B kat. klausimai prieš praktikos egzaminą „Regitroje“

Prieš praktikos egzaminą Regitroje jūsų egzaminuotojas gali paklausti vieno ar kelių klausimų apie automobilio priežiūrą arba saugumą. 

 

A1, A kategorija
B1, B, BE kategorija
C, CE, D, DE kategorija

 


 B1, B kategorija

[peržiūrėti atsakymus]

15. Parodykite arba pasakykite, kaip užrakinamas ir atrakinamas vairo užraktas.

16. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

17. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

18. Parodykite, kaip įjungiamas galinio lango šildymas.

19. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

20. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

21. Pasakykite, kur pilsite langų plovimo skystį.

22. Parodykite, kaip tikrinsite  ar veikia priekinio ir galinio (jei yra) langų plovimo sistema.

23. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

24. Pasakykite, kaip nustatysite ar nėra gedimo stabdžių antiblokavimo sistemoje (ABS)?

25. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas.

26. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

27. Pasakykite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

28. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

29. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

30. Pasakykite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

31. Pasakykite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

32. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

33. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.

34. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

 


 

BE kategorija

[peržiūrėti atsakymus]

63. Pasakykite, kaip saugiai pakrausite ir pritvirtinsite krovinį šio transporto priemonių junginio priekaboje.

64. Parodykite, kaip tikrinsite, ar automobilio ir priekabos durys patikimai ir saugiai uždarytos.

65. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

66. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

67. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

68. Parodykite arba pasakykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

69. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

70. Parodykite arba pasakykite, kaip patikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

 


 

Atsakymai 

B1, B kategorija

 

15. Parodykite arba pasakykite, kaip užrakinamas ir atrakinamas vairo užraktas.

Išjungus variklį sukite vairą į vieną arba kitą pusę, vairas užsirakina. Norint atrakinti, reikia įkišti raktelį į spynelę ir sukti jį. Jei tai neįmanoma, galima viena ranka judinti vairą, o kita sukti raktelį, kad vairas atsirakintų.

Jei automobilis turi užvedimo mygtuką, išjungiate variklį (nuspaudžiate mygtuką) ir vairą sukant jis užsirakins. Norint vairą atrakinti, nieko daryti nereikia, tiesiog paspausti mygtuką, jei dar laikote numynęs sankabą, tai iškart užvesite automobilį ir vairas pats automatiškai atsirakins.

Parodykite arba pasakykite kaip uzrakinamas ir atrakinamas vairo uzraktas Regitr

 

16. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

Automobilis pastatomas lygioje vietoje, tepalas tikrinamas, kai variklis šaltas (prieš užvedant). Ištraukite alyvos lygio matuoklį ir nuvalę skudurėliu įkiškite jį atgal į jo vamzdelį iki galo ir vėl ištraukite.

Pakartotinai ją ištraukus apžiūrime kiek ji buvo panirusi į alyvą.

15 alyvos matuoklis istrauktas

Alyvos lygis turėtų būti tarp MIN ir MAX žymų.

16 alyvos lygis tarp MIN ir MAX

 

17. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Jeigu automobilis užvestas ir vairas sukasi į vieną ir kitą pusę labai lengvai, be didesnių pastangų, tai vairo stiprintuvas veikia.

Esant neužvestam automobiliui vairas sukasi labai sunkiai, reikia daug fizinės jėgos, reiškia pats vairo stiprintuvas neveikia.

Jei vairas sukasi sunkiai ir reikia daug fizinės jėgos esant užvestam varikliui, reiškia, kad automobilyje nėra vairo stiprintuvo, arba jis yra sugedęs. Tai gali perspėti ir kontrolinė lemputė "Vairas su šauktuku" (bet ji yra ne visuose automobiliuose)

vairo stiprintuvo kontroline lempute

 

18. Parodykite, kaip įjungiamas galinio lango šildymas.

Suraskite mygtuką "stačiakampis su vingiuojančiomis rodyklėmis į viršų". Jis yra prie šildymo - vėdinimo sistemos valdymo. Paspaudus mygtuką, automatiškai įjungiamas galinio lango šildytuvas.

automobilio sildymo vedinimo sistema

Svarbu: nesumaišykite galinio lango ir priekinio lango įjungimo simbolių.

priekinio ir galinio lango sildymas

 

19. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Aušinimo skystį tikrinsite po priekiniu variklio gaubtu "išsiplėtimo bakelyje" (hibridinis automobilis gali turėti du tokius bakelius: vidaus degimo variklio aušinimui ir elektrinio variklio sistemos aušinimui).

Aušinimo skystis dažniausiai būna rausvos arba žalsvos spalvos

Ant aušinimo skysčio bakelio yra žymos MIN ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

19 ausinimo bakelio MIN ir MAX

 

20. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

Užtraukiame stovėjimo stabdį. Jei automobilis po užtraukto stovėjimo stabdžio pradeda judėti, vadinasi stovėjimo stabdys neveikia, arba yra techniškai netvarkingas.

Jei yra mechaninis stovėjimo stabdys, tai: užtraukti reikia tiek, kad bandant jį dar traukti darosi sunku ir reikalinga labai didelė jėga norint jį dar papildomai užtraukti. Tuomet įjungus pirmą arba atbulinės eigos pavarą reikia bandyti pajudėti. Jei jaučiamas stiprus pasipriešinimas (važiuojant atgal automobilio galas keliasi į viršų, o važiuojant į priekį automobilio priekis tūpiasi žemyn ir neleidžia važiuoti), reiškia stovėjimo stabdys pilnai veikia.

kaip tikrinsite mechanini rankini stabdi Regitra egzaminas

Jei yra elektrinis stovėjimo stabdys, tai: įjungimas dažniausiai vyksta pakeliant stabdžio jungiklį aukštyn arba paspaudžiant stovėjimo stabdžio mygtuką (kai kuriuose automobiliuose). Skydelyje užsidegs stovėjimo stabdžio lemputė. Tuomet įjungus pirmą arba atbulinės eigos pavarą reikia bandyti pajudėti. Jei jaučiamas stiprus pasipriešinimas (važiuojant atgal automobilio galas keliasi į viršų, o važiuojant į priekį automobilio priekis tūpiasi žemyn ir neleidžia važiuoti), reiškia stovėjimo stabdys pilnai veikia.

kaip tikrinsite elektrini rankini stabdi

 

21. Pasakykite, kur pilsite langų plovimo skystį.

Langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa) yra po variklio gaubtu. Bakelio matyti dažniausiai neįmanoma, bet yra matomas bakelio dangtelis. Dažniausiai dangtelis būna mėlynos spalvos (gali būti ir kitų spalvų, pvz.: juodas, geltonas). 

Talpos dangtelis pažymėtas priekinio stiklo ir ant jo bėgančio vandens ženklu.

21 langu plovimo skyscio talpos kaklelis

 

22. Parodykite, kaip tikrinsite  ar veikia priekinio ir galinio (jei yra) langų plovimo sistema.

Vairo dešinės pusės svirtelę patraukiate link savęs: taip įjungiama langų plovimo sistema priekiniame stikle.

Vairo dešinės pusės svirtelę stumiant nuo savęs: įjungiama langų plovimo sistema galiniame stikle.

Kiti automobiliai gali turėti sukamą svirtelės galiuką, kurį sukant išleidžiamas langų plovimo skystis. Dar kiti automobiliai gali turėti mygtuką, kurį reikia paspausti rankenėlės gale, kad būtų įjungta palaikomoji valymo sistema. Svarbiausia nepamiršti palaikyti šio mygtuko arba svirtelės, kad langų plovimo skystis tekėtų ir nuvalytų stiklą efektyviai.

Parodykite kaip tikrinsite ar veikia priekinio ir galinio langu plovimo sistema.

 

23. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Nėra skirtumo ar automobilis užvestas ar ne, garsinis signalas vis tiek veiks.

Reikia paspausti ant vairo esančio garsinio signalo simbolį ir klausyti ar pasigirs signalas. 

kaip tikrinsite ar veikia spejamasis garso signalas.

 

24. Pasakykite, kaip nustatysite ar nėra gedimo stabdžių antiblokavimo sistemoje (ABS)?

Įjungus degimą, iškart užsidegs kontrolinės lemputės, tarp jų ir ABS. Po kelių sekundžių didžioji dalis lempučių užges, o ABS lemputės užgesimas reiškia, kad gedimų nėra. Jei lemputė lieka deganti, tai rodo, kad ABS sistemoje yra gedimas arba sistema neveikia.

kaip nustatysite ar nera gedimo stabdziu antiblokavimo sistemoje ABS

 

25. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas.

Stabdžių skysčio lygį tikrinti reikia po priekiniu variklio gaubtu, stabdžių skysčio bakelyje.

Stabdžių skysčio bakelis yra horizontaliai stabdžių pedalui į viršų, t.y. toje vietoje kur yra stabdžiai, yra stabdžių skysčio bakelis. Ant bakelio žymimas simbolis "stabdžių būgnas su šalia esančiomis kaladėlėmis".

Ant stabdžių skysčio rezervuaro yra žymos MIN ir MAX, stabdžių skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

Automobilyje gali būti ir kontrolinė lemputė, kuri perspėja dėl stabdžių skysčio trūkumo.

25 stabdziu skyscio talpos MIN ir MAX

 

26. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Kad veiktų posūkių signalai, automobilio degimas turi būti įjungtas.

Norėdami įjungti posūkių signalą paspauskite posūkių svirtelę aukštyn arba žemyn. Žalios spalvos rodyklė (indikatorius) prietaisų skydelyje rodo, kuris posūkio signalas veikia ir tuo pačiu mirksi automobilio tos pusės posūkių lemputės.

Apie gedimą praneš dažniau nei įprastai (labai greitai) mirksinti žalios spalvos kontrolinė lemputė, kai kuriuose automobiliuose prietaisų skydelyje gali degti pranešimas apie perdegusią lemputę.

Posūkių signalus patikrinti, galima apeinant automobilį ir apžiūrint ar abiejų pusių posūkių signalai veikia.

kaip-tikrinsite-ar-veikia-posukiu-signalai.mp4

kaip tikrinsite ar veikia posukiu signalai2

 

27. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

Stabdžių šviesos signalus tikrinsite vizualiai, nuspaudus stabdžio pedalą gale turi degti raudoni žibintai.

Stabdžių šviesos signalui patikrinti yra kelios galimybės:

1. Juos patikrinti yra lengviau privažiuojant automobilio galu prie sienos (vitrinos) ar kito vertikalaus statinio ir nuspaudus stabdžių pedalą pamatysime raudonos spalvos stabdžių šviesos signalų (žibintų) atspindį ant sienos ar to statinio.

2. Galima paprašyti kieno nors pagalbos, kad pažiūrėtų ar užsidega stop žibintai.

3. Galima paprašyti, kad esantis žmogus su jumis nuspaustų stabdžių pedalą kol patys apžiūrėsite ar veikia visi stop žibintai.

stabdziu zibintu patikrinimas

 

28. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

Lėtai važiuodami koja nuspausite stabdžio paminą ir stebėsite, ar automobilis yra stabdomas. Nuspaudus stabdžio pedalą, jis neturi nusileisti daugiau nei pusę visos savo eigos.

Jeigu spaudžiant stabdžių pedalą, jis spaudžiasi iki galo, vadinasi stabdžiai yra sugedę ir toliau važiuoti negalima.

kaip tikrinsite ar veikia darbinis stabdys

 

29. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Įjungęs degimą arba užvedęs automobilį prietaisų skydelyje, kartu su įjungtais žibintais užsidegs ir atitinkamos kontrolinės lemputės (gabaritinės, artimosios, tolimosios, priekinės priešrūkinės ar galinės priešrūkinės), taip galėsiu patikrinti šių žibintų veikimą.

Apie sugedusią ar perdegusią žibinto lemputę prietaisų skydelyje praneš kontrolinė lemputė (jei tokia funkcija numatyta automobilio sistemoje).

ispejamosios prietaisu skydelio lemputes

Likusius žibintus tikrinsiu vizualiai (numerio apšvietimą, stop žibintus, atbulinės eigos žibintus). 

Kita galimybė yra paeiliui įjungti žibintus ir tikrinti vizualiai apžiūrėjus ar žibintai šviečia.

Automobilio priekyje turi degti dienos šviesos arba gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, turi degti priekiniai priešrūkiniai žibintai (jeigu įrengti), automobilio gale – raudonos gabaritinės šviesos, stop žibintai, atbulinės eigos žibintas, galiniai rūko žibintai (jei tokie įrengti), ir numerio apšvietimas.

Įspėjamųjų lempučių reikšmės

kaiptikrinsite automobilio zibintus

 

30. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

Rekomenduojamas oro slėgis padangose gali būti užrašytas ant kuro bako durelių, ant statramsčio, atidarius vairuotojo dureles, ar daiktadėžės vidinėje pusėje arba automobilio žinyne – techninėje knygoje.

Rekomenduojamas oro slegis padangose

 

31. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

Oro slėgis padangose galima patikrinti vizualiai apžiūrėjus padangas (padanga neturėtų būti subliuškusi), tikslesniam nustatymui yra naudojamas manometras.

Atsukus padangos ventilio dangtelį, į patį ventilį įstatomas oro slėgio matavimo prietaisas (manometras). Spustelėjus jį į padangos ventilį ir kelias sekundes palaikius atleidžiame (gali būti ir užsukamas manometras ant padangos ventilio). Manometro skydelyje matysite koks yra oro slėgis padangoje. Slėgis turi būti toks, koks yra nustatytas pagal reikalavimus kiekvienam automobiliui.

31 oro slegis padangose tikrinamas manometru

 

32. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Padangų protektoriaus gylį galima įvertinti vizualiai apžiūrėjus. Taip pat padangų protektoriaus rašto gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu, galima pasinaudoti ir paprasčiausia liniuote. Matuojamas griovelio gylis ir toje vietoje kurioje labiausiai nudilęs rašto gylis.

32 irankis protektoriaus gyliui matuoti

Protektoriaus gylis vasarą negali būti mažesnis nei 1,6 mm, o žiemą - 3 mm.

Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis. 

32 protektoriaus gylio ribos

 

33. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.

Bendrą padangų būklę tikrinkite vizualiai, padangos turi būti nesuskirdusios, neatpleišėjusios, be matomų įtrūkimų, gumbų, jos turėtų būti nudilusios tolygiai pats padangos protektorius neturėtų būti nudilęs žemiau nustatytų normų (vasarinė ne mažiau 1.6 mm., žieminė ne mažiau 3 mm.). Taip pat įvertiname ar padangos nesubliuškę (ar ne minkštos).

Ant tos pačios ašies turi būti to pačio aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo padangos.

Ant padangos rasime pagaminimo metus ir mėnesį. Sena padanga yra laikoma 6-7 ir daugiau metų. 

padangos ivertinimas vizualiai

 

34. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

Avarinę šviesos signalizaciją tikrinkite vizualiai. Norėdami įjungti avarinę šviesos signalizaciją, nuspauskite avarinio signalo jungiklį (raudonas ar juodas mygtukas su trikampio simboliu). Įjungus avarinį signalą prietaisų skydelyje kartu mirksės abiejų posūkių kontrolinės lemputės.

Išlipus iš automobilio ir apėjus jį, pamatysime, kad visos keturios posūkių lemputės mirksi kartu. Norėdami išjungti avarinį signalą, vėl reikės nuspausti jungiklį (raudonas ar juodas mygtukas su trikampio simboliu).

 ar veikia avarine sviesos signalizacija2

  


 

BE kategorija

63. Pasakykite, kaip saugiai pakrausite ir pritvirtinsite krovinį šio transporto priemonių junginio priekaboje.

Krovinio svoris ir apkrova ašims turi neviršyti leistinų. Krovinį išdėstykite simetriškai, sunkesnius krovinius kraukite apačioje, patikimai pritvirtinkite. Krovinys turi netrukdyti matomumui, nebyrėti, neteršti aplinkos.

krovinio pritvirtinimas priekaboje

 

64. Parodykite, kaip tikrinsite, ar automobilio ir priekabos durys patikimai ir saugiai uždarytos.

Apeidami automobilį ir priekabą patikrinkite, ar durys rankenos ir rankenų fiksatoriai patikimai uždaryti.

BE kategorija

 

65. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis. Taip pat, gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu.

 slankmatis padangu gyliui matuoti2

 

66. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Bendrą padangų būklę tikrinkite vizualiai, jos neturi būti įtrūkusios, gumbuotos, supjaustytos ar kitaip pažeistos, nudilimas turi būti tolygus. Protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną.

Minimalus protektoriaus gylis automobiliui vasarą- 1,6 mm, žiemą – 3 mm, priekaboms – 1,6 mm.

Ant tos pačios ašies turi būti to pačio aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo padangos.

Ant padangos rasime pagaminimo metus ir mėnesį. Sena padanga yra laikoma 6-7 ir daugiau metų.

padangos ivertinimas vizualiai2

 

67. Parodykite arba pasakykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Veikiant varikliui, reikia nuspausti garsinio signalo simbolį ir klausytis, ar pasigirs signalas.

kaip tikrinsite ar veikia spejamasis garso signalas2.

 

68. Parodykite arba pasakykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

Variklio aušinimo sistemos lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Tikrinant variklis turi būti išjungtas ir atvėsęs.

Variklio skyriuje reikia surasti aušinimo skysčio bakelį, bakelio dangtelis yra su garų simboliu ant viršaus.

Aušinimo skystis dažniausiai būna rausvos arba žalsvos spalvos

ausinimo skyscio bakelis

 

69. Pasakykite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Ant aušinimo skysčio bakelio yra žymos MIN ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX, ar mažiau nei MIN.

ausinimo bakelis MIN ir MAX2

 

70. Parodykite arba pasakykite, kaip patikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

Lėtai važiuodami patraukite stovėjimo stabdžio svirtį ir stebėkite, jei jaučiate pasipriešinimą ir stabdymą - stovėjimo stabdis veikia. kaip tikrinsite mechanini rankini stabdi2


 

 

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku