Kokie KET testų klausimai yra sunkiausi?

Sunkiausi KET testų klausimai

Efektyviausias būdas pasiruošti vairavimo teorijos egzaminui – spręsti Kelių Eismo Taisyklių testus. Ypač svarbu perprasti pačius sudėtingiausius klausimus, kuriuos galite gauti egzamine „Regitroje“. Čia pateikiami A (motociklo), B (lengvojo automobilio) ir C (sunkvežimio) kategorijos klausimai, kuriuos svetainės ketbilietai.lt vartotojams sekasi spręsti sunkiausiai. Prie kiekvieno klausimo pateikiamas išsamus paaiškinimas ir pastabos, kur vartotojai suklysta dažniausiai.

 

2020 m. I ketvirtis

B kategorijos klausimai

 

2018 m.

Ar galima lenkimo manevrą baigti per ištisinę liniją? 

 

2017 m. I ketvirtis

B kategorijos klausimai

A kategorijos klausimai

C kategorijos klausimai

 

2016 m. IV ketvirtis

B kategorijos klausimai

A kategorijos klausimai


 

 

Sunkiausi 2020 metų I ketvirčio KET testų klausimai


 Kelio ženklas Važiavimo schema

7 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 48

Neteisingai atsakė: 113

Testas: Kelio ženklai, ženklinimas ir eismo reguliavimas

Skyrius: Kelio ženklų klasifikacija, paskirtis, forma, spalva, reikšmė, galiojimas ir jų statymas. Vairuotojo atsargumas.

 

Klausimas:

Ką reiškia šis ženklas?

 

Galimi atsakymai:

 • Važiavimo schema (teisingas);
 • Eismo kryptys ir apribojimai;
 • Krypčių rodyklė.

 

Paaiškinimas:

Šis kelio ženklas reiškia važiavimo schemą.

 

Kelio ženklas:

KET 1 pr. 609. Važiavimo schema (Važiavimo maršrutas, kai sankryžoje uždrausti manevrai, arba važiavimo kryptis – sudėtingoje sankryžoje)

 

Kur klystama:

Tiesiog nežinoma šio kelio ženklo pavadinimo. 


 

 

Lenkimas, pralenkimas, apvažiavimas 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 591

Neteisingai atsakė: 1050

Testas: Eismo tvarka ir važiavimas per sankryžas

Skyrius: Važiavimo greitis įvairiais keliais, greičio įtaka saugiam eismui. Lenkimas, pralenkimas, apvažiavimas. Lenkimo tikslingumas ir pavojai. Vietos, kuriose draudžiama lenkti, galimos klaidos ir pasekmės.

 

Klausimas:

Kurių transporto priemonių vairuotojai pažeidžia taisykles ne gyvenvietėje (visi važiuoja 90 km/h greičiu)?

 

Galimi atsakymai:

 • Autobuso (teisingas);
 • Raudonio automobilio (teisingas);
 • Lenkiančiojo automobilio (teisingas).

 

Paaiškinimas:

Autobuso vairuotojas važiuoja 90 km/h greičiu, nors leidžiama tik 80 km/h. Raudono automobilio vairuotojas nesilaiko saugios distancijos, todėl pažeidžia KET. Juodo automobilio vairuotojui lenkti draudžiama, nes priešingoje juostoje artėja automobilis.

 

KET punktai:

KET 136. Prieš pradėdamas lenkti, vairuotojas privalo įsitikinti, kad:

136.1. nė vienas iš važiuojančių paskui jį vairuotojų nepradėjo jo lenkti;

136.2. transporto priemonės, važiuojančios priekyje ta pačia eismo juosta, vairuotojas nerodo kairiojo posūkio signalo;

136.3. lenkimui būtina eismo juostos dalis yra laisva ir nebus kliudoma priešpriešiais atvažiuojančioms transporto priemonėms;

136.4. baigdamas lenkti, jis galės grįžti į savo eismo juostą, nesukliudydamas lenkiamai transporto priemonei;

136.5. lenkiant bus užtikrintas saugus atstumas nuo lenkiamos transporto priemonės.

KET 131.3. autobusais automagistralėse – ne didesniu kaip 100 km/h greičiu, greitkeliuose – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;

KET 126. Vairuotojas, atsižvelgdamas į greitį, privalo laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę, jeigu ji būtų stabdoma, taip pat palikti tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus. Rekomenduojama, kad atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės būtų ne mažesnis kaip per dvi sekundes nuvažiuojamas atstumas arba ne mažesnis kaip pusė spidometro rodmens, paversto metrais, pavyzdžiui, kai greitis 70 km/h, atstumas turi būti ne mažesnis kaip 35 m, jeigu eismo sąlygos nereikalauja kitaip. Rekomenduojama, kad motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, tarp transporto priemonių paliktų ne mažesnį kaip 1,0 m šoninį atstumą, kai motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų važiavimo greitis ne didesnis kaip 50 km/h, ir ne mažesnį kaip 1,5 m šoninį atstumą, kai motorinių transporto priemonių greitis didesnis kaip 50 km/h.

 

Kur klystama:

Dauguma teisingai atsako, kad negalima lenkti. Dar dalis sprendžiančių testą  pastebi, kad raudono automobilio vairuotojas nesilaiko saugaus atstumo. Tačiau kad autobusas per greitai važiuoja – daug kas praleidžia.

 


 

Vienpusis eismas ir sustoti draužiama

 

 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 7823

Neteisingai atsakė: 13884

Testas: Kelio ženklai, ženklinimas ir eismo reguliavimas

Skyrius: Kelio ženklų klasifikacija, paskirtis, forma, spalva, reikšmė, galiojimas ir jų statymas. Vairuotojo atsargumas.

 

Klausimas:

Kelyje už šių ženklų yra leidžiama:

 

Galimi atsakymai:

 • Važiuoti viena kryptimi (teisingas);
 • Stovėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtoms transporto priemonėms (teisingas);
 • Apsisukti;
 • Važiuoti atbulomis (teisingas).

 

Paaiškinimas:

Kelių eismo taisyklės atbulam draudžia važiuoti tik automagistralėse, greitkeliuose ir tuneliuose.

Apsisukti draudžiama, nes tokiu atveju pradėsite važiuoti prieš eismą.

 

 

Kelio ženklai:

332. Kelio ženklas „Sustoti draudžiama“. Draudžiama transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms.

503. Kelio ženklas „Vienpusis eismas“. Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi.

 

Kur klystama:

Daug kas nežino, kad važiuoti atbulomis leidžiama, net kai yra vienpusis eismas.

 


 

 

Ar galima vilkti 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 613

Neteisingai atsakė: 1087

Testas: Eismo tvarka ir važiavimas per sankryžas

Skyrius: Motorinių transporto priemonių vilkimas, vilkimo pažeidimai ir grėsmė eismo saugumui.

 

Klausimas:

Vilkti leidžiama:

 

Galimi atsakymai:

 • Dvi motorines transporto priemones;
 • Vieną motorinę transporto priemonę (teisingas);
 • Dvi ir daugiau motorinių transporto priemonių;
 • Dvi priekabas (teisingas).

 

Paaiškinimas:

Leidžiama vilkti ir kelias priekabas, tačiau transporto priemonių junginys negali viršyti nustatytų maksimalių ilgių. Remiantis 2008 m. liepos 29 d. Nr. B-290 įsakymu „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų” 1. Maksimalūs ilgiai: 1.1. motorinės transporto priemonės, 12,00 m; 1.2. priekabos 12,00 m;

 

KET punktas:

KET 217. Vilkti arba vežti transporto priemones draudžiama:

217.6. daugiau kaip vieną motorinę transporto priemonę, traktorių, savaeigę mašiną.

 

Kur klystama:

Dvi priekabas leidžiama vilkti, o dviejų ar daugiau motorinių transporto priemonių – ne. Čia ir klystama.

 


 

 

Sankryža su pagrindiniu keliu

 

 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 754

Neteisingai atsakė: 1309

Testas: Eismo tvarka ir važiavimas per sankryžas

Skyrius: Važiavimo per lygiareikšmes ir nelygiareikšmes nereguliuojamas sankryžas taisyklės.

 

Klausimas:

Kokia eilės tvarka automobiliai pravažiuos per sankryžą?

 

Galimi atsakymai:

 • Žalias, mėlynas su baltu, raudonas;
 • Žalias, mėlynas, baltas, raudonas;
 • Žalias, baltas, raudonas, mėlynas (teisingas);
 • Žalias, raudonas, baltas, mėlynas.

 

Paaiškinimas:

Pirmas važiuos žalias, nes vienintelis yra pagrindiniame kelyje. Tada mėlynas, nes vienintelis nebeturi kliūties iš dešinės, bet sustos vidury sankryžos praleisti raudoną automobilį. Tada važiuos baltas, nes irgi nebeturi kliūties iš dešinės, tada raudonas, galiausiai – mėlynas.

 

Kelio ženklai:

KET - 154. Nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu.

KET - 157. Sukdamas į kairę (apsisukdamas), vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę, o sankryžoje, kurioje leidžiama lenkti, – ir lenkiančioms transporto priemonėms.

 

Kur klystama:

Supainioja pakreipta sankryža ir papildoma kryptis. Iš tiesų viskas paprasta – iš pradžių važiuoja automobilis pagrindiniu keliu, tada visi laikosi dešinės pusės taisyklės.

 


 

 

eismo juostas sankryžoje

 

 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 1619

Neteisingai atsakė: 2744

Testas: Kelio ženklai, ženklinimas ir eismo reguliavimas

Skyrius: Kelių ženklinimo rūšys, spalva ir ženklinimo charakteristikos.

 

Klausimas:

Ką žymi kelių horizontaliojo ženklinimo siaura brūkšninė linija, kurios brūkšnių ir tarpų ilgis vienodas?

 

Galimi atsakymai:

 • Žymi važiuojamosios dalies kraštą keliuose, kurie nepriskiriami automagistralėms, greitkeliams ir magistraliniams keliams. (teisingas);
 • Skiria priešingų krypčių eismo juostas.
 • Žymi eismo juostas sankryžoje. (teisingas);

 

 

KET punktas:

3 pr. 1.7. Siaura brūkšninė linija, kurios brūkšnių ir tarpų ilgis vienodas, žymi eismo juostas sankryžoje, įvažiavimo į kelią (išvažiavimo iš kelio) vietą ir gali žymėti važiuojamosios dalies kraštą. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių.

 

Kur klystama:

Sumaišoma su linija, kurios brūkšniai tris kartus trumpesni už tarpus (1.5) arba linija, kurios brūkšniai tris kartus ilgesni už tarpus (1.6), kurios atskiria priešingų krypčių transporto srautus.

 

 


 

 Kelio ženklas eismas draudžiamas

 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 797

Neteisingai atsakė: 1343

Testas: Eismo tvarka ir važiavimas per sankryžas

Skyrius: Kelio ženklų klasifikacija, paskirtis, forma, spalva, reikšmė, galiojimas ir jų statymas. Vairuotojo atsargumas.

 

Klausimas:

Kuriomis kryptimis automobilio vairuotojui draudžiama važiuoti?

 

Galimi atsakymai:

 • Į kairę (teisingas);
 • Į dešinę (teisingas);
 • Apsisukti;
 • Tiesiai.

 

Paaiškinimas:

Į kairę sukti draudžiama, nes tą draudžia kelio ženklai. Iš antros eismo juostos sukti į dešinę pusę draudžiama, nebent tą leidžia kelio ženklai.

 

Kelio ženklai:

KET 1 pr. 302. Eismas draudžiamas. Draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus maršrutinį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis" pažymėtas transporto priemones.

KET 1 pr. 813. Galiojimo kryptis į kairę. Nurodo 135, 302-318 kelio ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį.

 

 

Kur klystama:

Nepaisoma, kad sukti į dešinę iš antros eismo juostos automobilio vairuotojui neleidžiama.

 


 

 Stovėti draudžiama

 

 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 8155

Neteisingai atsakė: 13567

Testas: Kelio ženklai, ženklinimas ir eismo reguliavimas

Skyrius: Kelio ženklų klasifikacija, paskirtis, forma, spalva, reikšmė, galiojimas ir jų statymas. Vairuotojo atsargumas.

 

Klausimas:

Kam leidžiama sustoti už šių kelio ženklų nurodytoje situacijoje?

 

Galimi atsakymai:

 • Dviračiams ir mopedams (teisingas);
 • Motociklams be priekabos;
 • Maršrutiniam transportui (teisingas).

 

Paaiškinimas:

Dviračiai ir mopedai bei maršrutiniam transportas gali sustoti, bet ne stovėti. Kitos transporto priemonės už ženklų sustoti negali, nes joms draudžiama įvažiuoti į maršrutinio transporto eismo juostą, nebent jos ruoštųsi sukti į dešinę.

 

Kelio ženklai:

KET 1 pr. 523. "Eismo juosta maršrutiniam transportui ". Nurodo eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas.

KET 1 pr. 333. Kelio ženklas „Stovėti draudžiama". Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su 1.9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos.

 

KET punktas:

KET 181. Kelyje, pažymėtame kelio ženklu „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir (arba) raide „A“, kitoms transporto priemonėms važiuoti šia eismo juosta draudžiama, išskyrus:

181.1. dviračius ir mopedus;

181.2. lengvuosius automobilius taksi, jeigu eismo juosta pažymėta raide „A“ ir užrašu „TAKSI“;

181.3. automobilius, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvių, jeigu eismo juosta pažymėta raide „A“ ir simboliu 4+;

181.4. elektromobilius, jeigu eismo juosta pažymėta raide „A“ ir elektromobilių simboliu.

 

Kur klystama:

Neatkreipiama dėmesio, kad motociklams apskritai važiuoti maršrutinio transporto juosta – draudžiama. Be to, sumaišomos sustojimo ir stovėjimo sąvokos.

 


 

Stovėti draudžiama kelio ženklas 

 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 1697

Neteisingai atsakė: 2804

Testas: Kelio ženklai, ženklinimas ir eismo reguliavimas

Skyrius: Maršrutinis transportas. Vairuotojų pareigos keliuose, kuriuose yra juosta maršrutiniam transportui. Galimi pavojai važiuojant paskui maršrutinį transportą, pro stoteles, žmonių susibūrimo vietas. Neįgaliųjų vairuojamų transporto priemonių, pažymėtų skiriamuoju ženklu, eismo ypatumai.

 

Klausimas:

Kam negalioja šis ženklas?

 

Galimi atsakymai:

 • Taksi su įjungtu taksometru. (teisingas);
 • Transporto priemonėms, pažymėtiems skiriamuoju ženklu „Neįgalusis" arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele (teisingas);
 • Maršrutiniam transportui;
 • Priverstinai sustojusioms transporto priemonėms su įjungta avarine šviesos signalizacija.

 

Paaiškinimas:

KET yra aprašyta, ką daryti sustojus neleistinoj vietoj, pavyzdžiui jeigu priverstinai sustojate sugedus automobiliui. Tuomet privalote įsijungti avarinę šviesos signalizaciją, tačiau kelio ženklas “Stovėti draudžiama” tokiu atveju vis tiek galioja.

 

Kelio ženklai:

KET - 1 pr. 333. Kelio ženklas „Stovėti draudžiama". Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru.

 

KET punktas:

KET 151. Priverstinai sustojęs ten, kur sustoti (stovėti) draudžiama, transporto priemonės vairuotojas privalo įjungti avarinę šviesos signalizaciją, jeigu tokia įrengta, ir (ar) pastatyti avarinio sustojimo ženklą, kaip nurodyta Taisyklių 92 punkte, ir kuo skubiau pašalinti transporto priemonę nuo kelio. Jeigu norima sustoti neapšviestame kelio ruože tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui ir avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, transporto priemonė turi būti pastatyta už kelio ribų. Jeigu to negalima padaryti, vietą būtina pažymėti taip, kaip nurodyta Taisyklių 92 punkte.

KET 91. Avarinė šviesos signalizacija transporto priemonėje, jeigu tokia įrengta, privalo būti įjungta:

91.1. priverstinai sustojus, kur sustoti (stovėti) draudžiama;

 

Kur klystama:

Manoma, kad stovinčiam automobiliui su įjungta avarine signalizacija nebegalioja šis kelio ženklas.

 


 

 Kleio ženklas stovėti draudžiama

 

 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 8557

Neteisingai atsakė: 13741

Testas: Kelio ženklai, ženklinimas ir eismo reguliavimas

Skyrius: Kelio ženklų klasifikacija, paskirtis, forma, spalva, reikšmė, galiojimas ir jų statymas. Vairuotojo atsargumas.

 

Klausimas:

Šis ženklas negalioja:

 

Galimi atsakymai:

 • Maršrutiniam transportui skirtose vietose (teisingas);
 • Aptarnaujančiam transportui;
 • Transporto priemonėms, pažymėtomis skiriamuoju ženklu „Neįgalusis" (teisingas);
 • Neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms (teisingas).

 

 

Kelio ženklai:

KET 1 priedas. 332. „Sustoti draudžiama". 332 Sustoti draudžiama (Draudžiama transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas, išskyrus sustojimą maršrutiniam transportui skirtose stotelėse. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms. Jeigu naudojamas kartu su 1.4 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos)

 

Kur klystama:

Nežinoma, kad aptarnaujančiam personalui šis ženklas galioja.

 


 2018 m.

Ar galima lenkimo manevrą baigti per ištisinę liniją? 

Daug komentarų ir diskusijų sukelia šis klausimas, todėl pateikiame teisingą atsakymą bei mūsų ir Susisiekimo ministerijos kometarus:

 

Ar pažeisite KET, jei pradėsite lenkti esant siaurai punktyrinei linijai, tačiau baigsite lenkti jau prasidėjus ištisinei linijai?

Lenkimas per ištisinę arba punktyrinę liniją

Atsakymai:

1. Pažeisite.

2. Nepažeisite.

 

Teisingas yra 1 atsakymas. Vairuotojas privalo įsitikinti, kad galės baigti lenkimo manevrą dar neprasidėjus ištisinei linijai. Šioje situacijoje vairuotojas tikrai nespės grįžti į savo eismo juostą neprasidėjus ištisinei linijai, todėl jam lenkti draudžiama.

Pateikiame ir LR Susisiekimo ministerijos tokios situacijos išaiškinimą:

Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KET), 117 punkte nustatyta, kad „... jeigu yra ištisinė horizontaliojo ženklinimo linija (vienguba ar dviguba), skirianti priešingų krypčių eismo juostas, vairuotojas privalo važiuoti dešiniau nuo jos“.

Pagal KET 3 priedo 1.1. papunktį, „siaura ištisinė linija skiria priešingų krypčių transporto srautus ir draudžia paženklintame kelio ruože važiuoti priešpriešinio eismo juosta ... . Šią liniją kirsti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai ji žymi važiuojamosios dalies kraštą arba stovėjimo vietą“.

Kitų išimčių dėl ištisinės linijos kirtimo (pvz., baigiant lenkimo manevrą) KET nenumatyta, todėl lenkimo manevro užbaigimas kertant ištisinę liniją eismo saugos požiūriu nepriimtinas ir neatitinka išvardytų KET nuostatų.

KET 1.17 punkte nustatyta, kad „rodyklės su lenktu kotu įspėja, kad artėjama prie važiuojamosios dalies susiaurėjimo arba 1.1 ar 1.3, 1.10 ištisinės ženklinimo linijos, kuri atskiria priešingų krypčių transporto srautus“.

KET XVI skyriuje „Lenkimas ir eismas juostose“, kuris reglamentuoja transporto priemonių lenkimo tvarką (140.3 papunktis), nurodyta, kad lenkti draudžiama kelių ruožuose, kur blogai matomas kelias.

Mūsų nuomone, transporto priemonės vairuotojas, prieš atlikdamas lenkimo manevrą, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, privalo įsitikinti, kad manevras bus atliktas nepažeidžiant KET 136 ir 140 punktuose nurodytų reikalavimų, įvertinti kelio matomumą (įkalnė, nuokalnė, posūkis ir pan.), kelio horizontalųjį ženklinimą (KET 3 priedo 1.17 ir 1.1 papunkčiai) ir eismo intensyvumą. Lenkimo manevras turi būti atliekamas tik gerai matomame kelio ruože ir įsitikinus, kad baigiant lenkimą nebus trukdoma kitoms transporto priemonėms ir nebus pažeisti KET reikalavimai.

 


 

 

Sunkiausi 2017 metų I ketvirčio testų klausimai 

B kategorija


 

kelio ženklas „Įvažiuoti draudžiama"

 

7 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 7233

Neteisingai atsakė: 15966

Testas: Kelio ženklai, ženklinimas ir eismo reguliavimas

Skyrius: Kelio ženklų klasifikacija, paskirtis, forma, spalva, reikšmė, galiojimas ir jų statymas. Vairuotojo atsargumas.

 

Klausimas:

Ar jums leidžiama pravažiuoti šį ženklą?

 

Galimi atsakymai:

Taip, jei dirbate toje teritorijoje;

Ne, jei vairuojate lengvąjį automobilį (teisingas);

Taip, jei vairuojate maršrutinį transportą (teisingas);

Taip, jei vairuojate skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtą transporto priemonę.

 

Paaiškinimas:

KET aiškiai parašyta, kad kelio ženklas „Įvažiuoti draudžiama" draudžia įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą. Nei darbas toje teritorijoje, nei vairavimas ženklu „Neįgalusis“ pažymėtą automobilį, draudimo važiuoti nepanaikina.

 

Kur klystama:

Sumaišoma su kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“, kurių pirmas nedraudžia įvažiuoti neįgaliesiems, o antras – dar ir aptarnaujančiam (toje teritorijoje dirbančiam) transportui:

Eismas draudziamas 

Motoriniu transporto priemoniu eismas draudziamas 

Taip pat dažnai susimaišoma, nes atsakymuose kartu yra teiginys „Taip, jei vairuojate maršrutinį transportą“ ir neiginys „Ne, jei vairuojate lengvąjį automobilį“, kurie abu yra teisingi ir juos reikia pažymėti.

 


 

draudžiama apsisukti sankryžoje

 

7 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 8277

Neteisingai atsakė: 17216

Testas: Kelio ženklai, ženklinimas ir eismo reguliavimas

Skyrius: Kelio ženklų klasifikacija, paskirtis, forma, spalva, reikšmė, galiojimas ir jų statymas. Vairuotojo atsargumas.

 

Klausimas:

Kuriems iš šių kelio ženklų esant draudžiama apsisukti sankryžoje, išskyrus maršrutinį transportą?

 

Galimi atsakymai:

1;

2 (teisingas);

3;

4 (teisingas);

5.

 

Paaiškinimas:

1 kelio ženklas „Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui" apsisukti nedraudžia.

2 kelio ženklas „Važiuoti į dešinę“ leidžia važiuoti tik į dešinę, taigi apsisukti yra draudžiama.

3 kelio ženklas „Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui“ apsisukti nedraudžia.

4 kelio ženklas „Apsisukti draudžiama“, žinoma, draudžia apsisukti.

5 kelio ženklas „Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią" apsisukti nedraudžia.

 

Kur klystama:

Manoma, kad jei sankryžoje viena kryptimi leidžiama važiuoti tik maršrutiniam transportui, tai ir apsisukti draudžiama. Taip pat klaidingai svarstoma, kad privažiavus vienpusį kelią, sankryžoje negalima apsisukti. Abiem atvejais apsisukti leidžiama.

Tuo tarpu privažiavus 2 ženklą, leidžiama važiuoti tik į dešinę, taigi ir apsisukti draudžiama. O 4 ženklas tiesiogiai draudžia apsisukti.

 


 

Kuriomis kryptimis leidžiama važiuoti automobilio vairuotojui 26556

 

7 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 935

Neteisingai atsakė: 1859

Testas: Eismo tvarka ir važiavimas per sankryžas

Skyrius: Važiavimo per lygiareikšmes ir nelygiareikšmes nereguliuojamas sankryžas taisyklės.

 

Klausimas:

Kuriomis kryptimis leidžiama važiuoti automobilio vairuotojui?

 

Galimi atsakymai:

Į kairę;

Į dešinę (teisingas);

Į kairę ir apsisukti;

Leidžiama važiuoti visomis kryptimis.

 

Paaiškinimas:

Automobilis važiuoja vienpusio eismo kelyje, todėl apsisukti negali, nes važiuotų prieš eismą. Į kairę jis gali sukti tik iš antros (kairiosios) eismo juostos. Paveikslėlyje matoma, kad automobilis stovi pirmoje juostoje (o ne antroje, kaip turėtų, skaičiuojama nuo dešinės), todėl į kairę šioje situacijoje jis sukti taip pat negali.

 

Kelio ženklas:

503. Vienpusis eismas. Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi.

 

KET punktas:

XIII - 106. Prieš sukdamas į dešinę, į kairę arba apsisukdamas (išskyrus posūkį į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu) vairuotojas privalo iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto. Kelio ženklai ir (arba) horizontalusis ženklinimas gali šį reikalavimą pakeisti.

 

Kur klystama:

Galvojama, automobilis stovi dvipusio eismo kelyje, todėl pažymima, kad sukti į kairę iš šios juostos ir apsisukti galima.

 


 

7 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 226

Neteisingai atsakė: 422

 

Klausimas:

Kaip turi elgtis dviratininkai, kai juos akina priešais atvažiuojančios transporto priemonės žibintų šviesa?

 

Galimi atsakymai:

Neįvažiuoti į kitą eismo juostą (teisingas);

Sulėtinti greitį (teisingas);

Prireikus sustoti (teisingas);

Važiuoti nemažinant greičio.

 

Paaiškinimas:

Dviračiui čia galioja tokios pačios taisyklės, kaip ir lengvajam automobiliui: jei akina priešais važiuojantis automobilis, dviračio vairuotojas privalo neįvažiuoti į kitą eismo juostą, sulėtinti greiti, o prireikus – sustoti.

 

KET punktas:

XII - 96. Akinamas vairuotojas privalo įjungti avarinę šviesos signalizaciją ir neįvažiuodamas į kitą eismo juostą sulėtinti greitį, prireikus – ir sustoti.

 

Kur klystama:

Galvojama, kad dviračiui šioje situacijoje galioja kitokios taisyklės, nei akinamo automobilio vairuotojui. Skirtumas tik, kad dviratis neturi avarinės signalizacijos, kurią šioje situacijoje galėtų įjungti.

 


 

Lygiareikšmių kelių sankryžoje vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės 26132 

 

7 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 834

Neteisingai atsakė: 1551

Testas: Eismo tvarka ir važiavimas per sankryžas

Skyrius: Važiavimo per lygiareikšmes ir nelygiareikšmes nereguliuojamas sankryžas taisyklės. Galimos klaidos ir grėsmė eismo saugumui.

 

Klausimas:

Ar leidžiama sankryžą pirmam pravažiuoti geltonam automobiliui?

 

Galimi atsakymai:

Leidžiama, jeigu jis pajudėjo pirmas (teisingas);

Leidžiama, jeigu jį praleidžia raudono automobilio vairuotojas (teisingas);

Leidžiama, jeigu jį praleidžia žalio automobilio vairuotojas.

 

Paaiškinimas:

Tai retai realybėje pasitaikanti situacija. Visi prie sankryžos stovintys automobiliai turi tokią pačią pirmenybę, tačiau važiuodami visi kartu jie sukeltų eismo įvykį. Todėl pirmenybę turi tas, kuris tiesiog pirmas pradeda važiuoti (nusprendęs pats, arba jei jį praleidžia).

 

KET punktas:

III - 4. Eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu. 155. Lygiareikšmių kelių sankryžoje vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.

 

Kur klystama:

Nesuprantama, kodėl pirmenybę turi būtent geltonas automobilis. Iš tiesų, pirmenybę turi visi prie šios sankryžos stovintys automobiliai. O kas važiuos pirmas priklauso tiesiog nuo to, kuris pirmas pajudės arba kas ką praleis.

 


 

Kelių policija i.16.33

 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 980

Neteisingai atsakė: 1757

Testas: Eismo tvarka ir važiavimas per sankryžas

Skyrius: Važiavimo per lygiareikšmes ir nelygiareikšmes nereguliuojamas sankryžas taisyklės. Galimos klaidos ir grėsmė eismo saugumui.

 

Klausimas:

Kaip privalo elgtis vairuotojas, pastebėjęs artėjantį automobilį su įjungtais specialiais garso signalais ir mėlynu švyturėliu?

 

Galimi atsakymai:

Sustoti dešiniajame kelkraštyje, o kai jo nėra - prie dešinio važiuojamosios dalies krašto kelyje, kur eismui abiem kryptimis yra ne daugiau kaip 4 eismo juostos (teisingas).

Sustoti kelyje su skiriamąja juosta praleisti ta pačia kryptimi artėjantį automobilį (teisingas).

Sustoti kelyje su skiriamąja juosta praleisti priešinga kryptimi artėjantį automobilį.

Sustoti praleisti automobilį kelyje, kuriame eismui abiem kryptimis yra daugiau kaip 4 eismo juostos.

 

Paaiškinimas:

Važiuojant specialiajam transportui su įjungtais švyturėliais ir specialiais garso signalais, reikia sustoti dešiniajame kelkraštyje arba prie dešinio važiuojamosios dalies krašto. Tačiau tai galioja tik keliuose, kuriuose abejomis kryptimis yra ne daugiau 4 eismo juostų. Taip pat, jei kelias turi skiriamąją juostą, nereikia praleisti priešinga kryptimi artėjančios specialiosios transporto priemonės.

 

KET punktas:

III - 12. Eismo dalyviai privalo nedelsdami duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais švyturėliais) ir specialiaisiais garso signalais ir jų lydimoms transporto priemonėms. Transporto priemonių vairuotojai keliuose, kur eismui abiem kryptimis yra ne daugiau kaip 4 eismo juostos, privalo sustoti dešiniajame kelkraštyje, kai jo nėra, – prie dešiniojo važiuojamosios dalies krašto (keliuose su skiriamąja juosta sustoti privalo tik ta pačia kryptimi judančios transporto priemonės).

 

Kur klystama:

Manoma, kad sustoti kelkraštyje reikia ir tada, kai kelias turi daugiau nei 4 eismo juostas. Be to, klaidingai manoma, kad keliuose su skiriamąja juosta, reikia praleisti ir sustoti priešinga kryptimi artėjančią specialią transporto priemonę.

 


 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 939

Neteisingai atsakė: 1650

Testas: Eismo tvarka ir važiavimas per sankryžas

Skyrius: Motorinių transporto priemonių vilkimas, vilkimo pažeidimai ir grėsmė eismo saugumui.

 

Klausimas:

Vilkti draudžiama:

 

Galimi atsakymai:

Metaliniu trosu

Užkėlus dalį velkamosios transporto priemonės ant vežimėlio (teisingas);

2 metrų ilgio standžia vilktimi;

Lanksčia vilktimi per plikledį (teisingas).

 

Paaiškinimas:

Per plikledį galima vilkti tik standžia vilktimi, nes velkant lanksčia, automobiliai gali nesunkiai susidurti. Užkėlus dalį velkamos priemonės ant vežimėlio vilkti draudžiama.

 

KET punktai:

XXVIII - 215. Lanksčios vilkties ilgis turi būti nuo 4 m iki 6 m, ji turi būti pažymėta ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis (skydeliais) arba turi būti ryškios spalvos ir ne siauresnė kaip 50 mm. Standi vilktis neturi būti ilgesnė kaip 4 m.

 

XXVIII - 217. Vilkti draudžiama:

217.2. lanksčia vilktimi transporto priemonę, jeigu bent dalis važiuojamosios dalies, kuria važiuojama, yra apsnigta ar apledėjusi, taip pat transporto priemonę, kurios pagrindiniai stabdžiai sugedę;

217.10. užkėlus velkamosios transporto priemonės dalį ant vežimėlio.

 

Kur klystama:

Atsakinėjama taip, lyg klausimas būtų „vilkti leidžiama:“. Taip pat klaidingai manoma, kad leidžiama vilkti dalį velkamojo automobilio ant vežimėlio. Jei automobilis transportuojamas vežimėliu, visi ratai turi būti ant jo.

 


 

Prieš žiedinę sankryžą nėra šalutinį kelią žyminčių kelio ženklų 26182

 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 925

Neteisingai atsakė: 1563

Testas: Eismo tvarka ir važiavimas per sankryžas

Skyrius: Transporto priemonės dinaminis gabaritas (važiavimo koridorius). Vairuotojų pareigos prieš pradedant važiuoti, keičiant važiavimo kryptį, persirikiuojant. Vietos, kuriose draudžiama apsisukti, pavojai ir pasekmės.

 

Klausimas:

Ar leidžiama abiems automobiliams važiuoti kartu?

 

Galimi atsakymai:

Leidžiama;

Draudžiama, nes mėlynas automobilis privalo praleisti raudoną automobilį (teisingas);

Neleidžiama, nes raudonas automobilis privalo praleisti mėlyną automobilį;

Leidžiama, jei raudonas automobilis žiedinėje sankryžoje įsuks į pirmą juostą.

 

Paaiškinimas:

Mėlynas privalo praleisti raudoną automobilį, nes mėlynam automobiliui jis yra kliūtis iš dešinės (nesvarbu į kurią eismo juostą žiedinėje sankryžoje įvažiuos raudonas automobilis). Prieš žiedinę sankryžą nėra šalutinį kelią žyminčių kelio ženklų, todėl reikia vadovautis dešinės pusės taisykle.

 

KET punktai:

XIII - 106. Prieš sukdamas į dešinę, į kairę arba apsisukdamas (išskyrus posūkį į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu) vairuotojas privalo iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto. Kelio ženklai ir (arba) horizontalusis ženklinimas gali šį reikalavimą pakeisti.

XVIII - 155. Lygiareikšmių kelių sankryžoje vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.

 

Kur klystama:

Kadangi prieš daugumą žiedinių sankryžų yra pirmumo ženklai, klaidingai manoma, kad praleisti turi į sankryžą įvažiuojantis automobilis. Tačiau jei ženklų nėra, laikomasi dešinės pusės taisyklės.

 


 

artėja automobilis su įjungtais švyturėliais i.16.32

 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 999

Neteisingai atsakė: 1671

Testas: Eismo tvarka ir važiavimas per sankryžas

Skyrius: Specialiųjų tarnybų transporto priemonių eismo ypatumai. Eismo dalyvių pareigos operatyvinių tarnybų ir kitų transporto priemonių su specialiais šviesos ir garso signalais atžvilgiu.

 

Klausimas:

Kokiame kelyje privalu sustoti dešiniajame kelkraštyje (jeigu jo nėra - prie dešiniojo važiuojamosios dalies krašto), jeigu jūsų važiavimo kryptimi artėja automobilis su įjungtais specialiais mėlynais arba raudonais švyturėliais ir garso signalais?

 

Galimi atsakymai:

Kelyje, kur eismui abiem kryptimis yra ne daugiau kaip keturios eismo juostos (teisingas);

Kelyje su skiriamąja juosta, kai jūsų judėjimo kryptimi yra trys eismo juostos;

Kelyje turinčiame po dvi eismo juostas abiem kryptimis (teisingas).

 

Paaiškinimas:

Važiuojant specialiajam transportui su įjungtais švyturėliais ir specialiais garso signalais, reikia sustoti dešiniajame kelkraštyje arba prie dešinio važiuojamosios dalies krašto. Tai galioja tik keliuose, kuriuose abejomis kryptimis yra ne daugiau 4 eismo juostų. Jei kelias turi skiriamąją juostą, nereikia praleisti priešinga kryptimi artėjančios specialios transporto priemonės.

 

KET punktai:

III - 12. Eismo dalyviai privalo nedelsdami duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais švyturėliais) ir specialiaisiais garso signalais ir jų lydimoms transporto priemonėms. Transporto priemonių vairuotojai keliuose, kur eismui abiem kryptimis yra ne daugiau kaip 4 eismo juostos, privalo sustoti dešiniajame kelkraštyje, kai jo nėra, – prie dešiniojo važiuojamosios dalies krašto (keliuose su skiriamąja juosta sustoti privalo tik ta pačia kryptimi judančios transporto priemonės).

 

Kur klystama:

Klaidingai manoma, kad sustoti kelkraštyje praleisti specialiąją transporto priemonę reikia ir tada, kai kelias turi daugiau nei 4 eismo juostas.

 


 

automobilio vairuotojas turėtų važiuoti pirmoje juostoje 26601

 

6 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 905

Neteisingai atsakė: 1491
Testas: Eismo tvarka ir važiavimas per sankryžas

Skyrius: Kelio ženklų klasifikacija, paskirtis, forma, spalva, reikšmė, galiojimas ir jų statymas. Vairuotojo atsargumas.

 

Klausimas:

Abu automobiliai važiuoja tiesiai. Kuris iš jų pažeidžia taisykles?

 

Galimi atsakymai:

Tik žalias;

Tik mėlynas;

Nepažeidžia nei vienas;

Pažeidžia abu automobiliai (teisingas).

 

Paaiškinimas:

Parodytoje situacijoje mėlyno automobilio vairuotojui leidžiama važiuoti į kairę ir apsisukti. O žalio automobilio vairuotojas turėtų važiuoti pirmoje juostoje, jei ji laisva.

 

KET punktai:

XIV - 119. Vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto.

 

Kelio ženklas:

507. Kelio ženklas „Eismo kryptys sankryžoje“. Nurodo eismo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti.

 

Kur klystama:

Nežinoma, kas jei automobilis (žalias) nesuka į kairę, jis turi važiuoti pirmąja juosta. Nepastebima, kad pagal kelio ženklą, ir mėlynas iš šios juostos negali važiuoti tiesiai.

 

A kategorija


 

 

5 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 960

Neteisingai atsakė: 900
Testas: A kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: Rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio sąlygomis, atkreipiant dėmesį į slidžias vietas: kanalizacijos šulinių dangčius, kelio žymėjimo linijas ir rodykles, bėgius ir kt. Eismo įvykiai, kuriuose dalyvauja motociklai (mopedai), jų priežastys ir pasekmės.

 

Klausimas:

Pagrindinės motociklo slydimo priežastys yra:

 

Galimi atsakymai:

Stiprus ir staigus stabdymas (teisingas);

Pernelyg didelis greitėjimas (teisingas);

Per didelis pasilenkimas atliekant posūkius (teisingas);

Važiavimas lyjant.

 

Paaiškinimas:

Pradėti slysti yra daug lengviau nei nustoti. Važiavimas sąlygas atitinkančiu greičiu, pavojų numatymas ir savalaikis stabdymas padės išvengti slydimo ar transporto priemonės kontrolės praradimo.

 

Kur klystama:

Manoma, kad pats lietus yra slydimo priežastis. Iš tiesų slydimą įtakoja per per staigus stabdymas, greitėjimas ar manevravimas vairu.

 


 

Kas yra lengvasis keturratis 1.10.42

 

4 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 916

Neteisingai atsakė: 743

Testas: A kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: Saugiam eismui svarbūs mechaniniai aspektai, papildomas dėmesys apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisams, grandinei, eksploataciniams skysčiams.

 

Klausimas:

Kas yra lengvasis keturratis?

 

Galimi atsakymai:

Keturratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis yra 50 km/h, o variklio darbinis cilindro tūris yra 40 kub.cm;

Keturratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis yra 40 km/h, o variklio darbinis cilindro tūris yra 50 kub.cm (teisingas);

Keturratė transporto priemonė, kurios didžiausioji galia yra 4 kW (teisingas);

Keturratė transporto priemonė, kurios masė be krovinio yra 320 kg (teisingas).

 

Paaiškinimas:

Lengvasis keturratis yra keturratė transporto priemonė, kurios:

projektinis greitis yra 40 km/h

variklio darbinis cilindro tūris yra 50 cm³

didžiausioji galia yra 4 kW

masė be krovinio yra 320 kg

 

SEAKį punktas:

28. Lengvasis keturratis – keturratė motorinė transporto priemonė, kurios masė (be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto priemonė) be krovinio ne didesnė kaip 350 kg, didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant kibirkštinio (priverstinio) uždegimo varikliui), didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui), didžiausioji nominalioji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui).

 

Kur klystama:

Klaidingai pažymima, kad didžiausias leidžiamas lengvojo keturračio greitis yra 50 km/val., o darbinis tūris – 40 cm³. Iš tiesų didžiausias greitis yra 45 km/h, o darbinis tūris – ne didesnis 50 cm³. Taip pat pamirštama, kad didžiausia jo galia – 4 kW, o svoris – 320 kg.

 


 

4 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 1046

Neteisingai atsakė: 829
Testas:
A kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: Rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio sąlygomis, atkreipiant dėmesį į slidžias vietas: kanalizacijos šulinių dangčius, kelio žymėjimo linijas ir rodykles, bėgius ir kt. Eismo įvykiai, kuriuose dalyvauja motociklai (mopedai), jų priežastys ir pasekmės.

 

Klausimas:

Įprastomis važiavimo sąlygomis turėtumėte stabdyti:

 

Galimi atsakymai:

Įjungdami pirma galinį stabdį, o po to - priekinį (teisingas);

Posūkyje;

Nuspaudę sankabos rankeną ir įjungus priekinį stabdį;

Kai motociklas yra vertikalioje padėtyje ir juda tiesia linija (teisingas).

 

Paaiškinimas:

Motociklas yra stabilesnis vertikalioje padėtyje bei judant tiesia linija. Tai yra geriausias laikas stabdyti. Paprastai reikia naudotis abiem stabdžiais, pirma įjungiant galinį stabdį (kad stabilizuoti motociklą), ir iškart po to – priekinį (kad stabdymas būtų efektyvesnis).

 

Kur klystama:

Klaidingai manoma, kad stabdyti posūkyje – saugu. Taip motociklas gali pradėti čiuožti šonu. Taip pat stabdant būtina iš pradžių paspausti galinį stabdį, nes stabdant priekiniu, galima prarasti stabilumą ar nukristi per motociklo vairą į priekį.

 


 

4 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 918

Neteisingai atsakė: 711

Testas: A kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: Rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio sąlygomis, atkreipiant dėmesį į slidžias vietas: kanalizacijos šulinių dangčius, kelio žymėjimo linijas ir rodykles, bėgius ir kt. Eismo įvykiai, kuriuose dalyvauja motociklai (mopedai), jų priežastys ir pasekmės.

 

Klausimas:

Kas gali atsitikti, jei važiuodami motociklu stipriai stabdysite tik priekiniu stabdžiu?

 

Galimi atsakymai:

Pailgės stabdymo kelias (teisingas);

Galite apvirsti (teisingas);

Gali perkaisti ir sugesti priekiniai stabdžiai;

Sprogs priekinė motociklo padanga.

 

Paaiškinimas:

Stabdyti motociklą privaloma abiem stabdžiais, tai užtikrina greitesnį jo sustabdymą. Jei staigiai stabdysime tik priekiniais stabdžiais, galima apvirsti ant šono ar apsiversti per priekį.

 

Kur klystama:

Klaidingai manoma, kad stabdant vien priekiniu stabdžiu, gali sugesti priekiniai stabdžiai arba sprogti padanga. Iš tiesų stabdžiai ir padanga greičiausiai tokį krūvį atlaikys, tačiau stabdant tik priekiniu stabdžiu, motociklo stabilumas gali žymiai sumažėti.

 


 

4 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 1009

Neteisingai atsakė: 768

Testas: A kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: Rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio sąlygomis, atkreipiant dėmesį į slidžias vietas: kanalizacijos šulinių dangčius, kelio žymėjimo linijas ir rodykles, bėgius ir kt. Eismo įvykiai, kuriuose dalyvauja motociklai (mopedai), jų priežastys ir pasekmės.

 

Klausimas:

Labai šalta ir kelias atrodo šlapias. Jūs turėtumėte:

 

Galimi atsakymai:

Ir toliau važiuoti tuo pačiu greičiu;

Važiuoti lėčiau, įjungus kuo aukštesnę pavarą (teisingas);

Važiuoti įjungus kuo žemesnę pavarą.

Padidinti variklio apsisukimų skaičių.

 

Paaiškinimas:

Kritulių vandens sušalimas ant kelio yra vadinamas plikledžiu. Jį pamatyti gali būti sunku. Plikledį galima atpažinti iš to, kad beveik nesigirdi padangų garso ir pasidaro labai lengva vairuoti. Turite sumažinti greitį ir vengti staigių posūkių, stabdymo ir greitėjimo. Važiuodami įjungę kiek įmanoma aukštesnę pavarą sumažinsite ratų praslydimo riziką.

 

Kur klystama:

Skirtingai, nei dažnai manoma, esant žemai pavarai ir dideliam apsukų kiekiui, motociklas yra mažiau stabilus ant ledo. O sumažinus greitį, galima sumažinti šoninės inercijos jėgos poveikį, dėl kurios motociklą gali pradėti nešti į šoną.

 


 

4 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 882

Neteisingai atsakė: 628

Testas: A kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: Saugos priemonės: pirštinės, batai, drabužiai, šalmai ir jų naudojimas.

 

Klausimas:

Kodėl galinio vaizdo veidrodėliai yra reikalingi iš abiejų motociklo pusių?

 

Galimi atsakymai:

Pagerina vairuotojui matomumą kelyje (teisingas);

Suteikia galimybę įvertinti aplinką esant intensyviam eismui;

Apsaugo nuo vėjo ir lietaus;

Motociklas yra geriau matomas.

 

Paaiškinimas:

Veidrodėliai iš abiejų pusių užtikrina gerą vaizdo už motociklo matomumą.

 

Kur klystama:

Dažnai pažymima kad veidrodėliai iš abiejų motociklo pusių suteikia galimybę įvertinti aplinką esant intensyviam eismui. Tačiau tai neteisybė, nes jie leidžia matyti tik vaizdą už motociklo, o ne visą aplinką. Taip pat neapsaugo nuo vėjo ir lietaus, nuo veidrodėlių motociklas netampa geriau matomas.

 


 

4 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 935

Neteisingai atsakė: 626

Testas: A kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: Rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio sąlygomis, atkreipiant dėmesį į slidžias vietas: kanalizacijos šulinių dangčius, kelio žymėjimo linijas ir rodykles, bėgius ir kt. Eismo įvykiai, kuriuose dalyvauja motociklai (mopedai), jų priežastys ir pasekmės.

 

Klausimas:

Neturėtumėte ilgai važiuoti su nuspausta sankabos rankena ilgiau nei reikalinga, nes tai:

 

Galimi atsakymai:

Pagreitina pavarų dėžės nusidėvėjimą;

Padidina kuro sąnaudas;

Sumažina jūsų galimybes kontroliuoti motociklą (teisingas);

Sumažina padangų sukibimą su kelio danga.

 

Paaiškinimas:

Važiavimas nuspaudus sankabos rankeną yra vadinamas važiavimu iš inercijos. Dėl jo sumažėja vairavimo kontrolės galimybės ir jūs galite savaime įsibėgėti. Važiuojant nuokalnėn motociklas gali greitai įsibėgėti. Jei važiuojate iš inercijos, tuomet variklis negalės prisidėti prie stabdymo.

 

Kur klystama:

Dažniausiai manoma, kad atleidus sankabą, sumažėja padangų sukibimas su kelio danga. Iš tiesų tai sumažina motociklo stabilumą, stabdymo efektyvumą.

 


 

Motociklo vairuotojo ranka sulenkta rodo, kad suka į dešinę 26787

 

4 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 986

Neteisingai atsakė: 623

Testas: A kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: Rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio sąlygomis, atkreipiant dėmesį į slidžias vietas: kanalizacijos šulinių dangčius, kelio žymėjimo linijas ir rodykles, bėgius ir kt. Eismo įvykiai, kuriuose dalyvauja motociklai (mopedai), jų priežastys ir pasekmės.

 

Klausimas:

Kelintas eilės tvarka motociklo vairuotojas pravažiuos per sankryžą?

 

Galimi atsakymai:

Pirmas (teisingas);

Antras;

Trečias.

 

Paaiškinimas:

Violetinio automobilio vairuotojas negali važiuoti per sankryžą, nes sukdamas į kairę privalo praleisti lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi tiesiai važiuojantį žalią automobilį. Motociklo vairuotojo ranka sulenkta (jis rodo, kad suka į dešinę), kliūčių neturi.

 

KET punktai:

XI - 84. Posūkio į dešinę signalą atitinka į šoną ištiesta dešinė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta kairė ranka.

 

XVIII - 155. Lygiareikšmių kelių sankryžoje vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.

 

Kur klystama:

Suklaidina pakelta kairė motociklininko ranka. Manoma, kad motociklininkas rodo kairįjį posūkio signalą. Iš tiesų, jei ranka sulenkta per alkūnę, motociklininkas ketina sukti į dešinę.

 


 

4 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 935

Neteisingai atsakė: 588

Testas: A kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: Saugiam eismui svarbūs mechaniniai aspektai, papildomas dėmesys apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisams, grandinei, eksploataciniams skysčiams.

 

Klausimas:

Koks motociklo stabdymo būdas efektyviausias, esant sausai kelio dangai?

 

Galimi atsakymai:

Stabdant abiem stabdžiais vienodai;

Stabdant abiem stabdžiais, stipriau spaudžiant priekinį stabdį;

Naudojant galinį, po to priekinį stabdį (teisingas);

Stabdant abiem stabdžiais, stipriau spaudžiant galinį stabdį.

 

Paaiškinimas:

Pradedama stabdyti galiniu stabdžiu. Švelniai, neblokuojant. Tokiu būdu svoris nuo galo pradedamas perkelti į priekį, palengva suspaudžiamos priekinių amortizatorių spyruoklės, taip motociklas stabilizuojamas, apsisaugoma nuo galinio rato pakilimo. Šiek tiek po galinio stabdžio paspaudimo, spaudžiamas priekinis stabdys.

 

Kur klystama:

Klaidingai manoma, kad stabdant vien priekiniu stabdžiu, gali sugesti priekiniai stabdžiai arba sprogti padanga. Iš tiesų stabdžiai paskaičiuoti tokį krūvį atlaikyti, tačiau stabdant tik priekiniu stabdžiu, motociklo stabilumas gali žymiai sumažėti.

 


 

4 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 855

Neteisingai atsakė: 515

Testas: A kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: Rizikos veiksniai, susiję su įvairiomis kelio sąlygomis, atkreipiant dėmesį į slidžias vietas: kanalizacijos šulinių dangčius, kelio žymėjimo linijas ir rodykles, bėgius ir kt. Eismo įvykiai, kuriuose dalyvauja motociklai (mopedai), jų priežastys ir pasekmės.

 

Klausimas:

Kuri kelio danga padidina slydimo riziką?

 

Galimi atsakymai:

Baltos linijos (teisingas).

Geltonos punktyrinės linijos (teisingas).

Žvyruota danga (teisingas).

Šlapia danga (teisingas).

 

Paaiškinimas:

Važiuojant svarbu pastebėti slidžius paviršius. Į juos įeina kelio duobės, kanalizacijos dangčiai (ypač šlapi), alyva ar riebalais suteršti paviršiai, kelio paženklinimai, tramvajų bėgiai, šlapias purvas ir lapai. Tokiu būdu turėsite daugiau laiko stabdymui arba, prireikus, krypties pakeitimui.

 

Kur klystama:

Neįvertinama, kad užvažiavimas ant kelio žymėjimo taip pat gali padidinti slydimo riziką.

 

 

C, CE kategorija


 

 

5 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 361

Neteisingai atsakė: 363

Testas: C kategorijos specifiniai klausimai | CE kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: C (C1) kategorijos specifiniai klausimai

 

Klausimas:

Pažymėkite atsakymo variantą, kuriame išvardintos ilgalaikės stabdymo sistemos (kalnų stabdžiai).

 

Galimi atsakymai:

Hidrodinaminės sistemos (teisingas);

Pagrindinės hidraulinės stabdžių sistemos;

Elektrodinaminės sistemos (teisingas);

Variklinės - pneumatinės sistemos (teisingas).

 


 

5 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 440

Neteisingai atsakė: 433
Testas: C kategorijos specifiniai klausimai | CE kategorijos specifiniai klausimai | D kategorijos specifiniai klausimai | DE kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: C (C1) kategorijos specifiniai klausimai

 

Klausimas:

Kurių ilgalaikio stabdymo (variklio) sistemų veikimas yra pakopinis?

 

Galimi atsakymai:

Sūkurinių srovių (teisingas);

Hidrodinaminis (teisingas);

Stabdymas varikliu;

Stabdymas pagrindiniu ir stovėjimo stabdžiu.

 


 

sankabos paskirtis 8.2.27

 

5 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 322

Neteisingai atsakė: 308
Testas: C kategorijos specifiniai klausimai | CE kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: C (C1) kategorijos specifiniai klausimai

 

Klausimas:

Kokia yra sankabos paskirtis?

 

Galimi atsakymai:

Mažinti važiuojančio automobilio greitį;

Sklandžiai sujungti variklį su transmisijos mechanizmais (teisingas);

Apsaugoti variklį nuo perkrovų (teisingas);

Ilgam atjungti variklį nuo transmisijos;

Leisti automobiliui sklandžiai pajudėti iš vietos (teisingas);

 

Paaiškinimas:

Sankaba privalo:

a) leisti automobiliui sklandžiai pajudėti iš vietos;

b) perduoti variklio sukimo momentą transmisijai;

c) atjungti variklį nuo transmisijos perjungiant pavaras;

d) sumažinti variklio alkūninio veleno perduodamus sukamuosius švytavimus transmisijai;

e) apsaugoti variklį nuo perkrovų.

 

Kur klystama:

Jei važiuojame nuokalne, sankabos atleidimas gali ne sumažinti, o gali atvirkščiai: padidinti automobilio greitį. Tokiu atveju efektyvesnis būdas yra įjungti žemesnę pavarą ir papildomai stabdyti stabdžio pedalu.

Važiuoti įmynus sankabą nėra saugu, todėl ji skirta tik trumpam variklio atjungimui nuo transmisijos: pvz. stabdant, ar perjungiant pavaras.

 


 

5 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 497

Neteisingai atsakė: 472

Testas: C kategorijos specifiniai klausimai | CE kategorijos specifiniai klausimai | D kategorijos specifiniai klausimai | DE kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: C (C1) kategorijos specifiniai klausimai

 

Klausimas:

Stabdymo mechanizmai ant automobilio transmisijos velenų yra:

 

Galimi atsakymai:

Darbiniai;

Stovėjimo (teisingas);

Atsarginiai (teisingas);

Transmisiniai, ilgalaikio stabdymo sistemos (teisingas).

 

Paaiškinimas:

Stabdymo mechanizmai ant transmisijos veleno naudojami kaip stovėjimo stabdžiai buvo tik senos gamybos automobiliuose (maždaug iki 1980 metų), šiuolaikiniai sunkvežimiai ir autobusai tokio tipo stovėjimo stabdžių neturi.

 

Transmisiniai stabdžiai, dar kitaip žinomi kaip retarderiai. Ilgalaikio stabdymo sistemoje, jie gali būti įmontuoti du - pirminis ir antrinis.

 


 

5 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 336

Neteisingai atsakė: 305
Testas: EC kategorijos specifiniai klausimai | CE kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: C (C1) kategorijos specifiniai klausimai

 

Klausimas:

Dėl kokios priežasties daugiakontūrinės stabdžių sistemos su apsauginiu vožtuvu kompresorius nuolat pumpuoja suspaustą orą?

 

Galimi atsakymai:

Sugedo slėgio daviklis (teisingas);

Pneumatinėje stabdžių sistemoje yra oro nutekėjimas (teisingas);

Sugedo kompresorius;

Visi atsakymai teisingi.

 


 

5 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 277

Neteisingai atsakė: 243

Testas: C kategorijos specifiniai klausimai | CE kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: C (C1) kategorijos specifiniai klausimai

 

Klausimas:

Retarderio aušinimas vyksta:

 

Galimi atsakymai:

Susidariusią šilumą perduodant kėbulo šildymui;

Susidariusią šilumą perduodant greičių dėžei;

Susidariusią šilumą perduodant aplinkai (teisingas);

Šiluma atiduodama variklio aušinimo sistemai (teisingas).

 


5 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 341

Neteisingai atsakė: 299

Testas: C kategorijos specifiniai klausimai | CE kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: C (C1) kategorijos specifiniai klausimai

 

Klausimas:

Kas atsitiks, jei važiuojant, dviejų kontūrų pneumatinėje stabdžių sistemoje darbinio stabdžio kontūras taps labai nesandarus?

 

Galimi atsakymai:

Nustos veikti pavarų dėžė (teisingas);

Nustos veikti sankaba (teisingas);

Užsiblokuos ratai (teisingas).

 


 

5 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 431

Neteisingai atsakė: 371

Testas: C kategorijos specifiniai klausimai | CE kategorijos specifiniai klausimai | D kategorijos specifiniai klausimai | DE kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: C (C1) kategorijos specifiniai klausimai

 

Klausimas:

Kurių ilgalaikio veikimo (variklio) stabdžių veikimas laikomas pakopiniu?

 

Galimi atsakymai:

Elektroninių;

Hidrodinaminių;

Hidraulinių (teisingas);

Elektomagnetinių.

 


 

5 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 312

Neteisingai atsakė: 264

Testas: C kategorijos specifiniai klausimai | CE kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: C (C1) kategorijos specifiniai klausimai

 

Klausimas:

Kokį maksimalų M2, M3 transporto priemonės greitį turi užtikrinti greičio ribojamasis prietaisas?

 

Galimi atsakymai:

90 km/h;

100 km/h (teisingas);

110 km/h;

120 km/h.

 


 

5 iš 10 atsakė neteisingai

Teisingai atsakė: 286

Neteisingai atsakė: 235

Testas: C kategorijos specifiniai klausimai | CE kategorijos specifiniai klausimai

Skyrius: C (C1) kategorijos specifiniai klausimai

 

Klausimas:

Jei krovinys transporto priemonėje uždengia posūkio šviesos signalus:

 

Galimi atsakymai:

Galima važiuoti toliau, rodant posūkio signalus ranka;

Toliau nebevažiuoti (teisingas);

Važiuoti toliau tik po to, kai vairuotojas pašalins šiuos trūkumus (teisingas);

Važiuoti įsijungus avarinę šviesos signalizaciją.

 

Paaiškinimas:

KET XXVII - 208. Krovinys transporto priemonėje turi būti padėtas, o prireikus – pritvirtintas ir uždengtas taip, kad:

208.1. neblogintų vairuotojui matomumo;

208.2. nepažeistų transporto priemonės stabilumo ir netrukdytų jos vairuoti; 208.3. neuždengtų išorinių šviesos prietaisų, šviesos atšvaitų, valstybinio numerio ženklų, skiriamųjų ženklų ir duodamų signalų;

208.4. nekristų, nesivilktų, nekeltų triukšmo, neterštų kelio ir aplinkos; 208.5. nekeltų pavojaus žmonėms ar materialinėms vertybėms, negadintų kelio įrenginių ir techninių eismo reguliavimo priemonių.

KET XXVII - 209. Jeigu krovinio padėtis ir būklė transporto priemonėje neatitinka Taisyklių 208 punkto reikalavimų, vairuotojas nedelsdamas privalo pašalinti trūkumus, o jeigu to padaryti negalima, – toliau nebevažiuoti.

 

Kur klystama:

Manoma, kad šviesos prietaisų uždengimas nėra didelis krovinio vežimo reikalavimų pažeidimas, todėl važiuoti leidžiama. Iš tiesų važiuoti toliau draudžiama, o galima tik pašalinus trūkumą (atidengus šviesos prietaisus).

 

 

Sunkiausi 2016 metų IV ketvirčio testų klausimai

 

Parsisiųsti PDF formatu

Pats efektyviausias būdas pasiruošti vairavimo teorijos egzaminui „Regitroje“ Œ– spręsti KET testus, pavyzdžiui, interneto svetainėje KETbilietai.lt. Labai gerai, jei prie kiekvieno klausimo yra pateiktas susijęs KET punktas, dar geriau – paaiškinimas. Tai padeda greičiau perprasti Kelių Eismo Taisykles ir greičiau pasiruošti egzaminui. Vis dėl to pasitaiko klausimų, į kuriuos retai teisingai atsakoma iš pirmo karto. Juos atrinkome ir paprašėme pakomentuoti profesionalių vairavimo mokytojų.

 

Sunkiausi B kategorijos klausimai

 sunkiausi KET testu klausimai

 

Klausimas: Prie sankryžos artėja greitosios pagalbos automobilis su įjungtais švyturėliais (mėlynu ir raudonu). Ar privalote duoti kelią?

Galimi atsakymai: Privalote; Neprivalote.

Teisingas atsakymas: Neprivalote.

Paaiškinimas: Kelią duoti specialioms transporto priemonėms kiti automobiliai privalo tik tuomet, kai jos yra su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais IR specialiaisiais garso signalais. Jei policijos automobilis yra TIK su įjungtais mėlynais ir raudonais (arba tik mėlynais) švyturėliais, jis pirmenybės neturi.

Kur klystama: Nežinoma, kad praleisti specialų transportą būtina tik tuomet, kai jos yra su įjungtais specialiaisiais garso signalais. 

 


 

Klausimas: Savo automobiliu vežate du devynmečius vaikus ir jų tėvus. Kas atsako už tai, kad vaikai prisisegtų saugos diržus?

Galimi atsakymai: Aš, kaip vairuotojas (-a); Vaikai; Priekyje sėdintis keleivis; Vaikų tėvai.

Teisingas atsakymas: Aš, kaip vairuotojas (-a).

Paaiškinimas: Vairuotojas atsako už tai, kad tiek suaugę, tiek vaikai būtų prisisegę saugos diržus.

Kur klystama: Praktikoje didesni vaikai diržų segimu pasirūpina patys, o mažų vaikų diržų segimu dažniausiai arčiausiai sėdintys suaugę. Tačiau pagal KET taisykles, vairuotojas turi pats įsitikinti, ar vaikai yra prisegti,  ir tik tuomet pradėti važiuoti.

 


 

Sunkiausi Regitros egzamino klausimai

Klausimas: Kas privalo duoti kelią parodytoje situacijoje? (dviratininkas suka į kairę)

Galimi atsakymai: Lengvojo automobilio vairuotojas; Dviratininkas.

Teisingas atsakymas: Lengvojo automobilio vairuotojas.

Paaiškinimas: Šioje situacijoje tiesiog reikia laikytis dešinės pusės taisyklės. Kadangi dviratininkas kliūties iš dešinės pusės neturi, jis važiuoja pirmas.

Kur klystama: Yra įprasta, kad automobilis kelyje turi daugiau teisių, nei dviratis. Tačiau šioje situacijoje abi transporto priemonės yra lygiavertės (nes abi važiuoja lygiareikšmiais keliais), todėl dviratis važiuoja pirmas.

 


 

Klausimas: Kam leidžiama važiuoti maršrutiniam transportui skirta eismo juosta, kuri pažymėta simboliu 4+ kartu su raide „A“?

Galimi atsakymai: Lengviesiems automobiliams, kuriuose vežami 3 ir daugiau keleivių; Dviračiams ir mopedams; Lengviesiems automobiliams, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvių; Lengviesiems automobiliams, kuriuose važiuoja 3 ir daugiau eismo dalyvių.

Teisingi atsakymai: Lengviesiems automobiliams, kuriuose vežami 3 ir daugiau keleivių; Dviračiams ir mopedams; Lengviesiems automobiliams, kuriuose važiuoja 4 ir daugiau eismo dalyvių.

Paaiškinimas: Pagal KET, A juostoje leidžiama važiuoti dviračiams ir mopedams. Jei juosta pažymėta simboliu 4+, ja galima važiuoti lengvuoju automobiliu, kuriame yra 4 ir daugiau eismo dalyvių.

Kur klystama: Pirma, tai tiesiog dažnai nežinoma, kad A juostoje galima važiuoti ir dviračiams bei mopedams. Antra – neatkreipiama dėmesio, kad atsakymuose naudojamos dvi sąvokos: „keleiviai“ ir „eismo dalyviai“, kas nėra tas pats. Eismo dalyviai yra visi automobilyje sėdintys žmonės, o keleiviai – visi, išskyrus vairuotoją. Todėl juosta, pažymėta 4+ simboliu galima važiuoti lengviesiems automobiliams, kuriuose vežami 3 ar daugiau keleivių, arba kuriuose važiuoja 4 ar daugiau eismo dalyvių (įskaitant vairuotoją). Todėl atsakymas „Lengviesiems automobiliams, kuriuose važiuoja 3 ir daugiau eismo dalyvių.“ čia nebetinka.

 


 

Sakryzos ir ziedai

 

Klausimas: Kokia eilės tvarka transporto priemonės važiuos per sankryžą (baltam automobiliui šviečia žalias šviesoforo signalas)?

Galimi atsakymai: Rudas kartu su žaliu, baltas; Žalias, rudas, baltas; Baltas, rudas kartu su žaliu.

Teisingas atsakymas: Baltas, rudas kartu su žaliu.

Paaiškinimas: Visiems automobiliams šviečia žalias šviesoforo signalas, tačiau pagal KET žalias ir rudas, sukdami į kairę, turi praleisti iš priekio važiuojantį baltą automobilį.

Kur klystama: Čia dažną supainioja pakreipti sankryžos keliai. Kad būtų paprasčiau, reikia tiesiog įsivaizduoti, kad abu keliai, kuriuose yra automobiliai, yra vienoje linijoje.

 


 

nereguliuojamos sankryzos

 

Klausimas: Kurio automobilio vairuotojas privalo duoti kelią?

Galimi atsakymai: Geltono automobilio vairuotojas; Mėlyno automobilio vairuotojas.

Teisingas atsakymas: Geltono automobilio vairuotojas.

Paaiškinimas: Abu automobiliai yra šalutiniame kelyje, todėl kelią turi duoti geltonas automobilis, nes jis turi kliūtį iš dešinės.

Kur klystama: Nepastebima, kad šioje sankryžoje keičiasi pagrindinio kelio kryptis, todėl manoma, kad geltonas yra pagrindiniame kelyje.

 


 

lengvojo automobilio testai

 

Klausimas: Transporto priemonę žymėti ženklu „LT“ būtina:

Galimi atsakymai: Tik važiuojant užsienyje, jeigu valstybinio numerio ženkle nėra trumpinio „LT“; Visada; Nebūtina.

Teisingas atsakymas: Tik važiuojant užsienyje, jeigu valstybinio numerio ženkle nėra trumpinio „LT“.

Paaiškinimas: Važiuojant į užsienį, pažymėti transporto priemonę ženklu „LT“ nebūtina, jei „LT“ trumpinys yra valstybinio numerio ženkle.

Kur klystama: Kadangi „LT“ lipdukai dažnai klijuojami ant automobilių, galvojama, kad važiuojant į užsienį jie būtini. Iš tiesų jie būtini tik tuomet, kai „LT“ trumpinio nėra valstybinio numerio ženkle, pavyzdžiui, ant senų automobilių.

 


 

Klausimas: Ar vasaros sezono metu leidžiama važiuoti su žieminėmis padangomis?

Galimi atsakymai: Leidžiama, tačiau jos turi būti be dyglių; Draudžiama.

Teisingas atsakymas: Leidžiama, tačiau jos turi būti be dyglių

Paaiškinimas: Vasarą draudžiama važiuoti tik dygliuotomis padangomis.

Kur klystama: Klaidingai manoma, kad vasarą draudžiama važiuoti žieminėmis padangomis. Iš tiesų važiuoti žieminėmis padangomis vasarą leidžiama, jei tik jos nėra dygliuotos.

 


 

vaziavimas per ziedines sankryzas

 

Klausimas: Ar šiuo atveju privaloma rodyti posūkio signalą išvažiuojant iš žiedinės sankryžos?

Galimi atsakymai: Neprivaloma, nes važiuojama tiesiai; Neprivaloma; Privaloma, nes išvažiuojama iš žiedinės sankryžos.

Teisingas atsakymas: Privaloma, nes išvažiuojama iš žiedinės sankryžos.

Paaiškinimas: Šiuo atveju išvažiuojama iš sankryžos, kurioje veiksmas vyksta ratu, todėl parodyti posūkį būtina.

Kur klystama: Klaidingai manoma, kad pirmoji juosta šiai žiedinei sankryžai nepriklauso. Iš tiesų jai priklauso visos juostos ir ženklas rodo, kad tai tikrai yra žiedinė sankryža. Taigi, pagal KET, iš jos išvažiuojant būtina parodyti posūkį.

 


 

lygiareiksmes sankryzos testai

 

Klausimas: Ar leidžiama sankryžą pirmam pravažiuoti geltonam automobiliui?

Galimi atsakymai: Leidžiama, jeigu jis pajudėjo pirmas; Leidžiama, jeigu jį praleidžia raudono automobilio vairuotojas; Leidžiama, jeigu jį praleidžia žalio automobilio vairuotojas.

Teisingas atsakymas: Leidžiama, jeigu jis pajudėjo pirmas; Leidžiama, jeigu jį praleidžia raudono automobilio vairuotojas.

Paaiškinimas: Tai retai realybėje pasitaikanti situacija. Visi prie sankryžos stovintys automobiliai turi tokią pačią pirmenybę, tačiau važiuodami visi kartu jie sukeltų eismo įvykį. Todėl pirmenybę turi tas, kuris tiesiog pirmas pradeda važiuoti (nusprendęs pats, arba jei jį praleidžia).

Kur klystama: Nesuprantama, kodėl pirmenybę turi būtent geltonas automobilis. Iš tiesų, pirmenybę turi visi prie šios sankryžos stovintys automobiliai. O kas važiuos pirmas priklauso tiesiog nuo to, kuris pirmas pajudės.

 


 

Sunkausi A, A1, A2, AM kategorijų testų klausimai

 

motociklo egzamino testai

 

Klausimas: Ar leidžiama motociklo keleiviui važiuoti be šalmo?

Galimi atsakymai: Taip; Ne; Taip, jeigu važiuoja užmiestyje; Taip, jeigu važiuoja daugiabučių namų kiemuose.

Teisingas atsakymas: Ne.

Paaiškinimas: Nesvarbu, ar motociklu važiuojama užmiestyje, ar daugiabučių kiemuose, ar dar kažkur, tiek vairuotojas, tik keleiviai privalo būti užsidėję ir užsisegę šalmus.

Kur klystama: Todėl kad realybėje iš tiesų dažnai tenka matyti motociklo keleivius be šalmų, o tai ne tik draudžiama pagal KET, bet ir labai pavojinga.

 


 

Klausimas: Kuriuo važiuojamosios dalies pakraščiu leidžiama vesti motociklą, mopedą?

Galimi atsakymai: Bet kuriuo važiuojamosios dalies pakraščiu; Kairiuoju važiuojamosios dalies pakraščiu prieš transporto priemonių važiavimo kryptį; Dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi; Motociklus ir mopedus leidžiama vestis tiktai šaligatviais.

Teisingas atsakymas: Dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi.

Paaiškinimas: Asmenys, kurie kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu važiuoja neįgaliųjų vežimėliais, vedasi motociklą, mopedą, dviratį, traukia (stumia) rogutes ar vežimėlį, privalo judėti tik viena eile ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi.

Kur klystama: Supainiojama su pėsčiaisiais, kurie tokioje situacijoje turi eiti prieš eismą. Tačiau asmuo, vedantis motociklą ar mopedą, nelaikomas pėsčiuoju.

 


 

Klausimas: Kokios sąlygos užtikrina geresnį matomumą tamsiu paros metu važiuojant motociklu.

Galimi atsakymai: Šalmas be apsauginio stiklo; Švarus šalmo apsauginis stiklas; Pakeltas šalmo apsauginis stiklas; Tamsintas šalmo apsauginis stiklas.

Teisingas atsakymas: Švarus šalmo apsauginis stiklas.

Paaiškinimas: Geresnį matomumą tamsiu paros metu užtikrina tik švarus apsauginis šalmo stiklas. Važiuoti be stiklo ar su pakeltu apsauginiu stiklu yra blogiau, nes matomumui trukdo vėjas, krituliai ir visa kita. Tamsintas šalmo apsauginis stiklas taip pat blogina matomumą.

Kur klystama: Manoma, kad važiuojant be stikliuko arba su pakeltu, kelias geriau matomas. Iš tiesų – atvirkščiai. Juo labiau – važiuojant su užtamsintu stikliuku.

 


 

Klausimas: Draudžiama važiuoti motociklu, jei:

Galimi atsakymai: Neužsegtas šalmas; Šalmo užsegimo dirželis neturi apsaugos smakrui; Šalmas naudojamas daugiau kaip 4 metus.

Teisingas atsakymas: Neužsegtas šalmas.

Paaiškinimas: Motociklininko šalmas gali turėti kaklo įtvarą, smakro apsaugą ar apsauginį stiklą, tačiau jie nebūtini. Motociklininko šalmo galiojimo laikas neribojamas.

Kur klystama: Galvojama, kad šalmas turi galiojimo laiką, arba kad jis privalo turėti smakro apsaugą. Iš tiesų jis tiesiog privalo būti užsegtas.

 


 

Klausimas: Kaip reikia motociklu pravažiuoti netikėtai atsiradusią duobę?

Galimi atsakymai: Tiesiai laikant vairą; Maksimaliai stabdant; Maksimaliai stabdant ir tiesiai laikant vairą; Staigiu judesiu stengtis išvengti kliūties.

Teisingas atsakymas: Tiesiai laikant vairą.

Paaiškinimas: Jei duobė pamatyta esant prie pat jos, bandyti jos išvengti – per vėlu. Bandant apvažiuoti, galima pavojingai išlėkti iš kelio, o staigiai stabdanti – prarasti motociklo kontrolę. Todėl teisingas atsakymas – tiesiog laikyti vairą tiesiai.

Kur klystama: Tokioje situacijoje instinktyviai norisi stabdyti arba bandyti apvažiuoti duobę. Tačiau tai tinka tik jei iš anksto ją pamatėte. Jei tai įvyko staiga, saugiausias būdas nenukristi ir neprarasti motociklo kontrolės – nestabdyti ir laikyti vairą tiesiai.

 


 

 

Sunkiausi KET testų klausimai 2016-09/12 >>

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku