neatsisukę.

sunkvezimio kebulo tikrinimas

 46. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis stabdžių sistemoje yra tinkamas saugiai važiuoti.

Patikrinkite užvesto automobilio manometro parodymus. Įprastai slėgis sistemoje turi būti apie 125 psi (8,5 atmosferos). Išjungę variklį paremsite ratus, atleisite stovėjimo stabdį ir nuspaudę darbinį stabdį stebėsite, ar slėgis nenukrenta greičiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobilyje arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginyje.

Įjungę degimą ir spaudydami stabdžių pedalą išleidinėkite orą iš sistemos ir stebėsite, ar suveikia kontrolinis signalas (lemputė) nukritus slėgiui iki 60 psi (4 atm).

Toliau išleidinėdami orą stebėkite, ar užsidaro stovėjimo stabdžio vožtuvas nukritus slėgiui iki 40 psi (2,7 atm).

47. Pasakykite, kaip tikrinsite ar automobilyje yra pakankamas skaičius gesintuvų ir jie atitinka reikalavimus.

Automobilyje tikrinsiu, ar yra pakankamas skaičius gesintuvų pagal teisės aktų reikalavimus, kurie gali skirtis priklausomai nuo šalies ar regiono. Tada patikrinsiu kiekvieno gesintuvo būklę, įsitikinsiu, ar jie yra tinkamai užmontuoti ir pasiekiami, ar jų galiojimo laikas nepasibaigęs, bei ar jie atitinka minimalius talpumo ir veikimo reikalavimus. Jei pastebėčiau trūkumų ar neatitikimų, įsitikinčiau, kad būtų atlikti reikiami pakeitimai arba papildymai, siekiant užtikrinti saugią ir teisės aktuose numatytą automobilio apsaugą nuo gaisro.

kaip tikrinsiu gesintuvus automobilyje

48. Pasakykite, kaip nustatysite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

Automobilis pastatomas lygioje vietoje, tepalas tikrinamas, kai variklis šaltas. Ištraukite alyvos lygio matuoklį ir nuvalę skudurėliu įkiškite jį atgal į jo vamzdelį iki galo ir vėl ištraukite.

Alyvos lygis turėtų būti tarp MIN ir MAX žymų.

48 sunkvezimio tepalo lygio variklyje matuoklis

49. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės yra patikimai užsuktos.

Apeidami automobilį, raktu patikrinkite ratų veržles.

kaip tikrinsite ratu tvirtinimo verzles

50. Pasakykite, kaip tikrinsite pneumatinės pakabos padėtį ir būklę.

Pakabos būklė periodiškai tikrinama servise. Vizualiai patikrinama, ar nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia atkreipti dėmesį, ar nėra pašalinių garsų. pneumatines pakabos sistema

51. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

Pasitelkite pagalbininką, kuris apžiūrės, ar veikia stabdžių šviesos signalai, kai nuspausite stabdžių pedalą.

sunkvezimio stabdziu sviesos signalai

52. Parodykite arba pasakykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

Suraskite ir parodykite aušinimo skysčio išsiplėtimo talpą, paveikslėlyje - D.

52 ausinimo skyscio talpa D

53. Pasakykite, kaip nustatysite, kad aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Ant aušinimo skysčio bakelio yra žymos MIN ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

 ausinimo skyscio balelis sunkvezimyje

54. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Įjungęs degimą arba užvedęs automobilį prietaisų skydelyje, kartu su įjungtais žibintais užsidegs ir atitinkamos kontrolinės lemputės (gabaritinės, artimosios, tolimosios, priekinės priešrūkinės ar galinės priešrūkinės), taip galėsite patikrinti šių žibintų veikimą.

Apie sugedusią ar perdegusią žibinto lemputę prietaisų skydelyje praneš kontrolinė lemputė (jei tokia funkcija numatyta automobilio sistemoje).

Likusius žibintus tikrinsite vizualiai (numerio apšvietimą, stop žibintus, atbulinės eigos žibintus). 

Kita galimybė yra paeiliui įjunkti žibintus ir tikrinti vizualiai (apeinant automobilį) apžiūrėjus ar žibintai šviečia.

ispejamosios prietaisu skydelio lemputes2

55. Parodykite arba pasakykite, kaip keičiama tachografo duomenų laikmena.

Tachografo duomenų laikmena (kortelė) keičiama išimant seną kortelę ir įdedant naują. Tai reikalauja įsidėti naują kortelę į skaitytuvą ir atlikti reikiamus veiksmus, pvz., įvesti PIN kodą ar pasirinkti režimą. Po to patikrinama, ar kortelė tinkamai veikia ir ar duomenys teisingai registruojami.

kaip keiciama tachografo duomenu laikmena

56. Pasakykite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę. Jei pakėlimo aikštelės egzamino transporto priemonėje nėra – kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai uždarytos.

Kabinoje įjunkite valdymo pultą, tuomet svirtelėmis arba mygtukais valdysite aikštelę.

Jei pakėlimo aikštelės nėra, patikrinsite vizualiai ir fiziškai ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra uždarytos. kaip valdysite pakelimo aikstele

57. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Užvedus automobilio variklį, vairą galima pasukti lengviau, nei prieš užvedant automobilį. Tai reiškia, kad vairo stiprintuvas veikia.

Jei vairas sukasi sunkiai ir reikia daug fizinės jėgos esant užvestam varikliui, reiškia, kad automobilyje nėra vairo stiprintuvo, arba jis yra sugedęs. Tai gali perspėti ir kontrolinė lemputė "Vairas su šauktuku" (bet ji yra ne visuose automobiliuose)

vairo stiprintuvo kontroline lempute

58. Parodykite arba pasakykite, kaip patikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Kad veiktų posūkių signalai, automobilio degimas turi būti įjungtas.

Norėdami įjungti posūkių signalą paspauskite posūkių svirtelę aukštyn arba žemyn. Žalios spalvos rodyklė (indikatorius) prietaisų skydelyje rodo, kuris posūkio signalas veikia ir tuo pačiu mirksi automobilio tos pusės posūkių lemputės.

Apie gedimą praneš dažniau nei įprastai (labai greitai) mirksinti žalios spalvos kontrolinė lemputė, kai kuriuose automobiliuose prietaisų skydelyje gali degti pranešimas apie perdegusią lemputę.

Posūkių signalus patikrinti, galima apeinant automobilį ir apžiūrint ar abiejų pusių posūkių signalai veikia.

kaip tikrinsite ar veikia posukiu signalai2

59. Parodykite arba pasakykite, kur yra langų plovimo skysčio papildymo vieta.

Suraskite ir parodykite langų plovimo skysčio bakelį.

Langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa) yra po variklio gaubtu. Bakelio matyti dažniausiai neįmanoma, bet yra matomas bakelio dangtelis. Dažniausiai dangtelis būna mėlynos spalvos (gali būti ir kitų spalvų, pvz.: juodas, geltonas). 

Talpos dangtelis pažymėtas priekinio stiklo ir ant jo bėgančio vandens ženklu.

langu plovimo skyscio bakelis

60. Parodykite, kaip tikrinsite ar veikia priekinio stiklo plovimo sistema.

Vairo dešinės pusės svirtelę patraukiate link savęs: taip įjungiama langų plovimo sistema priekiniame stikle.

Kiti automobiliai gali turėti sukamą svirtelės galiuką, kurį sukant išleidžiamas langų plovimo skystis. Dar kiti automobiliai gali turėti mygtuką, kurį reikia paspausti rankenėlės gale, kad būtų įjungta palaikomoji valymo sistema.

Svarbiausia nepamiršti palaikyti šio mygtuko arba svirtelės, kad langų plovimo skystis tekėtų ir nuvalytų stiklą efektyviai.

langu apiplovimo sistema sunkvezimyje

61. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

Skydelyje stebėkite pakaitinimo žvakių indikatorių - turi užgesti, manometrą, tepalo lygio indikatorių, kuro daviklį.

62. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

Skydelyje stebėkite oro slėgio, tepalo slėgio, temperatūros indikatorius, voltmetrą. Atkreipkite dėmesį, ar nedega gedimą indikuojančios lemputės.

 81 indikuojanti gedima lempute

 


 

C1E, CE, D1E, DE kategorija

71. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar kėbulas nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, varžtai neatsisukę.

autobuso kebulas

72. Pasakykite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę. Jei pakėlimo aikštelės egzamino transporto priemonėje nėra – kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai uždarytos.

Kabinoje įjunkite valdymo pultą, tuomet svirtelėmis arba mygtukais valdysite aikštelę.

Jei pakėlimo aikštelės nėra, patikrinsite vizualiai ir fiziškai ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra uždarytos. 

kaip valdysite pakelimo aikstele2

73. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės patikimai užveržtos.

Apeidami automobilį, raktu patikrikite ratų veržles.

kaip tikrinsite ratu tvirtinimo verzles2

74. Pasakykite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas neturi klibėti ant ašelės, tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą.

 sunkvezimio stiklu valytuvu tikrinimas2

75. Pasakykite, kokius veiksmus atliksite su tachografu prieš pradėdamas darbą ir jį pabaigus.

Prieš pradėdamas darbą, vairuotojas prisijungia prie tachografo, pasirenka "Pradėti darbą" režimą ir patikrina, ar įrenginys veikia tinkamai. Darbo pabaigoje jis pasirenka "Pabaigti darbą" režimą, atsijungia nuo tachografo ir gali patikrinti darbo laiko ataskaitą, užtikrinant, kad visi duomenys yra teisingi.

ka darysite pries pradedamas naudotis tacografu2

76. Pasakykite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę.

Įjungęs degimą arba užvedęs automobilį prietaisų skydelyje, kartu su įjungtais žibintais užsidegs ir atitinkamos kontrolinės lemputės (gabaritinės, artimosios, tolimosios, priekinės priešrūkinės ar galinės priešrūkinės), taip galėsiu patikrinti šių žibintų veikimą.

Apie sugedusią ar perdegusią žibinto lemputę prietaisų skydelyje praneš kontrolinė lemputė (jei tokia funkcija numatyta automobilio sistemoje).

Likusius žibintus tikrinsiu vizualiai (numerio apšvietimą, stop žibintus, atbulinės eigos žibintus). 

Kita galimybė yra paeiliui įjungti žibintus ir tikrinti vizualiai apžiūrėjus ar žibintai šviečia.

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar atšvaitai švarūs, nesuskilę, tinkamai atspindi šviesą.

sunkvezimio zibintu ir atsvaitu tikrinimas3

77. Pasakykite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

Apeidami automobilį apžiūrėkite, ar purvasaugiai nenutrūkę, neįplyšę.

sunkvezimio purvasaugiu tikrinimas2

78. Pasakykite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

Pakabos būklė periodiškai tikrinama servise. Vizualiai patikrinama, ar nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia atkreipti dėmesį, ar nėra pašalinių garsų.

pneumatines pakabos sistema2

79. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

Skydelyje stebėkite pakaitinimo žvakių indikatorių - turi užgesti, manometrą, tepalo lygio, kuro daviklius.

80. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

Skydelyje stebėkite oro slėgio, tepalo slėgio, temperatūros daviklius, voltmetrą. Atkreipkite dėmesį, ar nedega gedimą indikuojančios lemputės.

81 indikuojanti gedima lempute

82. Pasakykite, į ką būtina atsižvelgti pakraunant transporto priemonę.

Krovinio svoris ir gabaritai turi neviršyti leistinų dydžių. Krovinį paskirstykite pagal leistinas apkrovas ašims. Patikrinkite ar padėklai patikimai apvynioti plėvele. Krovinį išdėstykite simetriškai, sunkesnius krovinius kraukite apačioje, patikimai pritvirtinkite. Krovinys turi netrukdyti matomumui, nebyrėti, neteršti aplinkos.

pakrauta transporto priemone

83. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio. 

Išjungę variklį stebėkite, ar nemažėja slėgis sistemoje. Išjungę variklį paremkite ratus, atleiskite stovėjimo stabdį ir nuspaudę darbinį stabdį stebėkite, ar slėgis nenukrenta greičiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobilyje arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginyje. Apeidami automobilį pasiklausykite, ar nesigirdi šnypštimo.

36 oro slegio sistemoje kontroles prietaisas

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku